Universiteit Leiden

nl en

Vinden en regelen

Hoe vind je een stage of onderzoeksproject en wat moet je daarvoor verder regelen?

Informatie van je faculteit of opleiding

Op het tabblad van je faculteit of opleiding lees je wat je moet doen om een stage of onderzoeksproject te vinden en wat je daarvoor verder moet regelen.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Er zijn ook regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over het vinden en regelen van een stage of onderzoeksproject. Je vindt ze in de Agenda.

Vragen

Heb je vragen? Neem dan contact op met je stage- of onderzoekscoördinator.

Stagetestimonials

 

Als je van plan bent om een stage in je studieprogramma op te nemen, kun je hier de verhalen lezen van de studenten die je voorgingen.

 

Stage Consultancy Academy - Odette Vriese

Odette Vriese

 

Na mijn bachelor in ‘Liberal Arts & Sciences: Global challenges’ met een major in ‘World Politics aan het Leiden University College The Hague’ besloot ik de master ‘Public Administration: Public Management’ te volgen aan Universiteit Leiden.

Opdracht/Werkzaamheden

Tijdens mijn beide studies heb ik veel kennis opgedaan maar helaas nog niet zoveel praktijkervaring. Dit was een van de redenen waarom de opdracht van de Consulting Academy mij zo aantrok. Samen met een medestudent hebben wij in opdracht van de gemeente Den Haag onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een internationale meeting place op het gebied van Vrede & Recht in Den Haag. Hierbij voerden wij, onder begeleiding van een ervaren consultant, de opdracht uit. Dit hield in dat ik samen met mijn collega veel verschillende internationale organisaties, zoals het OPCW en de Wildlife Justice Commission, heb geïnterviewd en wij dit uiteindelijk samen met andere data in een eindrapport hebben gepresenteerd voor de gemeente.

Veel geleerd

Tijdens deze stage heb ik veel geleerd en unieke praktijkervaring opgedaan. Dit omdat het een nieuw licht werpt op bestuurskunde en wat je nog meer tijdens je studie leert maar ook omdat ik vanuit een consultancypositie mocht samenwerken met de gemeente. Het was heel leuk dat je niet als een student werd gezien maar serieus werd behandeld als een volwaardig junior consultant. De opdracht was heel interessant, wat natuurlijk alleen maar heeft bijgedragen aan de ervaring. Aan het einde was het wel spannend hoe ons eindrapport zou worden ontvangen, aangezien dit op sommige vlakken afweek van de eerste plannen en verwachtingen van de gemeente. Dit was uiteindelijk helemaal nergens voor nodig aangezien de gemeente heel tevreden was met onze resultaten.

Tips/Advies

Ik vond het heel waardevol om deze stage te lopen. Het heeft me veel geleerd en me de mogelijkheid gegeven praktijkervaring op te doen. Het is zeer zeker ook aan te raden aan medestudenten, mochten er weer opdrachten/posities vrijkomen. Ook als je nog niet zozeer een idee hebt wat je na je studie wilt gaan doen, is dit een geweldige ervaring om uit te zoeken of consultancywerk of mogelijk de type opdrachtgever iets is wat je graag later zelf zou willen doen als professional.

 

 

Stage PvdA - Evelien Haaksman

Evelien Haaksman

 

In mei 2014 stond ik voor de keuze: naar het buitenland, stage lopen of nog een minor volgen. Ik had ik genoeg van in de boeken zitten en wilde ik kijken waar ik met bestuurskunde terecht zou komen. Via het Bestuurskunde Blog zag ik een advertentie bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Ik besloot te solliciteren voor deze stageplek omdat ik geïnteresseerd ben in de politiek en graag een kijkje wilde nemen in de beleidsarena. Na een selectieronde en een selectiedag met individuele gesprekken en groepsopdrachten mocht ik stage komen lopen.

Onderzoek

Ik begon in september 2014 bij het beleidsteam Zorg van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Ik deed daar onderzoek naar de haalbaarheid van een initiatiefwet over zoutreductie. De eerste maand van mijn stage bestond voornamelijk uit het inlezen in het onderwerp en een strategie bedenken. Daarna kon het echte denkwerk beginnen. Het eindresultaat was een gedegen onderzoek waar het Kamerlid haar beleid op heeft gebaseerd.

Activiteiten

Naast de formele werkzaamheden waren er leuke activiteiten zoals Prinsjesdag en het Kerstfeest. De periode waarin ik stage liep waren er ook interne problemen, met onder andere twee Kamerleden die fractie verlieten. Dit heeft mij veel geleerd over de interne verhoudingen binnen de organisatie. De collega’s waarmee ik samenwerkte waren ontzettend aardig. In het begin is het natuurlijk wennen maar al snel voelde het als vertrouwd en was het gek ineens te moeten vertrekken.

Tip

Begin op tijd met zoeken. Het duurt even voordat alles geregeld is en de vakantie is dan zo voorbij! Daarnaast moet je iets zoeken wat je echt aanspreekt, anders duren de vijf maanden ontzettend lang. Tot slot: geniet van alle kansen die je tijdens je stage krijgt. Zo haal je het meeste uit je stage!

 

 

Stage Gemeente Rotterdam - Simone Drost

Simone Drost

 

Na een bestuursjaar bij Studievereniging B.I.L., wilde ik nog meer praktijkervaring opdoen en koos voor een stage bij de gemeente Rotterdam. Hier heb ik een half jaar gewerkt voor het project ‘Aanpak Jeugdwerkloosheid’. Mijn stagebegeleider was als projectleider verantwoordelijk voor de implementatie en evaluatie van dit project.

Werkzaamheden

Mijn werkzaamheden waren ontzettend gevarieerd. Het doel van het project was het terugdringen van de jeugdwerkloosheid door werkgevers, scholen, (werkloze) jongeren, het Jongerenloket en nog vele andere partijen zo goed mogelijk te laten samenwerken. Doordat de arbeidsregio Rotterdam met de grootste jeugdwerkloosheid van Nederland kampt, lag hier een enorme uitdaging. 
Ik ging, vaak met een collega, in gesprek met al deze partijen. Ook heb ik meegeholpen met verschillende evenementen gericht op de jeugdwerkloosheid in de stad. Ik kreeg dan de regie en was verantwoordelijk voor verschillende workshops. 
Agendasetting zag ik in de praktijk. De wethouder van zowel Werkgelegenheid als van Jeugd waren betrokken en zagen het project als een belangrijk onderdeel in hun portefeuille. Met het presenteren van het nieuwe plan aan de wethouders, mocht ik zelfs mee en werd ik nauw betrokken bij het incrementele beleidsproces. 
Ook heb ik zelf presentaties over het project gegeven, waaronder een presentatie in het Engels. Dit zijn vaardigheden waar ik de rest van mijn leven iets aan heb. 

Waarom deze stage?

Ik heb altijd al een interesse in jeugdvraagstukken en heb ook vakken van de bachelor Pedagogische Wetenschappen gevolgd. Ik ben maatschappelijk betrokken en wil ik graag werk doen waarbij je je in kunt zetten voor bepaalde doelgroepen die het minder goed hebben.

Via mijn netwerk kwam ik bij mijn toekomstige stagebegeleider terecht en mocht ik meteen op gesprek komen. Er was een ontzettende klik en ik voelde me direct thuis. Mijn stagebegeleider heeft me gedurende mijn stage alle vrijheid geboden, en mijn inbreng en ideeën werden altijd gewaardeerd. Ik kreeg hier veel zelfvertrouwen en motivatie door. 

Veel geleerd 

Ik heb tijdens mijn stage niet alleen geleerd hoe het er in een grote organisatie aan toe gaat, maar ook ben ik achter mijn eigen sterke en zwakke punten gekomen. Zo werd mijn analytische en vaak ook kritische blik erg gewaardeerd. Als je weet waar je het over hebt, word je als stagiaire net zo serieus wordt genomen als elke andere werknemer. Het project lag me aan het hart en met dat enthousiasme heb ik veel kunnen bereiken. Ik vond het leuk om de theorieën, die je bij Bestuurskunde leert, in de praktijk terug te zien. Ze vormen een goede basis voor je toekomstige baan.

Tip

Het is echt ontzettend waardevol om een stage te lopen, al is het alleen maar om erachter te komen of iets wel of juist totaal niet bij je past. Van tevoren dacht ik altijd dat gemeenten maar stoffige organisaties waren, maar door mijn stage heb ik met eigen ogen gezien dat dit absoluut niet geval is! Doe wat je leuk vindt, dan kun je heel ver komen. Daarbij is praktijkervaring een nuttige toevoeging aan je studie en geeft het je een stuk meer zelfvertrouwen als je op zoek gaat naar een baan. Het is een grote plus voor werkgevers als je praktijkvoorbeelden kunt noemen!

 

 

Stage Twynstra Gudde – Max Koster

Max Koster

 

In mijn vrije keuzeruimte wilde ik iets anders doen dan wat ik tot dan toe gedaan had. Ik wilde weten wat je in de praktijk hebt aan allerlei bestuurskundige theorieën. Stagelopen leek me een mooie kans om relevante werkervaring op te doen. Daarnaast wilde ik er achter komen of de wereld van de consultancy bij mij past en of ik er eventueel na mijn studie zou willen werken.

Opdracht

Ik ging als stagiair-adviseur aan de slag met een tussentijdse evaluatie van het interbestuurlijk toezicht (IBT). De kortst mogelijke definitie hiervan is ‘het toezicht tussen Rijk, provincies en gemeenten’, waarbij de term ‘interbestuurlijk’ dus verwijst naar de verschillende lagen waarop dit toezicht betrekking heeft.

In 2012 is er een Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wet RGT) van kracht geworden die dit stelsel van toezicht ingrijpend heeft veranderd. Twynstra Gudde (TG) kreeg de opdracht van het Ministerie van BZK om samen met twee juristen van de Universiteit Utrecht na twee jaar te evalueren hoe dat toezichthouders (Rijk en provincie) en onder toezicht gestelden (gemeenten en provincies) beviel. 

