Universiteit Leiden

nl en

Facultaire en opleidingsreglementen

Op facultair en opleidingsniveau zijn er diverse regelingen om het onderwijs in goede banen te leiden. Zo zijn er bijvoorbeeld reglementen over bachelor- en masterscripties, regels en richtlijnen rondom tentamens en examens, judicia, plagiaat en het faculteitsreglement.

Op opleidingsniveau is het Onderwijs- en Examen Reglement (OER) het belangrijkste document waar je als student mee te maken hebt.

Onderwijs- en Examenregelingen & Regels en Richtlijnen bacheloropleidingen

Algemene bepalingen, opbouw van de opleiding, onderwijs, tentamens, vooropleiding, studiebegeleiding, overgangsbepalingen, slotbepalingen.

De Universiteit en de Faculteit hebben een Studentenstatuut waarin beschreven staat wat de student van de Universiteit, Faculteit en opleiding verwachten kan. Tevens legt het Studentenstatuut vast wat er van de student verwacht wordt. Het statuut is vooral een verzameling van alle rechten en plichten van studenten maar geeft daarnaast ook aan welke universitaire voorzieningen er voor studenten zijn. Bovendien bevat het een overzicht van de rechtsbescherming van studenten.

De rechten en plichten opgenomen in het Studentenstatuut vloeien voort uit de wet- en regelgeving vastgelegd in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Iedere student wordt geacht kennis te hebben genomen van alle onderdelen van het Studentenstatuut.

Het statuut bestaat uit twee delen. Het instellingsdeel is voor iedere student gelijk. Het is te vinden is op de reglementenwebsite en ligt ter inzage bij PITSstop (Plexus Informatie Trefpunt voor Studenten).

Het opleidingsdeel, dat is bedoeld voor studenten van een bepaalde opleiding (studie), bestaat op zijn beurt weer uit 2 onderdelen:

  • het Onderwijs- en Examenreglement (OER)
  • de Regels en Richtlijnen van de examencommissies (R&R).

In het OER en de R&R zijn onder andere de facultaire regels omtrent toelating, tentamens, het studieprogramma en de organisatie vastgelegd, daarnaast zijn de verschillende slaagregelingen voor tentamens en examens hierin vastgelegd.

In de e-Studiegids (bijlage 4) vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de e-Studiegids (bijlage 4) vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de e-Studiegids (bijlage 4) vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de e-Studiegids (bijlage 4) vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de studiegidsen (Bijlage 3) van de Universiteit Leiden en TU Delft vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de e-Studiegids (bijlage 4) vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de studiegidsen (bijlage 3) van de Universiteit Leiden en TU Delft vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de e-Studiegids vind je aanvullende informatie van veel studieprogramma’s en cursussen die je kunt volgen.

In de e-Studiegids vind je aanvullende informatie van veel studieprogramma’s en cursussen die je kunt volgen.

In de e-Studiegids vind je aanvullende informatie van veel studieprogramma’s en cursussen die je kunt volgen.

Academisch Jaar 2010-2011

In de e-Studiegids vind je aanvullende informatie van veel studieprogramma’s en cursussen die je kunt volgen.

In de e-Studiegids vind je aanvullende informatie van veel studieprogramma’s en cursussen die je kunt volgen.

 

Academisch Jaar 2008-2009

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleidingen van de Faculteit W&N en van de opleidingen LST en MST, inclusief bijlagen

Academisch Jaar 2007-2008

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleidingen, inclusief bijlagen

Academisch Jaar 2006-2007

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleidingen, inclusief bijlagen

Academisch Jaar 2005-2006

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleidingen, inclusief bijlagen

Academisch Jaar 2004-2005

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleidingen, inclusief bijlagen

Academisch Jaar 2003-2004

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleidingen, inclusief bijlagen

Course and Examination Regulations & Rules and Regulations master's programmes

NB: Because our master's programmes are thaught in English, this info is in English as well.

In the Student Charter (‘Studentenstatuut’ in Dutch) all rights and obligations of students, the University, Faculty and the programme are laid down. Besides being a collection of all rights and obligations, the Student Charter also lists all facilities provided by the University available to students. The charter also contains an overview of the legal protection of students. The rights and obligations laid down in the Student Charter are derived from the legislation of the Higher Education and Reseach Act (‘Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek’, WHW). Every student is deemed to have taken notice of all parts of the Student Charter.

The charter comprises two parts. The Institutional part is equal for all students and can be found on the website of the University and a hard copy is made available at PITSstop (Information and Support Services & Information Desk Plexus Student Centre).

The departmental part of the charter addresses students of a specific programme and comprises two parts:

  • The Course and Examination Regulations (OER in Dutch), and
  • The Rules and Regulations set by the Boards of Examiners (R&R).

In the OER and R&R a.o. the rules of the Faculty regarding admission, examinations, the degree programme and organisation are laid down.

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the Industrial Ecology programme

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the Industrial Ecology programme

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the Industrial Ecology programme

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the Industrial Ecology programme

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the Industrial Ecology programme

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the Industrial Ecology programme

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices, Course and Examination Regulations for the Life Science & Technology programme and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the Industrial Ecology programme

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the NanoScience programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the NanoScience programme

Academic Year 2010-2011

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the NanoScience programme

Academic Year 2009-2010

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the NanoScience programme

Academic Year 2008-2009

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices, Course and Examination Regulations for the Life Science & Technology programme and Course and Examination Regulations for the NanoScience programme

Academic Year 2007-2008

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices

Academic Year 2006-2007

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices

Academic Year 2005-2006

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices

Academic Year 2004-2005

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices

Academic Year 2003-2004

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices

Please visit the Graduate School website for more information.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie