Universiteit Leiden

nl en

Vinden en regelen

Hoe vind je een stage of onderzoeksproject en wat moet je daarvoor verder regelen?

Op het tabblad van je faculteit of opleiding lees je wat je moet doen om een stage of onderzoeksproject te vinden en wat je daarvoor verder moet regelen. Er zijn ook regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten, die vind je in de Agenda.

Heb je vragen? Neem dan contact op met je stage- of onderzoekscoördinator.

Stagetestimonials

 

Als je van plan bent om een stage in je studieprogramma op te nemen, kun je hier de verhalen lezen van de studenten die je voorgingen.

 

Stage Consultancy Academy - Odette Vriese

Odette Vriese

 

Na mijn bachelor in ‘Liberal Arts & Sciences: Global challenges’ met een major in ‘World Politics aan het Leiden University College The Hague’ besloot ik de master ‘Public Administration: Public Management’ te volgen aan Universiteit Leiden.

Opdracht/Werkzaamheden

Tijdens mijn beide studies heb ik veel kennis opgedaan maar helaas nog niet zoveel praktijkervaring. Dit was een van de redenen waarom de opdracht van de Consulting Academy mij zo aantrok. Samen met een medestudent hebben wij in opdracht van de gemeente Den Haag onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een internationale meeting place op het gebied van Vrede & Recht in Den Haag. Hierbij voerden wij, onder begeleiding van een ervaren consultant, de opdracht uit. Dit hield in dat ik samen met mijn collega veel verschillende internationale organisaties, zoals het OPCW en de Wildlife Justice Commission, heb geïnterviewd en wij dit uiteindelijk samen met andere data in een eindrapport hebben gepresenteerd voor de gemeente.

Veel geleerd

Tijdens deze stage heb ik veel geleerd en unieke praktijkervaring opgedaan. Dit omdat het een nieuw licht werpt op bestuurskunde en wat je nog meer tijdens je studie leert maar ook omdat ik vanuit een consultancypositie mocht samenwerken met de gemeente. Het was heel leuk dat je niet als een student werd gezien maar serieus werd behandeld als een volwaardig junior consultant. De opdracht was heel interessant, wat natuurlijk alleen maar heeft bijgedragen aan de ervaring. Aan het einde was het wel spannend hoe ons eindrapport zou worden ontvangen, aangezien dit op sommige vlakken afweek van de eerste plannen en verwachtingen van de gemeente. Dit was uiteindelijk helemaal nergens voor nodig aangezien de gemeente heel tevreden was met onze resultaten.

Tips/Advies

Ik vond het heel waardevol om deze stage te lopen. Het heeft me veel geleerd en me de mogelijkheid gegeven praktijkervaring op te doen. Het is zeer zeker ook aan te raden aan medestudenten, mochten er weer opdrachten/posities vrijkomen. Ook als je nog niet zozeer een idee hebt wat je na je studie wilt gaan doen, is dit een geweldige ervaring om uit te zoeken of consultancywerk of mogelijk de type opdrachtgever iets is wat je graag later zelf zou willen doen als professional.

 

 

Stage PvdA - Evelien Haaksman

Evelien Haaksman

 

In mei 2014 stond ik voor de keuze: naar het buitenland, stage lopen of nog een minor volgen. Ik had ik genoeg van in de boeken zitten en wilde ik kijken waar ik met bestuurskunde terecht zou komen. Via het Bestuurskunde Blog zag ik een advertentie bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Ik besloot te solliciteren voor deze stageplek omdat ik geïnteresseerd ben in de politiek en graag een kijkje wilde nemen in de beleidsarena. Na een selectieronde en een selectiedag met individuele gesprekken en groepsopdrachten mocht ik stage komen lopen.

Onderzoek

Ik begon in september 2014 bij het beleidsteam Zorg van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Ik deed daar onderzoek naar de haalbaarheid van een initiatiefwet over zoutreductie. De eerste maand van mijn stage bestond voornamelijk uit het inlezen in het onderwerp en een strategie bedenken. Daarna kon het echte denkwerk beginnen. Het eindresultaat was een gedegen onderzoek waar het Kamerlid haar beleid op heeft gebaseerd.

Activiteiten

Naast de formele werkzaamheden waren er leuke activiteiten zoals Prinsjesdag en het Kerstfeest. De periode waarin ik stage liep waren er ook interne problemen, met onder andere twee Kamerleden die fractie verlieten. Dit heeft mij veel geleerd over de interne verhoudingen binnen de organisatie. De collega’s waarmee ik samenwerkte waren ontzettend aardig. In het begin is het natuurlijk wennen maar al snel voelde het als vertrouwd en was het gek ineens te moeten vertrekken.

Tip

Begin op tijd met zoeken. Het duurt even voordat alles geregeld is en de vakantie is dan zo voorbij! Daarnaast moet je iets zoeken wat je echt aanspreekt, anders duren de vijf maanden ontzettend lang. Tot slot: geniet van alle kansen die je tijdens je stage krijgt. Zo haal je het meeste uit je stage!