Mijn rol

Als projectsecretaris was ik de schakel tussen inhoud en proces. Ik bewaakte de planning, organiseerde bijeenkomsten met ambtenaren van gemeenten en provincies, maakte verslagen van interviews en zocht uit grote hoeveelheden data het meest interessante materiaal. Het volledige rapport van de Tussenmeting herziene stelsel van interbestuurlijk toezicht is gratis te downloaden.

Praktijk

Door deze stage zag ik de wereld van het openbaar bestuur vanuit de adviesbranche. Ik heb ‘van binnenuit’ kunnen ervaren hoe die advieswereld in elkaar zit. Ook heb ik gezien dat verschillende ‘bestuurskunde-clichés’ over de complexiteit, meervoudigheid en het bijzondere karakter van het openbaar bestuur bleken te kloppen in de praktijk.

Hard werken

Op het hoofdkantoor in Amersfoort maakte ik soms dagen van half negen ’s morgens tot zes uur ’s avonds – en dan nog drie uur heen en weer reizen naar Den Haag. Gelukkig kon ik ook regelmatig bij het kantoor in Den Haag terecht, of een dagje vanuit huis werken. Als stagiair werd ik bij TG uitstekend gefaciliteerd, had ik goed contact met de andere adviseurs en ging ik altijd met plezier naar mijn werk omdat er een prettige en informele organisatiecultuur heerst. Buiten de evaluatie van het IBT waren er nog legio andere leuke dingen, zoals interessante lezingen, een promotie en een kerstdiner.

Ontwikkeling

Ik heb me zowel persoonlijk als professioneel ontwikkeld, en heb inzicht gekregen in mijn sterke en zwakke kanten. Mijn schrijfvaardigheid en organisatorisch vermogen zijn verder verbeterd en ik heb geleerd snel te schakelen tussen verschillende werkzaamheden.

Tips

Terugkijkend heb ik zo veel geleerd van mijn stage dat ik die ervaring voor geen goud had willen missen, ik raad het iedereen aan! Hieronder enkele tips:

 • Begin ongeveer een half jaar van tevoren met nadenken over een stage:  waar, hoe lang, in welke sector en bij welke organisatie?  Zes maanden klinkt misschien absurd lang, maar die tijd heb je echt wel nodig. Mijn eerste twee sollicitaties liepen bijvoorbeeld op niets uit en dat was best frustrerend. Mensen hebben drukke agenda’s en je moet alle papieren (waaronder stagevoorstel en stagecontract) rondkrijgen.

 • Ben je eenmaal binnen, stel je dan zo leergierig en servicegericht mogelijk op. De organisatie investeert (als het goed is) een hoop tijd en aandacht in je en verwacht daar ook wat voor terug.

 • Zie een (eventuele) stagevergoeding als een symbolisch bedrag en werk vooral voor de ervaring. Je inzet wordt echt beloond, want je krijgt er talloze dingen in de vorm van waardevolle connecties en leuke ervaringen voor terug.

 • Tot slot: als je echt weet niet waar je moet beginnen, kijk dan eens om je heen in je eigen netwerk of dat van je ouders/verzorgers. Het is vaak eenvoudiger om ergens binnen te komen als je er al mensen (via via) kent. Benader de organisatie bij voorkeur per telefoon, omdat het soms lang duurt voordat je een reactie krijgt op een email.

 

 

 

Stage Overheid Sint Maarten - Maurice C.

Maurice Colombon

 

Als invulling van mijn minor heb ik ruim zes maanden stage gelopen voor het Secretariaat van de Raad van Ministers van de landsoverheid Sint Maarten. Een eiland van slechts 34 vierkante kilometer en zo'n 39000 inwoners met bijna alle verantwoordelijkheden van een soevereine staat. 

Voorbereiding

Vanuit Nederland heb ik de overheid aangeschreven met een open sollicitatie voor een stage. Ik kon kiezen uit twee plekken: bij de Directie Buitenlandse Betrekkingen en bij het Secretariaat. Mijn keuze viel op de laatste. Directe samenwerking en ondersteuning van de ministers spraken mij enorm aan. In overleg met mijn stagebegeleider en mijn stagedocent is er een stageopdracht opgesteld. Na goedkeuring van alle partijen kon ik alles gaan regelen. Dit heb ik gedaan via een bemiddelingskantoor aldaar, dit scheelt ontzettend veel tijd. Een stage lopen in het buitenland vergt nog al wat voorbereiding, dus begin op tijd. Daarnaast kost het ook extra geld. Denk aan vliegtickets, bemiddelingskosten, etc. De stagevergoedingen zijn wel een stuk (zo'n 2 a 3 keer) hoger dan gemiddeld in Nederland dus dit compenseert dat.

Opdracht

Het secretariaat verzorgt de ondersteuning en facilitering van de ministerraad. Zij zorgen dat de ministerraadsvergadering doorgang vindt en ondersteunen bij bezoeken van bijvoorbeeld de Koning, Nederlandse ministers of andere hoogwaardigheidsbekleders. 

Ten tijde van mijn stage liep de termijn van de eerste regering af en waren er verkiezingen. Mijn stageopdracht hing samen met de overgang naar de nieuwe bewindspersonen. De werkzaamheden waren daardoor vrij breed. Zo heb ik meegewerkt aan het "Handboek aantredende bewindspersonen", de procedure voor het organiseren van dienstreizen voor ministers en aan een openbare aanbesteding voor relatiegeschenken voor ministers. Daarnaast ook meer interne adviserende taken; zo heb ik advies gegeven over het verbeteren van huidige processen in de voorbereiding van ministerraadsvergaderingen. Voor al deze werkzaamheden was ik individueel verantwoordelijk. Ik moest verantwoording afleggen aan de Secretaris van de Ministerraad.

Koffie met de minister 
Het leuke is dat je dicht op de bewindspersonen werkt. De ministers werken in hetzelfde kantoorgebouw, zitten een kamer verder en je staat letterlijk samen bij de koffieautomaat. Verder komt de Gouverneur af en toe langs, maar bijvoorbeeld ook de Nederlandse minister van BZK.

Vakantie?

Nu denk je vast; een tropisch eiland, dat is gewoon zes maanden vakantie. Enerzijds ja; je weekenden zijn gevuld met ontspanning, activiteiten, en het is altijd mooi weer. Zo heb ik bijvoorbeeld ook mijn duikbrevet gehaald. Anderzijds nee; er moet gewoon 40 uur per week gewerkt worden. Zeker in het begin is dit vrij zwaar en ben je het soms helemaal zat op vrijdagmiddag. Je moet je inlezen, komt in een nieuwe werkomgeving, ontmoet veel mensen en ook zijn er cultuurverschillen. De balans tussen het werk en de ontspanning heeft wel heel positief bijgedragen aan de stagebeleving.

Leren werken

Wat ik het allermeest geleerd heb is, gek genoeg, werken. Men verwacht een assertieve en pragmatische houding. Je moet scherp zijn, snel schakelen en to-the-point zijn.

Het vak "werken" bestaat niet binnen de opleiding, daarom is een stage een verbreding en verdieping van je studie en bovenal van jezelf. Van studeren word je beter in werken, maar van werken word je ook beter in studeren. Door een stage word je een completere student en ben je meer waard aan het begin van je loopbaan voor de arbeidsmarkt.

 

 

Stage Financial Intelligence Unit Nederland - Jade Hilhorst

Jade Hilhorst

 

Via een vacature op de Bestuurskunde weblog ben ik begonnen als stagiair beleidsadviseur bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). 
Meld plichtige instellingen moeten ongebruikelijke transacties melden bij FIU-Nederland. De FIU analyseert deze gegevens om misdrijven te voorkomen en op te sporen. FIU-Nederland is organisatorisch ondergebracht bij de nationale politie maar heeft de status van zelfstandig overheidsorgaan.

Werkzaamheden

Allereerst moest ik het netwerk van de FIU in kaartbrengen. Hiervoor heb ik interviews met collega's, het hoofd en plaatsvervangend hoofd afgenomen. Vervolgens heb ik ondersteunende werkzaamheden verricht voor zowel het hoofd als het plaatsvervangend hoofd. Ook ben ik een keer mee geweest naar een FIU bijeenkomst in Brussel met het hoofd van de FIU, wat een geweldige ervaring was dit! Ten slotte moest ik een bijeenkomst organiseren voor het NFI en de FIU, welke door te weinig tijd is voortgezet door een andere stagiair.          

Bestuurskundig interessant

Bestuurskundig is de FIU-Nederland zeer interessant. Zij werkt samen met meldende instellingen, overheidsinstellingen, opsporingsdiensten, openbaar ministerie en internationale partners. De FIU houdt zich ook bezig met meldingen over witwassen en terrorisme financiering, wat mij uniek en leerzaam leek. Ook heeft de FIU een goede nationale en internationale positie, waar uit blijkt hoe dynamisch de FIU is en hoe een klein orgaan binnen het openbaar bestuur functioneert ten opzichte van grotere organen, zoals bijvoorbeeld de IND.

Theorie in de praktijk

Mijn stage bij de FIU was zeer leerzaam. Ik heb inzicht gekregen in het werken binnen een belangrijke overheidsinstelling. Alleen de FIU kan ongebruikelijke transacties immers verdacht kan verklaren. Door de stage is bestuurskunde nu meer dan alleen theorie, ik kon de theorie daadwerkelijk toepassen in de praktijk.

Collega’s

Met mijn collega’s had ik een goede band. Het was fijn dat ik ze altijd om hulp kon vragen. Ook had ik leuk contact met collega stagiairs, die ik nog eens per jaar zie.

Het zelfstandig werken vond ik zeer prettig, iets moeilijker was het bewijzen aan collega's. De FIU vond het eerst moeilijk om stagiairs aan te nemen vanwege de gevoelige informatie, maar gaandeweg brak het ijs en uiteindelijk ben ik met leuke herinneringen weggegaan.               

