Universiteit Leiden

nl en

Facultaire en opleidingsreglementen

Op facultair en opleidingsniveau zijn er diverse regelingen om het onderwijs in goede banen te leiden. Zo zijn er bijvoorbeeld reglementen over bachelor- en masterscripties, regels en richtlijnen rondom tentamens en examens, judicia, plagiaat en het faculteitsreglement.

Op opleidingsniveau is het Onderwijs- en Examen Reglement (OER) het belangrijkste document waar je als student mee te maken hebt.

Tentamenprocedure

De regels in deze procedure gelden voor de tentamens van alle FSW-opleidingen. Er zijn 2 ‘soorten’ tentamens:

  • Reguliere tentamens.
  • Voorzieningententamens voor studenten met een functiebeperking.

Tentamenprocedure FSW 

Faculteitsreglement

Het faculteitsreglement is een geschrift, houdende (gedrags)regels, bestemd om te gelden binnen de FSW.

Faculteitsreglement

OER BSc CA-OS

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Regels en richtlijnen Examencommissie

Regels en richtlijnen van de examencommissie van de opleidingen BSc CA-OS & MSc CA-DS

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.