Universiteit Leiden

nl en

Over de arbeidsmarkt

Zoek je informatie over het uitstippelen van je (studie)loopbaan? Wil je weten wat er op de arbeidsmarkt speelt in het algemeen of binnen jouw vakgebied? Zorg dat je up-to-date bent en verdiep je in de achtergrondinformatie en arbeidsmarktonderzoeken.

Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit? Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Het is belangrijk dat je nu al op de hoogte bent van wat er op de arbeidsmarkt gebeurt. Welke eisen worden gesteld aan bepaalde functies? Voldoe je aan die eisen of is er ruimte voor verbetering?

De Career Services houden de arbeidsmarkt goed in de gaten. Via de LU Career Zone vind je een overzicht van de belangrijkste arbeidsmarktonderzoeken en websites voor hogeropgeleiden.

Profiel: de Archeoloog

De arbeidsmarkt

De combinatie van praktische vakkennis en academische vaardigheden maakt je aantrekkelijk voor verschillende werkgevers. Je kunt aan de slag in allerlei functies bij de overheid, in het bedrijfsleven, bij onderzoeksinstituten of musea. Afgestudeerde archeologen zijn bijvoorbeeld werkzaam als stads- of provinciaal archeoloog. Naast opgravingen binnen de gemeente- of provinciegrenzen horen meestal ook taken als publieksvoorlichting en beleidsvoorbereiding en -uitvoering bij de functie.

Veel archeologen werken als medewerker van een commercieel archeologisch bureau aan de uitvoering van een opgraving, aan bodemonderzoek of als adviseur. Je kunt ook in musea aan de slag met het beheren van een collectie of het inrichten van tentoonstellingen.

Loopbaan

De eerste jaren van een loopbaan bij archeologische onderzoeksbedrijven verlopen vaak op freelance basis of via gespecialiseerde uitzendbureaus. Leidse afgestudeerden vinden ook regelmatig werk in het buitenland, als archeoloog of onderzoeker aan een universiteit.

Archeologen werken in onder meer in de volgende functies:

Adviesbureau Archeologie/Openbare ruimte/Milieu/Bodem:

Archeologisch onderzoeker, veldwerker, adviseur

 
Overheid Diensten Erfgoed/ Grondzaken/Milieu:
Archeologisch onderzoeker, beleidsmedewerker
 
Wetenschappelijk onderzoek:
PhD student, archeologisch onderzoeker
 
Publieke belangenorganisatie
Wetenschapelijk medewerker, projectmedewerker
 
Kunst en Cultuur:
beleidsmedewerker, inkoper/beheerder kunstcollectie
 
NGO:
ontwikkelingswerker
 
Onderwijs:
docent
 
Diverse sectoren o.a. industrie/ communicatie:
hoofd export, technisch tekstschrijver

Promoveren

Afgestudeerden met een duidelijk wetenschappelijke belangstelling en zeer goede studieresultaten kunnen meedingen naar een promotieplaats. Als je zo’n plek verovert ben je gedurende vier jaar promovendus. Je gaat werken bij een lopend onderzoeksprogramma en bereidt je proefschrift voor waarop je hoopt te promoveren. Promovendi krijgen ook speciaal voor hen georganiseerd vervolgonderwijs, onder andere in de onderzoeksschool. Meer informatie over promoveren.

Alumni Archeologie zijn onder meer werkzaam als.... bij......

Functie Organisatie
PhD student/ wetenschappelijk medewerker Archol Universiteit Leiden 
  Archeologisch Centrum Vrije Universiteit
  Universiteit Leuven
  Cambridge University
  Leicester University
   
Archeologisch onderzoeker of adviseur 
op het gebied van milieu, bodem of erfgoed
RAAP 
  ARC bv 
  Archeomedia bv
  Oranjewoud bv
  DSB Archeologie
  Stichting Kunstkanaal
  Stichting Industriecultuur Nederland
   
Beleidsmedewerker op het gebied van milieu, bodem of erfgoed Rijksdienst vh Oudheidkundig 
  Bodemonderzoek
  Gemeente Rijswijk Dienst Grondzaken
  Milieudienst West Holland
  Dienst Stadsbeheer Den Haag
  Gemeente Utrecht
  Bureau Cultureel Erfgoed Gemeente Breda
  Gemeente Rotterdam
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.