Mijn tips

 • Wees dan niet bang om dingen te vragen. Hier leer jij meer van en je collega’s vinden het ook prettig.

 • Kies vooral voor een stage waarbij je je echt goed voelt! Hier haal je meer uit dan een stage die jou niet trekt.

 • Zoek ook vooral de onbekende terreinen op, zo weet je of je later hier misschien wel of juist niet zou willen werken!

 

 

Stage Autoriteit Consument en Markt – Louise Petri

Louise Petri

 

In het najaar en winter van 2014/2015 heb ik stage gelopen bij de Autoriteit Consument en Markt, bij de Directie Mededinging. Deze afdeling houdt zich bezig met de opsporing van kartels, de beoordeling van fusies en overnames en de uitvoering van de Wet Markt en Overheid.

Warm ontvangen

Het halfjaar was een rijke ervaring die ik niet had willen missen. Binnen de leerzame omgeving werd ik zeer warm ontvangen door alle medewerkers van de directie. De organisatie kenmerkt zich door de passie die medewerkers hebben en de bereidheid die zij hebben de zaak waar zij aan werken toe te lichten en openstaan om vragen te beantwoorden.

Opdracht

De eerste paar maanden heb ik mij gericht op de Wet Markt en Overheid, met name handhaving op de uitvoering hiervan. De wet beoogt gelijke concurrentie tussen private- en overheidsbedrijven. 
Naast dit project mocht ik na verloop van tijd aanschuiven bij een tweede fase onderzoek van een overname.

Ervaring

De ervaring van een stage geeft een perfecte toevoeging op je studie. Het toont de werking van de publieke sector en het effect dat een dergelijke autoriteit heeft op de private sector.

 

 

Stage Public Cinema - Annabelle van Waes

Annabelle van Waes

 

In de zomer van 2015 heb ik stage gelopen bij Public Cinema. Dit is een onderneming die organisaties uit de publieke sector helpt om beeld strategisch in te zetten en de kracht hiervan te benutten. Deze combinatie sprak mij aan. Ik heb geholpen bij het project OMOOC. Dit project bestaat uit online videocolleges over thema’s uit de publieke sector. In dit geval was het thema ‘Challenging Government’. Verschillende onderwerpen binnen dit thema worden behandeld in een reportage, een interview en een college.

Werkzaamheden

De inhoud, met name een blik in de praktijk door middel van de reportages, was voor mij als Bestuurskunde student erg interessant. Tegelijkertijd was het opnemen en alles wat daarbij kwam kijken nieuw voor mij. Zo heb ik een opnamedag meegemaakt en heb ik een reportage mogen editen. Dit maakte de stage uitdagend, leerzaam maar vooral erg leuk. Daarnaast heb ik mij onder andere bezig gehouden met onderzoek doen, schrijven en het afnemen van interviews. Deze vaardigheden heb ik inmiddels goed kunnen toepassen tijdens het schrijven van mijn scriptie.

Divers team

Ik had hele leuke collega’s, met verschillende achtergronden en specialiteiten. Het was leuk om te zien hoe er werd samengewerkt aan verschillende projecten. Er was alle ruimte om ideeën te delen en ook om (opbouwende) kritiek te leveren als dat nodig was. De diversiteit heeft mij nieuwe inzichten opgeleverd. Tijdens een brainstorm kwam ik erachter dat ik vooral door een Bestuurskundebril tegen dingen aankijk. Dit is logisch als Bestuurskunde student, maar het was toch een eye- opener om te zien hoe collega’s met een andere achtergrond tegen dezelfde zaken aankijken.

Ervaring

De stage bij Public Cinema heeft mij Bestuurskunde in een nieuw jasje laten zien. Ik heb belangrijke vaardigheden meegekregen en vooral een leuke tijd gehad! Ik zou een stage zeker aanraden, je ziet hoe het er in de praktijk aan toe gaat en het is een uitgelezen kans om jezelf te ontwikkelen.

 

 

Stage Bachelor

Bachelor studenten Bestuurskunde hebben de mogelijkheid de vrije ruimte te vullen met een stage. Het derde studiejaar is daar bijzonder geschikt voor. In de laatste fase van de studie gaat de student gedurende een korte periode aan het werk in een organisatie in of rond het openbaar bestuur. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestuurskundige kennis en vaardigheden die in de studie zijn opgedaan. Het is belangrijk in een vroeg stadium na te denken over de stage. Een stage kan zowel in binnen- als buitenland worden gelopen.

Hieronder vind je de belangrijkste informatie over het regelen en goedkeuren van je stage. Hiernaast kan je o.a. de stagevoorwaarden vinden. Lees dit document ook goed door!

De gehele procedure van goedkeuring vindt via TRAIL plaats.

 

Studenten dienen zelf een stage te vinden. Er zijn verschillende manieren om een stage te vinden. Hieronder vind je een lijst met tips waar je stages kan vinden.

Let op: deze stages zijn nog niet goed gekeurd! Alle stages voor studiepunten moeten voldoen aan de eisen van het Instituut Bestuurskunde (zie stagevoorwaarden) en goedgekeurd worden door de stagedocent.

Tips voor het vinden van stages

 • Bedenk welke organisaties je interessant lijken. Heb je daar contacten? Of kijk op hun website of er stagevacatures zijn.
 • Zijn er geen vacatures? Dien dan een open sollicitatie in.
 • Via eigen contacten; vertel aan zoveel mogelijk (relevante) mensen dat je een stage zoekt.
 • Volg Career Service FGGA op Facebook en LinkedIn. Hier worden regelmatig vacatures gepost.
 • In de stagebank TRAIL vind je een aanbod van stages en projecten voor FGGA-studenten.
 • Bezoek de Leiden University Job Portal waar externe partijen hun vacatures plaatsen.
 • Bekijk deze verzameling van vacaturewebsites op de Leiden University Career Zone.
 • Neem een kijkje op https://www.werkenvoornederland.nl/ voor stages bij de overheid.
 • Gemeentes, politieke partijen en denktanks (bijv. Clingendael en HCSS) hebben ook regelmatig stagevacatures.
 • Bedrijven staan ook open voor studenten met een achtergrond in Bestuurskunde, bijv. consultancy (bijv. Berenschot en Twynstra Gudde) en lobbybureaus (bijv. Public Matters) gericht op de publieke sector.
 • Maak een profiel op LinkedIn en vind relevante vacatures onder het tabblad ‘Vacatures’.
 • Speciale bemiddelingswebsites (zoals Security Talent, www.werkenbijedeoverheid.nl, www.werkenvoornederland.nlIntegrandCovenant Internships of AIESEC (buitenland).)
 • Bij veel (overheids-)organisaties worden op de website vacatures inclusief vacatures voor stages vermeld.
 • Het is vaak mogelijk je aan te melden voor een emailservice waarmee je op de hoogte gesteld wordt van deze vacatures.

Via studievereniging B.I.L. kun je je CV laten opnemen in een CV-databank voor studenten Bestuurskunde. Je kunt je CV mailen naar B.I.L. en zij sturen deze door naar bedrijven die hierin geïnteresseerd zijn.

Om voor een stage studiepunten te verkrijgen moet aan de voorwaarden worden voldaan (zie documenten rechts). De belangrijkste punten hieruit zijn:

 • Je dient 90 EC aan Bestuurskunde vakken te hebben behaald, inclusief het hele eerste jaar.
 • De omvang van de stage is óf 15 EC óf 30 EC. Het is niet mogelijk afwijkende studiepunten te krijgen.
 • 15 EC is 400 uur excl. 20 uur tussen- en eindverslag. 
 • 30 ECTS is 800 uur excl. 20 uur tussen- en eindverslag en 20 uur onderzoeksverslag. Een stage van 30 EC bevat een verplicht onderzoek. 
 • De stagewerkzaamheden hebben een academisch niveau en behoren een raakvlak te hebben met het openbaar bestuur.
 • De stage moet vóór aanvang van de stage door de stagedocent van het instituut en de stageorganisatie zijn goedgekeurd middels het stagevoorstel.
 • Er dient voorafgaand aan de stage tevens een stage-overeenkomst te zijn ondertekend in overleg met de praktijkbegeleider van de stagebiedende organisatie en de stagedocent.
 • De stage moet afgerond zijn met een verslag dat door de stagedocent met een voldoende is beoordeeld.

In de stagevoorwaarden kan je de uitgebreide procedure vinden en ook het stroomschema van begin tot eind. Hieronder een korte weergave van de belangrijkste punten.

Voor aanvang:

 • Begin op tijd met het oriënteren op een stage. We raden je aan 6 maanden voor de start vast te beginnen met zoeken. Benader zelf de stage-organisatie.
 • Ga je een stage in het buitenland lopen? Dan is er nog een aantal verplichte, extra handelingen die je moet ondernemen. Zie hiervoor onderin ‘Stage lopen in het buitenland’ en de ‘Manual Internship Abroad’ rechts bij de documenten.
 • Dien uiterlijk een maand voordat je begint het concept stagevoorstel in via TRAIL. Ook als je niet via TRAIL je stage hebt gevonden. Ga je stagelopen in het buitenland, dien het concept stagevoorstel dan bij voorkeur minimaal 3 maanden van te voren in.
 • Naast het stagevoorstel dien je ook de stageovereenkomst in orde te maken via TRAIL.

Tijdens de stage:

 • Schrijf je halverwege een kort voortgangsverslag (zie verslaglegging in 1. Stagevoorwaarden, rechts) en dien je deze in TRAIL in. De deadline bepaal je samen met je stagedocent.
 • Bij een stage van 30 EC dien je 3 weken na aanvang een onderzoeksopzet in.
 • De stagedocent heeft ongeveer halverwege je stageperiode contact met de stagebegeleider om je voortgang te bespreken.

Na afloop:
Schrijf je een eindverslag (zie verslaglegging in 1. Stagevoorwaarden, rechts) en dien je deze ook in TRAIL in. Ook hier bepaal je samen met je stagedocent de deadline. Indien je voor de stage-organisatie een verslag behoort te schrijven dien je deze als bijlage op te nemen in het eindverslag.

 • Bij een stage van 30 EC schrijf je tevens een onderzoeksverslag.
 • Vindt er een beoordeling door de stagebegeleider plaats.
 • Beoordeelt de stagedocent het eindverslag.

Zie ook de stagevoorwaarden voor meer informatie over de vereisten van de verslagen (zie rechts).

Een student wordt beoordeeld op het eindverslag, waarbij ook bronvermelding, literatuur en schrijfvaardigheid worden meegerekend. De beoordeling van de praktijkbegeleider wordt eveneens meegewogen. De stagedocent gebruikt een beoordelingsformulier voor een 15 EC stage of een beoordelingsformulier voor een 30 EC stage.

In het buitenland stage lopen is ook mogelijk. De eisen voor een Nederlandse stage gelden ook voor een buitenlandse stage. Een stage dien je altijd zelf te zoeken. Als je in aanmerking wilt komen voor de Erasmus+ beurs (binnen Europa) of de Lustrabeurs (buiten Europa) dan zal de stage onderdeel moeten zijn van de opleiding en dien je er studiepunten voor te ontvangen. Je zal hiervoor de vrijekeuzeruimte moeten gebruiken. Om studiepunten te krijgen zal je stage aan de eisen van de opleiding moeten voldoen. Het vinden van een stage in het buitenland is een tijdrovend proces. Daarnaast dient de student rekening te houden dat het goedkeuren van de stage door de opleiding ook tijd kost. Informatie over de beursaanvraag vind je op de site van studeren in het buitenland

Let op:

 1. De student is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de beurs. Bij de meeste beurzen is dit minstens twee maanden van tevoren. Weet je nog niet zeker of je stage doorgaat, vraag dan wel alvast je beurs aan. Gaat je stage onverhoopt niet door, zeg dan de beurs af.
 2. Als je in het buitenland stage gaat lopen, dan moet je je verplicht registreren in het study abroad portal, zodat we zeker weten dat je naar een veilig land gaat en dat we je in geval van nood kunnen bereiken. Daarnaast word je ook geacht deel te nemen aan een van de Health and Safety Information Sessions. In de ‘Manual Internship Abroad’ rechts bij de documenten vind je verdere informatie hierover en een uitgebreid stappenplan. Lees deze informatie s.v.p. goed door (het bestaat uit 8 pagina’s) en zorg er voor dat je je tijdig aanmeldt! Als je dit niet doet, dan loop je het risico geen beurs en studiepunten (EC) te ontvangen.

Check het reisadvies van Buitenlandse Zaken! Je mag niet op uitwisseling naar een land waarvoor een negatief reisadvies geldt. Check hier of je bestemming veilig is. In de kaart van het land staat een kleurcode. Als je bestemming code rood of oranje heeft, mag je er niet naartoe. Check hier andere zaken om je veiligheid in het buitenland te waarborgen!

Registreer je voor vertrek voor de informatieservice van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In crisissituaties (zoals een natuurramp of politieke onrust) kan de ambassade je dan bereiken en zo nodig hulp sturen. Registreren is gratis.

Geef je contactgegevens door
Het is belangrijk dat de universiteit weet waar je verblijft en hoe je te bereiken bent. Geef daarom na je aankomst in het buitenland je contactgegevens door. Als je op uitwisseling gaat, doe je dit al bij je online aanmelding. In andere gevallen moet je zelf je gegevens doorgeven aan de  buitenlandcoördinator van FGGA. Dit geldt voor alle studenten, ongeacht nationaliteit en waar de stage uitgevoerd wordt.

Stage vacatures zijn o.a. te vinden op de jobportal van de LU Career Zone. Hier worden alle stagevacatures geplaatst die we binnen krijgen, maar die zijn nog niet goed gekeurd door de opleiding. Zoals je hierboven kunt lezen moet je stagedocent de stage goedkeuren. Het kan zijn dat de stage pas na wat aanpassingen goedgekeurd kan worden. Indien de stage niet voldoet aan onze eisen, maar je de stage alsnog op eigen gelegenheid wilt doen, dan kun je geen begeleiding ontvangen van het Instituut, omdat de stage in dit geval buiten het studieprogramma valt. Je ontvangt dan dus geen studiepunten. Wil je de stage voor jezelf doen (dus zonder studiepunten) en wil je dat je stageovereenkomst wordt ondertekend door iemand van de universiteit? Dat kunnen de studieadviseurs doen als je minimaal het hele eerste jaar van Bestuurskunde hebt behaald (60 EC) én er geen zaken in het contract staan waar wij het niet mee eens zijn.

In je tweede jaar zal je een uitnodiging ontvangen om in februari je loopbaan te bespreken. De vrijekeuzeruimte, en dus de stage, zullen dan ook aan bod komen. T.z.t. zullen jullie hier een uitnodiging voor ontvangen op jullie umail. Voor meer informatie kun je terecht bij de studieadviseurs.

 • Op de LU career zone vind je  ook verdere informatie die handig is voor je loopbaan, bv: een overzicht van mogelijke banen als je bent afgestudeerd, diverse testen (zoals een competentie test) en tips en trucs voor je CV en motivatiebrief.
 • Houd de workshops en evenementen van Career Service FGGA in de gaten.
 • Stuur je cv naar careerservice@fgga.leidenuniv.nl voor een cv-check.
 • We raden je aan een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten gedurende de periode dat je stage loopt. Zie ook hieronder bij ‘Let op’.
 • Ambieer je een buitenlandse stage? Dan kan het handig zijn je voorstel direct in het Engels te schrijven. Studenten die voor studiepunten in het buitenland stage lopen kunnen in aanmerking komen voor de Lustra beurs of Erasmus+ for traineeship (zie verder de beurzen-pagina van de universiteit). Voor overige mogelijkheden kijk op de Beursopener.
 • Als je van plan bent om een stage in je studieprogramma op te nemen is het handig om verhalen te lezen van studenten die jou voor zijn gegaan (of klik op de facultaire tab).

Let op!
De universiteit is niet verantwoordelijk voor schade die je aanricht of schade die je ondervindt op of onderweg van en naar je stageplek. Controleer vooraf wat het stagecontract hier over zegt, indien je niet de standaard overeenkomst van de universiteit gebruikt (zie rechts). Wanneer in het stagecontract staat dat jijzelf of de universiteit verantwoordelijk is voor schade die je aanricht of schade die jezelf ondervindt, dan tekent je begeleider of de studieadviseur alleen als je aantoont dat je een WA-verzekering hebt voor de periode dat je stage loopt.    

Stagevacature plaatsen?

Neem contact op met TRAIL (de facultaire stagebank).

Studenten Bestuurskunde hebben hier stage gelopen

Waar heb je stage gelopen?
Naam organisatie: CDA
Afdeling: Tweede Kamer

In welke periode?
05 - 06 - 2018 t/m 31 - 01 - 2019

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Ik heb gereageerd op een vacature die ik op LinkedIn tegenkwam.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Na het opsturen van mijn sollicitatiebrief en CV ben ik uitgenodigd op sollicitatiegesprek. Het sollicitatiegesprek met Kamerlid Michel Rog was aangenaam en inhoudelijk. Ongeveer een week later kreeg ik van hem via de telefoon te horen dat ze me graag als stagiair zouden willen hebben.

Wat waren je taken?

 • Voornamelijk bezig met mijn hoofdonderzoek naar de Maatschappelijke Diensttijd. Wat bestond uit: schrijven, interviews houden en literatuurstudie.
 • Debatten voorbereiden
 • Overleggen voorbereiden
 • Gesprekken bijwonen
 • Dossierkennis opbouwen
 • Moties/inbrengen voorbereiden
 • Meegaan op werkbezoek
 • Werkbezoeken organiseren

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Ja. De procedures van zowel de stageplek als vanuit de universiteit kunnen soms lang duren. Bijvoorbeeld het ondertekenen van documenten. Begin daarom op tijd met het zoeken van je stage en maak alle documenten gelijk gereed als je een stageplek hebt gevonden. Ook heb ik gemerkt dat je zelf actie moet ondernemen, dan kan je heel veel leren van de organisatie. Het komt niet naar je toe waaien!

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja

Waar heb je stage gelopen?
Organisatie: Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
Afdeling: Public Affairs

In welke periode?
03 - 09 - 2018 t/m 21 - 12 - 2018

Voor hoeveel EC?
15 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Gereageerd op vacature die online stond op het internet.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Het sollicitatieproces verliep soepel. Op donderdagmiddag had ik een sollicitatiegesprek en de volgende dag werd ik teruggebeld.

Wat waren je taken?

 • Het volgen en verslag uitbrengen van vergaderingen van o.a. de Tweede- en Eerste Kamer.
 • Praktische ondersteuning bieden bij de organisatie van verschillende werkbezoeken.
 • Het in kaart brengen van stakeholders.
 • Analyseren van parlementaire stukken en beleidsdocumenten.
 • Het onderhouden van contacten met stakeholders, overheden en maatschappelijke organisaties.

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Begin tijdig met zoeken. Op de vacaturesites worden tal van leuke stages aangeboden!

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja

Waar heb je stage gelopen?
Ik heb stage gelopen bij de Gemeente Den Haag. Specifiek bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW). Nog specifieker, bij de afdeling Beleid, Onderzoek en Projectmanagement.

In welke periode?
3 september 2018 t/m 1 februari 2019

Voor hoeveel EC?
30EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Via via. Een medewerker van de gemeente kwam een gastcollege geven voor het vak Beleid II. Na afloop heb ik met hem contact opgenomen, mijn cv opgestuurd, en gevraagd naar mogelijkheden voor een stage. Dit heeft hij besproken met zijn manager en kort daarna werd ik uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Hiervoor heb ik een geruime tijd via www.werkenbijdeoverheid.nl gereageerd op vacatures en enkele open sollicitaties gedaan bij specifieke organisaties. Bijvoorbeeld, de gemeente Utrecht en de belastdingdienst.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Er was een eenmalig gesprek met de medewerker die het gastcollege had gegeven (die uiteindelijk mijn stagebegeleider werd) en zijn manager. We hebben gesproken over mijn stagedoelen en een mogelijk onderwerp voor mijn onderzoek. Korte tijd na het gesprek werd ik gebeld met het nieuws dat ik stage kon komen lopen. Daarna is nog over en weer gemaild om administratieve zaken op orde te brengen 

Wat waren je taken?
Mijn onderzoek ging over het effect van de veranderende rol van de overheid op de dienstverlening van de dienst SZW. De gemeente kwam zelf met het algemene thema dienstverlening en ik heb hierbinnen zelf een concrete onderzoeksvraag opgesteld.

De overige 40% heb ik voornamelijk opgevuld met twee brede taken. Namelijk het ondersteunen van de cluster dienstverlening. Denk aan het beantwoorden van vragen van een wethouder en het schrijven van memo’s.

Ook heb ik meegeholpen met de evaluatie van een pilot. Denk hierbij aan het voorbereiden van bijeenkomsten, gesprekken voeren met andere gemeenten, afnemen van interviews en natuurlijk meeschrijven aan de uiteindelijke evaluatie.

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Be-gin-op-tijd-met-zoe-ken!!! Het geeft je meer tijd om 1) te bedenken waar het je leuk lijkt om stage te lopen, 2) een stage te vinden en 3) administratieve zaken vanuit de uni te regelen.

Als mensen/organisaties niet reageren of heel lang doen om te reageren op een mailtje of sollicitatie  bellen! Waarschijnlijk lopen ze bureaucratisch te treuzelen. Schijt aan hebben, en gewoon direct contact opnemen.

En zorg voor een plan B als het niet lukt om een stage te vinden. Zelf heb ik me ingeschreven voor een minor. Kunt je altijd weer uitschrijven, maar dan heb je in ieder geval iets om op terug te vallen.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja!

Mag ook met mijn stagebegeleider:
nils.nijdam@denhaag.nl

Waar heb je stage gelopen?
Naam organisatie: Gemeente Den Haag
Afdeling: Dienst Publiekszaken, Stadsdeel Centrum

In welke periode?
03 - 09 – 2018  t/m  25 - 01 - 2019

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Gereageerd op een andere stage vacature. Toen was ik het niet geworden. Matchpunt jongeren had mijn gegevens opgeslagen en toen namen ze contact met mij op. Ze vroegen me om een kort bericht te typen voor in de nieuwsbrief. Mijn stagebegeleider reageerde op de nieuwsbrief. Ik mocht toen op gesprek komen. Uiteindelijk kreeg ik de kans om stage te lopen in het wijkteam van de Schilderswijk.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
1 gesprek met matchpunt jongeren
Eigen stuk geschreven
1 gesprek gehad met mijn stagebegeleider  

Wat waren je taken?

 • Helpen bij de ontwikkeling van een andere manier van werken: opgavengericht werken.
 • Meelopen en het wijkteam ondersteunen
 • Inzichtelijk krijgen van alle welzijn organisaties en activiteiten in de wijk.

Onderzoeksvraag (bij 30 EC):
‘In hoeverre begeeft Gemeente Den haag, onderdeel Schilderswijk, zich in het juiste klimaat om opgavengericht te gaan werken?’

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Contact opnemen met matchpunt jongeren, bij de gemeente Den Haag.  

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja

Waar heb je stage gelopen?
Organisatie: Gemeente Katwijk
Afdeling: Samenleving

In welke periode?
26 - 10 - 2018 t/m 01 - 02 - 2019

Voor hoeveel EC?
15 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Via contacten door mijn vrijwilligerswerk bij de Adviesvangers

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Gezien de contacten die ik bij de Gemeente had, was er niet echt sprake van een sollicitatiegesprek. 

Wat waren je taken?

 1. Opstellen beleidsregels Blijk van Waardering
 2. Opstellen van de Maatschappelijke Agenda
 3. Onderzoeken van de mogelijkheden tot het verlengen van het pad op het strand ten behoeve van de toegankelijkheid van het strand
 4. Verduurzamen van het Adviesvangersproject

Behandelen van de subsidieaanvraag van de Dierenambulance

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
 -

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Nee

Waar heb je stage gelopen?
Organisatie: HLTsamen
Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling, team WMO en Participatie

In welke periode?
04 - 09 - 2018 t/m 21 - 01- 2019

Voor hoeveel EC?
15 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Via de site ‘Werken in het westen’

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Ik ben begonnen met het sturen van brieven, vervolgens ben ik bij vier organisaties uitgenodigd voor een gesprek. Na deze gesprekken bleven er nog twee organisaties over en toen ik heb ik een lijstje gemaakt waaraan ik de organisaties getoetst heb.

Wat waren je taken?

 • Werken aan de stageopdracht
 • Meewerken met verschillende andere taken

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Begin op tijd en stuur ook open sollicitaties!

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Nee

Waar heb je stage gelopen?
Organisatie:  Landelijk Bureau D66
Afdeling: Team Talentontwikkeling en Opleiding

In welke periode?
13-08-2018 t/m 25- 01-2019  

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Ik had gereageerd op een vacature via de website van D66. Hier werd ik echter niet aangenomen. Omdat zij mij wel een zeer geschikte kandidaat vonden en twijfelden tussen mij en de kandidaat die het uiteindelijk werd omdat wij zo overeen kwamen, boden zij mij een stage aan bij een ander cluster dat nog een stagiaire zocht: Talentontwikkeling en Opleiding. Deze vacature stond op dat moment nog niet online dus ik was de enige kandidaat die daar vroegtijdig voor mocht komen solliciteren door deze aanbeveling. Hier ben ik toen aangenomen.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Ik heb de organisatie een mail gestuurd met mijn cv en motivatie en werd vervolgens gebeld om een afspraak te maken. Uiteindelijk heb ik dus twee sollicitatiegesprekken gehad. Ook hebben zij de fractievoorzitter van D66 Vlaardingen nog gebeld waar ik daarvoor voor had gewerkt om van hem te horen waar nog ontwikkelpunten van mij zaten waar ik tijdens deze stage aan kon werken en waar zij mij konden ondersteunen omdat ik dat ten tijde van het gesprek voor mijzelf nog niet helemaal  duidelijk had.

Wat waren je taken?

 • De praktische organisatie van verschillende opleidingsbijeenkomsten van D66. Denk daarbij het zoeken van geschikte locaties, de afstemming met deze locaties en verzorgen en hospitality tijdens opleidingen.
 • Versturen of plaatsen van communicatie rondom en over opleidingsevenementen. Denk daarbij aan het uitnodigen van gedifferentieerde doelgroepen, huiswerk- en lesmateriaal versturen, maar ook het beantwoorden van praktische vragen van deelnemers en het schrijven van wervende teksten voor verschillende websites en andere online platforms en dashboards.
 • Bijhouden van aanmeldingen op een overzichtelijke en gestructureerde manier. Hier hoort een correcte registratie in bijvoorbeeld Excel bij, maar ook het aanmaken van mailinglijsten voor verschillende subgroepen deelnemers zodat iedere geïnteresseerde communicatie en informatie op maat ontvangt.
 • Onder begeleiding van een collega een module mee- of door ontwikkelen. Hierbij ga ik aan de slag met didactische criteria, interactieve werkvormen en stem ik de inhoud af op de doelgroep in samenspraak met de betrokken trainer(s).

Onderzoeksvraag (bij 30 EC): ‘Hoe is het huidige D66 opleidingsaanbod tot stand gekomen en is de coherentie tussen de opleidingen op dit moment voldoende om zowel te voldoen aan de educatieve behoeften van raadsleden en Provinciale Statenleden als om aan te sluiten bij de verkiezingscyclus?’

Deze onderzoeksvraag is samen met de organisatie tot stand gekomen. Zij lopen al een tijd aan tegen de vraag of de coherentie tussen hun opleidingen op dit moment voldoende is om aan de educatieve behoeften van hun leden te voldoen, en ik heb dit vraagstuk op zo’n manier verwerkt in een
onderzoeksvraag dat deze haalbaar was.

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Begin op tijd met zoeken! Ik begon in januari met zoeken voor een stage in september en vond echt pas na een paar maanden dingen waar ik voor kon en wilde solliciteren. Daarna krijg je van veel organisaties geen of pas heel laat een reactie, dus er gaat veel tijd overheen voor alles echt rond is, inclusief het laten ondertekenen van alle documenten. Daarnaast heb ik gezocht via Google en stagebanken maar wat ik het beste vond werken is open sollicitaties sturen naar organisaties waar jij zelf graag stage zou lopen.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja

Waar heb je stage gelopen?
Organisatie: Landelijk Bureau D66
Afdeling: Vereniging & Opleiding

In welke periode?
13-08 -2018 t/m 31-01-2019

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Open sollicitatie en later kwam er een vacature online. Echter was ik toen al gebeld of ik op gesprek wilde komen.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
 Ik werd telefonisch uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Ik heb toen één sollicitatiegesprek gehad en ik werd een paar dagen later gebeld dat ik was aangenomen. Die week daarna heb ik nog een kennismakingsgesprek gehad met de manager van de afdeling en toen was ik officieel aangenomen en kon ik mijn stagecontract tekenen.

Wat waren je taken?

 • Het ondersteunen en organiseren van activiteiten binnen de Vereniging.
 • Het ondersteunen van voorbereidingen en uitvoering van kandidaatstellingsprocedures en verkiezingen met name in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen, Eerste Kamerverkiezingen en Europese Parlementsverkiezingen 2019. Hieronder valt ook het ondersteunen van de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC).
 • Het adviseren en informeren van afdelingen en regio’s met betrekking tot het uitvoeren van zaken die in het Huishoudelijk Reglement zijn vastgelegd.
 • Het regelmatig (proactief) onderhouden van het contact met bestuurders binnen de vereniging ten einde ondersteuning te bieden bij de uitvoering van de bestuurstaken. Dit kan door middel van advies, ondersteunen en, het inschakelen van derden uit het netwerk van de partij.
 • Het ondersteunen van de Besluitvormingscommissie bij de procedures rondom het vaststellen van het verkiezingsprogramma voor de Europese Parlementsverkiezing.

 

Onderzoeksvraag (bij 30 EC):
Op welke manier gaan de partijbureaus van vier Nederlandse politieke partijen om met democratische legitimiteit, efficiëntie en effectiviteit in de keuzes omtrent kandidaatstellingsprocedures bij landelijke verkiezingen?‘’
Ik heb het onderwerp van het onderzoek, namelijk kandidaatstellingsprocedures en interne stemmingen zelf bedacht. Bij het eerste gesprek met de stagedocent kwam dit onderwerp ter sprake. Dit stagedocent kwam toen met het idee om democratische legitimiteit te verwerken in de onderzoeksvraag. Zo zijn de concepten democratische legitimiteit, efficiëntie en effectiviteit naar voren gekomen. Na de onderzoeksopzet is de onderzoeksvraag nog een beetje bijgeschaafd. Het idee om te kijken naar Nederlandse politieke partijen kwam vanuit mijzelf.

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Stuur in januari open sollicitaties naar organisaties die jij interessant vindt. Zo weten organisaties dat je op zoek bent naar een stage. Wanneer er dan rond maart vacatures online komen dan kan je daarop reageren en dan heb je vaak een voorsprong, omdat je er in januari al vroeg bij was.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja

Waar heb je stage gelopen?
Naam organisatie: Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening te Curaçao Afdeling:Beleidsorganisatie Human resources en organisatieontwikkeling

In welke periode?
03 - 09- 2018 t/m 21 -12 - 2018

Voor hoeveel EC?
15 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Ik heb deze stageplek gevonden door emails te sturen met mijn motivatiebrief en stagevoorstel naar de betreffende organisatie. Dat heeft het balletje aan het rollen gebracht.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Het sollicitatieproces begon met uitwisseling van emails over ideeën en mijn motivatie. Daarna volgde een skype gesprek waarin ik verder moest toelichten wat ik graag wil bereiken met de stage. Dit skypegesprek was een succesvolle en verhelderend gesprek dat leidde tot contact met mijn stagebegeleiders.

Wat waren je taken?

 • Onderzoek doen naar prestatiemanagement op macro, meso en micro niveau  (dataverzameling, interviews, bijwonen meetings)
 • Evalueren en helpen met opzet en inhoud van beleidsstukken
 • Inhoudelijk werken aan beleidsplan voor nieuwe organisatieonderdeel
 • Meedoen aan vergaderingen, trainingen en projecten.
 • Brainstormen voor nieuwe ideeën voor projecten
 • Evalueren van beleidsstukken en projecten in werkgroepen. 
   

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Als je graag binnen een specifieke organisatie stage wilt lopen raad ik je aan om ervoor te gaan. Stuur emails, bel de organisatie of ga gewoon langs. Om een stageplek te krijgen moet je moed hebben en de organisatie benaderen. M.a.w gewoon doen, nee heb je ja kan je krijgen!

Waar heb je stage gelopen?
Naam organisatie: Ministerie van Defensie
Afdeling: Hoofddirectie Beleid

In welke periode?
30 - 08 - 2018 t/m 25 - 01 - 2019

Voor hoeveel EC?
15 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Gereageerd op vacature

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Eerst motivatiebrief en CV opsturen, daarna sollicitatiegesprek 

Wat waren je taken?

 • Organiseren van activiteiten voor stakeholders.
 • Onderhouden van contacten met stakeholders.
 • Ontwikkelen van nieuwe manieren om stakeholders bij Defensie te betrekken.
 • Meetbaar maken en evalueren van stakeholder engagement.

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Probeer iemand van de organisatie waar je stage wil lopen van te voren te spreken, zodat je meer weet over de organisatie zodat je beter kunt solliciteren.   

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja

Waar heb je stage gelopen?
Organisatie: Ministerie van Defensie
Afdeling: HDP

In welke periode?
03 - 09 - 2018 t/m 01 - 02 - 2019

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Ik heb mijn stageplek gevonden via mijn mentor. De studentenvereniging, Giving Back, koppelt studenten en professionals aan elkaar waarbij zij een mentorschap aangaan om zo het netwerk te vergroten.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Ik heb een gesprek gehad waarna ik ben aangenomen.

Wat waren je taken?

 • Netwerken. Via overleg en vergaderingen krijg ik meer inzicht in de structuur waarin Defensie burgers spelen.
 • Informatie vergaren. Via overleg met beleidsmedewerkers, beleidsadviseurs en juristen verzamel ik informatie om zo verder in het proces van mijn onderzoek te komen.
 • Vergaderingen bijwonen en notuleren.
 • Literatuuronderzoek van verschillende onderwerpen.

Onderzoeksvraag (bij 30 EC):
“Hoe zijn de doelgroepen binnen Defensie in verschillende levensfases met verschillende behoeftes te definiëren en hoe kunnen deze doelgroepen gekoppeld worden aan passende HRM-instrumenten op basis van de behoeftes?”

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Reageer tijdig op vacatures. Kijk vooral in je netwerk of zij nog plekken kennen waar er de mogelijkheid is tot het stage lopen. Neem ook initiatief om zelf open vacatures op te sturen. Binnen overheidsorganisaties is er vaak vraag naar stagiaires omdat zij kundig onderzoek kunnen verrichten naar belangrijke vraagstukken.  

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja

Waar heb je stage gelopen?
Organisatie: Ministerie van Defensie 
Afdeling: Hoofddirectie Beleid

In welke periode?
03/09/2018 t/m 01/02/2019

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Stageweblog BSK

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Mail gestuurd met mijn C.V en motivatiebrief en na een mailwisseling uitgenodigd op gesprek. Na 1 gesprek aangenomen zonder assessment of andere opdrachten.   

Wat waren je taken?

 • Kritisch meelezen met stukken geschreven door projectgroepen.
 • Bijeenkomsten organiseren (datum prikken, zaal regelen, contacten leggen).
 • Geannoteerde agenda’s opstellen.
 • Vergaderverslagen schrijven.  

Onderzoeksvraag (bij 30 EC):
“Op welke wijze en binnen welke (juridische) kaders is intensivering van de samenwerking tussen Defensie en civiele autoriteiten met onder andere als doel de vitale infrastructuur beschermen mogelijk dan wel wenselijk?”

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Begin op tijd met zoeken en zorg ervoor dat je de specificaties betreffende je onderzoek van te voren goed hebt besproken met de organisatie waar jij stage gaat lopen. 

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja

Waar heb je stage gelopen?
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Directie S&I
Afdeling: Expertise-unit Sociale Stabiliteit

In welke periode?
15 - 08 - 2018 t/m 28 - 02 - 2019

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Ik ben contact gekomen met een trainee uit mijn eigen netwerk. Hij is in het verleden werkzaam geweest bij de Expertise-unit Sociale Stabiliteit. Na veel verhalen over de unit, heb ik mijn motivatiebrief en CV verstuurd naar de hoofd van de afdeling. Zij hadden ruimte voor een stagiair.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Na beoordeling van mijn CV en motivatiebrief mocht ik op gesprek komen. Dit gesprek verliep goed, men stelde kritische vragen. Hierna ben ik aangenomen.  

Wat waren je taken?
 

 • Contacten opdoen (netwerken)
 • Veel overleggen, inhoudelijk. Ook ben ik vaak alleen op pad geweest om te overleggen.
 • literatuuronderzoek.
 • Stukken lezen
   

Onderzoeksvraag (bij 30 EC):
Welke factoren beïnvloeden de samenwerking tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de gemeenten op het gebied van (het voorkomen van) maatschappelijke spanningen, radicalisering en polarisatie in Nederland positief/negatief en hoe kan de overheid deze samenwerking bevorderen?

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Geef niet op, de concurrentie is moordernd voor stagiaires tegenwoordig. Vraag rond in jouw netwerk.   

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja

Waar heb je stage gelopen?
Naam organisatie: Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

In welke periode?
20-08-2018 t/m 17-01-2019

Voor hoeveel EC?
Eerst 30 EC, uiteindelijk aangepast naar 15 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Via de Facebook-pagina van de Career Service FGGA

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Na een informatief telefonisch gesprek en het sturen van mijn CV en motivatiebrief had ik een sollicitatiegesprek waarna ik was aangenomen.

Wat waren je taken?

 • Inlezen in onderwerp, afbakenen van onderwerp en opstellen onderzoeksvraag
 • Literatuuronderzoek: uitzoeken en kritisch analyseren van literatuur, filteren van informatie en uiteenzetten van bevindingen
 • Inlezen in casus, relevante informatie selecteren en ordelijk weergeven
 • Methodologie van onderzoek opstellen, bedenken welke manier van data analyseren het best paste bij onderzoeksvraag en onderzoekseenheid
 • Samenstellen van dataset: Lezen van alle moties en amendementen, selecteren op relevantie, opstellen van categorieën en indelen in deze categorieën, invoeren in SPSS
 • Analyseren van dataset: Data analyseren, de resultaten ordenen en overzichtelijk maken in tabellen, de resultaten interpreteren
 • Het vergelijken van de resultaten met de verkiezingsbeloftes die partijen hadden gedaan
 • Conclusies trekken
 • Verslag schrijven
 • Overleggen met stagebegeleider

 Onderzoeksvraag:
“In welke opzichten verschillen de politieke partijen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland van elkaar als het gaat om natuur-en milieubeleid?” Deze vraag heb ik zelf bedacht, het onderwerp van het onderzoek was echter al bedacht door mijn stage organisatie.

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Neem de tijd om na te denken wat je zoekt in een stage en zorg dat je iets vindt wat daaraan voldoet. Stel vooral veel vragen en kijk/help mee bij dingen die je interessant vindt. En vergeet vooral niet te genieten.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Nee

Waar heb je stage gelopen?
Organisatie: Provincie Zuid-Holland
Afdeling: Personeel & Organisatie

In welke periode?
02 - 07 - 2018 t/m 15 - 01 - 2019

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Ik heb mijn stage verkregen middels een open sollicitatie

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Het sollicitatieproces verliep middels één sollicitatiegesprek. 

Wat waren je taken?
Taken: Mijn takenpakket bestond volledig uit het doen van mijn onderzoek.

Onderzoeksvraag (bij 30 EC):
“Hoe heeft de provincie Zuid-Holland gerealiseerd dat zij de omslag naar een nieuwe overheid heeft durven en kunnen maken?”

Het onderzoeksonderwerp kwam vanuit de organisatie. De onderzoeksvraag kwam in overleg met de stage begeleider tot stand.

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Mijn tip is voor jezelf uit te zoeken waar je eventueel na je stage denkt te willen werken. Zodra je daar achter bent heb je genoeg motivatie om in een open sollicitatie te overtuigen van jou passie voor de organisatie.  

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja

Waar heb je stage gelopen?
Naam organisatie: VNG International
Afdeling: Europe, Middle East and North Africa

In welke periode?
01 - 09 - 2018 t/m 01 - 02 - 2019

Voor hoeveel EC?
15 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Stageplek heb ik gevonden via mijn eigen netwerk en internet. Daarna heb ik gereageerd op de vacature.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Na eerst online het sollicitatieformulier te hebben ingevuld, volgde er een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek werd ik aangenomen.

Wat waren je taken?

 • Assisteren bij organisatie studiebezoeken
 • Assisteren bij verschillende projecten
 • Vertaalklussen
 • Betrokken bij verschillende fasen van de projectencyclus: zoeken van geschikte referenties voor Expression of Interest, het meeschrijven aan de Concept Note, het bedenken van pakkende projectnamen, de financiële afwikkeling van een project
 • Uitzoekwerkzaamheden
 • Ad hoc klusjes

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Mocht je stage willen lopen bij VNG International, doe dit dan in het najaar. In het najaar pak je de meeste hoogtepunten mee: bedrijfsuitje, kerstborrel, International Staff Conference en nieuwjaarsreceptie. 

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja

Waar heb je stage gelopen?

Naam organisatie: VVD Tweede Kamerfractie
Afdeling: Voorlichting

In welke periode?
03 - 09 2018 t/m 01 - 02 -2019

Voor hoeveel EC?
15 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Gereageerd op openstaande vacature, gevonden via Google

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Sollicitatie op basis van opsturen van motivatie, gevolgd door een enkel sollicitatiegesprek met de stagebegeleider en andere werknemer van de VVD.

Wat waren je taken?

 • Beantwoorden telefoon & mail
 • Rapporteren signalen samenleving, formuleren advies
 • Maken van relevante nieuwsselecties
 • Assisteren bij / bijwonen van voorbereiding en interviews kamerleden

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Wees er vroeg bij, initiatief wordt zeer gewaardeerd en gegarandeerd een bijzondere periode!

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja

 

Bij deze organisaties hebben ook studenten Bestuurskunde stage gelopen in 2018-2019, maar hiervan zijn geen verslagen van ingeleverd of niet bruikbaar:

Algemene Rekenkamer

Gemeente Delft

Ministerie van BZK

Pensioenen bij Nationale Nederlanden

Rijkswaterstaat

SER

Topsector Energie & Innovatie

Tweede Kamerfractie D66

Berenschot

Waar heb je stage gelopen?

Naam organisatie: Berenschot
Afdeling: Inrichting van Organisatie/Openbaar Bestuur 

In welke periode?
01-10-2020 t/m 01-03-2021

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Ik ben benaderd via LinkedIn.   

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Ik heb een sollicitatiegesprek gehad. 

Wat waren je taken?

 • Meehelpen aan opdrachten (o.a. interviews afnemen en notuleren, enquêtes maken en analyseren, rapporten opstellen, sessies houden, presentaties geven).
 • Onderzoek doen naar gemeentelijke resilience. 

Bij 30 EC stage: wat was je onderzoeksvraag?  
In hoeverre heeft de organisatiewijze van gemeenten invloed op de mate van resilience tijdens de coronacrisis? 
Toelichting: De vraag was eerst gericht op agility, deze heb ik na deskresearch veranderd naar resilience met gemeenten als onderzoeksobject 

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Zorg dat je LinkedIn up-to-date is. Verder staan er veel stages op Magnet.me. 

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja

Waar heb je stage gelopen?

Naam organisatie: Bureau Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
Afdeling: -

In welke periode?
03-09-2020 t/m 28-01-2021

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Gereageerd op vacatures via jobportal van LU Career Zone  

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Ik heb mijn CV en motivatiebrief opgestuurd, werd gebeld om een sollicitatiegesprek in te plannen, vervolgens een gesprek gehad en paar dagen later gehoord dat ik was aangenomen.

Wat waren je taken?
Mijn taken bestonden uit communicatie-taken, meehelpen aan projecten, meedoen aan ledenwerf- en ledenbinding acties, faciliteren en bijwonen van bijeenkomsten, vergaderen, notuleren, de algemene telefoondienst en het doen van onderzoek.

Bij 30 EC stage: wat was je onderzoeksvraag?  
Hoe zijn de verschillen tussen de budgetten voor ondersteuning van gemeenteraden te verklaren?

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Mijn tip is om niet te schrikken voor afwijzingen en om door te blijven solliciteren. Het viel mij redelijk zwaar steeds te worden afgewezen terwijl de tijd bleef doortikken om een stage te vinden. Wees bewust van het feit dat velen solliciteren, wordt niet onzeker over jezelf, geef niet op en blijf je solliciteren.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja

Waar heb je stage gelopen?

Naam organisatie: De Nederlandse GGZ 
Afdeling: Programma Management, De Reken- en Kinderfaculteit 

In welke periode?
02-09-2020 t/m 17-12-2020

Voor hoeveel EC?
15 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Stageplek gevonden via een kennis van een kennis 

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Het sollicitatieproces begon met een mailwisseling en cv opsturen, vervolgens een aantal gesprekken via de telefoon en Teams.  

Wat waren je taken?

 • Inlezen over dossiers en de organisatie 

 • Voorbereiden en uitvoeren van interviews 

 • Prioriteren en uitwerken van thema’s  

 • Het schrijven van een meerjarenplan     

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Begin op tijd met het zoeken van een stage en zorg dat je een organisatie benaderd waar je interesse ligt. Ik vind de zorgsector erg interessant en was dan ook blij dat ik bij de Nederlandse ggz stage kon lopen.      

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja

Waar heb je stage gelopen?

Naam organisatie: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)  
Afdeling: Strategische Producten en Kennis (SPeK)    

In welke periode?
31-08-2020 t/m 29-01-2021

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Via jobportal van LU Career Zone       

Hoe verliep het sollicitatieproces?

 • Een email met motivatie, CV en onderzoeksvoorstel.
 • Videogesprek met twee leden van de afdeling.
 • Mailcontact voor afstemming van onderzoeksonderwerp en administratie stage.

Wat waren je taken?

 • Meelopen bij evaluatieproject OPTICA (vormgeven van een online enquête en ontwikkelen datagestuurd toezichtsscenario). Zie Deel A stageverslag voor toelichting

 • Verrichten van onderzoek

Bij 30 EC stage: wat was je onderzoeksvraag?  
Wat voor wijzen (formeel en informeel) prioriteren nationale autoriteiten als de ILT om invloed uit te oefenen op Europese transportagentschappen (EASA, EMSA & ERA)?

Het  proces  ging  twee  kanten  op:  ik kwam  met  een  interesse  in  de  relatie  tussen  de ILT en EASA, de  praktijkbegeleiders stelden voor dit breder te trekken naar ook ERA en EMSA. De uiteindelijke onderzoeksvraag kwam van mij, wel suggesties meenemend van de begeleiders.

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Maak gebruik van begeleiders; niet alleen zijn ze aangewezen je te helpen, ze willen het vaak graag zelf.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja

Waar heb je stage gelopen?

Naam organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Afdeling: Directie Personeel en Organisatie 

In welke periode?
27-08-2020 t/m 01-01-2021

Voor hoeveel EC?
15 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Via de website www.werkenvoornederland.nl.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Ik had één sollicitatiegesprek
 

Wat waren je taken?

 • Het ontwikkelen van nieuwe verantwoordingsmanieren 
 • Het ontwikkelen van een competentieprofiel 
 • Organiseren van workshops en webinars 
 • Gesprekken voeren met externe organisaties 
 • Onderhouden van de intranetsite 
 • Kritisch meelezen op stukken 
 • Meewerken aan visiestukken 

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Als je op zoek bent naar een overheidsorganisatie zou ik zeker op www.werkenvoornederland.nl kijken. Bovendien zou ik zeggen: heb gewoon lef! Reageer ook gewoon op stageplekken voor masterstudenten, stuur veel mailtjes en gebruik LinkedIn. 
    

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Nee

Waar heb je stage gelopen?

Naam organisatie: Public Cinema B.V.
Afdeling: Team Video

In welke periode?
07-09-2020 t/m 29-01-2021

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Gereageerd op vacature, open sollicitatie, via stagemarkt FGGA, via jobportal van LU Career Zone, via via, etc. Ik had de stage al gevonden via de LU Career Zone. Vervolgens ben ik meer informatie over de stage gaan inwinnen op hun website. Later ben ik Public Cinema tegengekomen op de stagemarkt van de faculteit.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Ik heb één digitaal sollicitatiegesprek gehad en een week later werd ik opgebeld dat ik was aangenomen. Ik weet inmiddels dat er een veel uitgebreidere selectie plaatsvindt. Nu moeten mensen meerdere keren in rondes komen solliciteren.

Wat waren je taken?

 

 • Doen van de onderzoek naar de rol van video in beleidsprocessen en andere overheidsprocessen.
 • Publieke organisaties en NGOs adviseren over het gebruik van visuele middelen bij bepaalde doelstellingen.
 • Het geven van workshops aan werknemers van publieke organisaties en NGOs over hoe zij video in kunnen zetten in hun eigen werk.
 • Projectmanagement van videoproducties voor publieke organisaties en NGOs.
 • Interviewen van diverse soorten ambtenaren en politici, zoals stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Maarten Poorter en programmaleider klimaat & ruimte bij HHSK Saskia Tooten.
 • Vertaalslag maken van veel beeldmateriaal naar een goede inhoudelijke opzet die bijdraagt aan het doel dat een publiekeorganisatie of NGO voor ogen heeft.

 

Bij 30 EC stage: wat was je onderzoeksvraag?  
Hoe heeft video bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) bij kunnen dragen aan de mechanismen die Kingdon (1984) en Cairney (2018) beschrijven over agendavorming, toegespitst op de casus van het vormen van klimaatadaptiebeleid bij de negen gemeenten in het beheersgebied van HHSK. Toelichting: De vraag heb ik zelf bedacht op basis van mijn persoonlijke interesse en betrokkenheid bij de casus.

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Zoek een organisatie die je zelf écht tof vindt en waar je wel zou willen werken en solliciteer gewoon. Als je een goede motivatiebrief schrijft en een heel goede indruk maakt bij je sollicitatiegesprek heb je grote kans dat je wordt aangenomen. Geloof in jezelf!

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
-

Waar heb je stage gelopen?

Naam organisatie: Rijkswaterstaat Midden-Nederland
Afdeling: Netwerkontwikkeling en Visie (NOV) 

In welke periode?
24-08-2020 t/m 29-01-2021

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Ik heb de stageplek gevonden via de website www.werkenvoornederland.nl.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Voor de sollicitatie is een online sollicitatiegesprek gevoerd.  

Wat waren je taken?

 • Onderzoek naar invulling duurzame gebiedspartnerrol. 
 • Duurzaamheidsoverzicht opstellen. 

Bij 30 EC stage: wat was je onderzoeksvraag?  
Op welke wijze wordt de rol als duurzame gebiedspartner bij Rijkswaterstaat Midden-Nederland meegenomen in duurzame gebiedsontwikkeling en hoe kan dit proces van duurzame gebiedsontwikkeling beter vormgegeven worden? 

Deze onderzoeksvraag is op eigen initiatief bedacht. Wel heb ik hiervoor overlegd met mijn stagebegeleiders.  

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Begin vroegtijdig met zoeken. Ik ben in maart 2020 al begonnen met het zoeken van een stage en vond pas in juni 2020 een passende stage.   

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Nee

Waar heb je stage gelopen?

Naam organisatie: ROGplus
Afdeling: Directie

In welke periode?
07-11-2020 t/m 29-01-2021

Voor hoeveel EC?
15 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Een open sollicitatie ingediend via de website. 

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Na mijn sollicitatie kreeg ik reactie dat ze een opdracht hadden liggen die goed aansloot. Ik heb toen eerst een gesprek gehad met mijn stagebegeleider en later nog een gesprek met de algemeen directeur erbij. Daarna kon ik definitief beginnen. 

Wat waren je taken?

 • Literatuuronderzoek doen naar gemeenschappelijke regelingen.  
 • Interviews afnemen bij werknemers van ROGplus en bij wethouders en beleidsambtenaren van de deelnemende gemeenten (ROGplus is een gemeenschappelijke regeling van 3 gemeenten).  
 • De interviews uitwerken en er een verslag over maken.  
 • Vergaderingen tussen de gemeenten, de adviseur van de gemeenten en ROGplus bijwonen.  
 • Een adviesrapport opstellen en presenteren met daarin de onderzoeksresultaten en op basis daarvan advies over een geschikte nieuwe governance-structuur van ROGplus. 

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
-

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja

Waar heb je stage gelopen?

Naam organisatie: ScienceWorks     
Afdeling: ScienceWorks     

In welke periode?
03-08-2020 t/m 30-12-2020

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Gereageerd op een vacature die ik had gevonden via de website van de Universiteit. Dit was via een pagina die stages voor bestuurskunde studenten liet zien.        

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Het sollicitatieproces bestond uit een gesprek met de directeur van ScienceWorks Frank Zwetsloot en de praktijkbegeleider Tomas van den Broeke. Na dit gesprek kreeg ik dezelfde dag nog een mail dat ik was aangenomen en ik moest binnen een week laten weten of ik de positie als Project Manager Kennis, Data en Beleid in wou nemen. 

Wat waren je taken?

 • Begeleiden en deels leiden van activiteiten (congressen en leergangen) die de onderbouwing van beleid met kennis en data bespreekbaar maken met top-experts vanuit de wetenschap en overheid, zoals de Nederlandstalige Beleids leergang (november), de expertmeeting ‘How can Governments become A.I. Proof?’ (december) en het internationale congres ‘Evidence for Policymakers’ (december). 
 • Creatieve oplossingen bedenken om wetenschap meer toepasbaar te maken binnen het publieke domein.  
 • Adviestrajecten ondersteunen om de onderbouwing van beleid te structureren.  
 •  Activiteiten ondersteunen over “evidence informed beleid” binnen een bestuurlijke en politieke context. 

Bij 30 EC stage: wat was je onderzoeksvraag?  
Mijn onderzoeksvraag is: Wat is het belang van evidence informed policymaking en hoe is deze manier van beleidsvorming terug te zien in Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Nederland?’  

Deze vraag heb ik in samenwerking met mijn praktijkbegeleider gevormd. Wij hebben samen gekeken naar wat het meest interessante onderwerp zou kunnen zijn om mijn onderzoek op te focussen.  

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Blijf vooral doorgaan met zoeken. Ik kwam zelf deze stage uiteindelijk pas tegen toen ik voor de 5de keer alle websites na ging lopen op zoek naar stageplekken.  

Laat je niet tegenhouden door een ‘nee’, dat je afgewezen wordt betekent niet dat je niet goed bent, maar misschien niet volledig geschikt voor die positie. Overigens kan je vaak ook vragen om meer informatie over waarom je het niet geworden bent. 

Durf te solliciteren. Zelfs als de periode niet de volledig juiste periode is die de uni aangeeft. Hier valt vaak wel iets mee te regelen. Mijn stage begon een maand te vroeg maar dit was geen probleem voor de uni.      

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja

Waar heb je stage gelopen?

Naam organisatie: Stichting De Verre Bergen
Afdeling: Programma Management, De Reken- en Kinderfaculteit 

In welke periode?
01-09-2020 t/m 31-01-2021

Voor hoeveel EC?
15 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Via jobportal van LU Career Zone. 

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Toen ik de vacature zag, heb ik gereageerd door zowel mijn CV, motivatiebrief en cijferlijst op te sturen. Circa 5 dagen later werd ik gebeld om op gesprek te komen. Ik ben 2 dagen na het gesprek teruggebeld met het bericht om nog een keer om gesprek te komen voor een andere plek binnen de organisatie. 

Wat waren je taken?

 • Notuleren van (bestuurs)vergaderingen.
 • Opstellen meldcode protocol.
 • Procesbegeleider voor de voorbereiding van de audit van de Rekenfaculteit. 
 • Administratieve werkzaamheden. 
 • Opdrachten van externen. 
 • Bijwonen van onboardingstrainingen en presenteren (op eigen verzoek). 

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Via het jobportal zijn veel vacatures te vinden. Daarnaast is het belangrijk om op tijd te zoeken, zodat je ook daadwerkelijk een organisatie vind die past binnen jouw interessegebied en lange termijndoelen. 
   

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja

Waar heb je stage gelopen?

Naam organisatie: The Hague Security Delta
Afdeling: HSD-Office, Innovation Liaison team

In welke periode?
03-08-2020 t/m 29-01-2021

Voor hoeveel EC?
30 EC

Waar heb je je stageplek gevonden?
Gereageerd op vacature, open sollicitatie, via stagemarkt FGGA, via jobportal van LU Career Zone, via via, etc. Via SecurityTalent

Hoe verliep het sollicitatieproces?

 • Sollicitatie + motivatiebrief.
 • Eerste kennismakingsgesprek met iemand van innovation liaison team.
 • Tweede kennismakingsgesprek met afdelingshoofd van innovationliaison team.
 • Tekenen contract.

Wat waren je taken?

 • Organiseren expert sessies op cybercrisismanagement.
 • (mede)organiseren (expert) sessies en activiteiten op internationaal gebied: cybersecurity samenwerking met India.
 • Directieniveau stakeholder management.
 • Schrijven voorstellen, projectplannen en adviezen.

Bij 30 EC stage: wat was je onderzoeksvraag?  
Hoe draagt de inzet van een Triple Helix approach bij aan cybersecurity (netwerk) governance en -innovaties in de Nederlandse context?
Dit
middels het toepassen van de Collaborative Governance theorie van Emerson et al. (2011). Toelichting: Zelf bedacht. Eén van de doelstellingen van deze stage was om meer inzicht te krijgen in de Nederlandse cybersecuritysector.

Heb je nog tips voor toekomstige stagiairs?
Securitytalent.nl heeft ook relatief veel stageplaatsen, handig als je binnen het veiligheidsdomein wil zoeken.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.