 

 

Stage Gemeente Rotterdam - Simone Drost

Simone Drost

 

Na een bestuursjaar bij Studievereniging B.I.L., wilde ik nog meer praktijkervaring opdoen en koos voor een stage bij de gemeente Rotterdam. Hier heb ik een half jaar gewerkt voor het project ‘Aanpak Jeugdwerkloosheid’. Mijn stagebegeleider was als projectleider verantwoordelijk voor de implementatie en evaluatie van dit project.

Werkzaamheden

Mijn werkzaamheden waren ontzettend gevarieerd. Het doel van het project was het terugdringen van de jeugdwerkloosheid door werkgevers, scholen, (werkloze) jongeren, het Jongerenloket en nog vele andere partijen zo goed mogelijk te laten samenwerken. Doordat de arbeidsregio Rotterdam met de grootste jeugdwerkloosheid van Nederland kampt, lag hier een enorme uitdaging. 
Ik ging, vaak met een collega, in gesprek met al deze partijen. Ook heb ik meegeholpen met verschillende evenementen gericht op de jeugdwerkloosheid in de stad. Ik kreeg dan de regie en was verantwoordelijk voor verschillende workshops. 
Agendasetting zag ik in de praktijk. De wethouder van zowel Werkgelegenheid als van Jeugd waren betrokken en zagen het project als een belangrijk onderdeel in hun portefeuille. Met het presenteren van het nieuwe plan aan de wethouders, mocht ik zelfs mee en werd ik nauw betrokken bij het incrementele beleidsproces. 
Ook heb ik zelf presentaties over het project gegeven, waaronder een presentatie in het Engels. Dit zijn vaardigheden waar ik de rest van mijn leven iets aan heb. 

Waarom deze stage?

Ik heb altijd al een interesse in jeugdvraagstukken en heb ook vakken van de bachelor Pedagogische Wetenschappen gevolgd. Ik ben maatschappelijk betrokken en wil ik graag werk doen waarbij je je in kunt zetten voor bepaalde doelgroepen die het minder goed hebben.

Via mijn netwerk kwam ik bij mijn toekomstige stagebegeleider terecht en mocht ik meteen op gesprek komen. Er was een ontzettende klik en ik voelde me direct thuis. Mijn stagebegeleider heeft me gedurende mijn stage alle vrijheid geboden, en mijn inbreng en ideeën werden altijd gewaardeerd. Ik kreeg hier veel zelfvertrouwen en motivatie door. 

Veel geleerd 

Ik heb tijdens mijn stage niet alleen geleerd hoe het er in een grote organisatie aan toe gaat, maar ook ben ik achter mijn eigen sterke en zwakke punten gekomen. Zo werd mijn analytische en vaak ook kritische blik erg gewaardeerd. Als je weet waar je het over hebt, word je als stagiaire net zo serieus wordt genomen als elke andere werknemer. Het project lag me aan het hart en met dat enthousiasme heb ik veel kunnen bereiken. Ik vond het leuk om de theorieën, die je bij Bestuurskunde leert, in de praktijk terug te zien. Ze vormen een goede basis voor je toekomstige baan.

Tip

Het is echt ontzettend waardevol om een stage te lopen, al is het alleen maar om erachter te komen of iets wel of juist totaal niet bij je past. Van tevoren dacht ik altijd dat gemeenten maar stoffige organisaties waren, maar door mijn stage heb ik met eigen ogen gezien dat dit absoluut niet geval is! Doe wat je leuk vindt, dan kun je heel ver komen. Daarbij is praktijkervaring een nuttige toevoeging aan je studie en geeft het je een stuk meer zelfvertrouwen als je op zoek gaat naar een baan. Het is een grote plus voor werkgevers als je praktijkvoorbeelden kunt noemen!

 

 

Stage Twynstra Gudde – Max Koster

Max Koster

 

In mijn vrije keuzeruimte wilde ik iets anders doen dan wat ik tot dan toe gedaan had. Ik wilde weten wat je in de praktijk hebt aan allerlei bestuurskundige theorieën. Stagelopen leek me een mooie kans om relevante werkervaring op te doen. Daarnaast wilde ik er achter komen of de wereld van de consultancy bij mij past en of ik er eventueel na mijn studie zou willen werken.

Opdracht

Ik ging als stagiair-adviseur aan de slag met een tussentijdse evaluatie van het interbestuurlijk toezicht (IBT). De kortst mogelijke definitie hiervan is ‘het toezicht tussen Rijk, provincies en gemeenten’, waarbij de term ‘interbestuurlijk’ dus verwijst naar de verschillende lagen waarop dit toezicht betrekking heeft.

In 2012 is er een Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wet RGT) van kracht geworden die dit stelsel van toezicht ingrijpend heeft veranderd. Twynstra Gudde (TG) kreeg de opdracht van het Ministerie van BZK om samen met twee juristen van de Universiteit Utrecht na twee jaar te evalueren hoe dat toezichthouders (Rijk en provincie) en onder toezicht gestelden (gemeenten en provincies) beviel. 

Mijn rol

Als projectsecretaris was ik de schakel tussen inhoud en proces. Ik bewaakte de planning, organiseerde bijeenkomsten met ambtenaren van gemeenten en provincies, maakte verslagen van interviews en zocht uit grote hoeveelheden data het meest interessante materiaal. Het volledige rapport van de Tussenmeting herziene stelsel van interbestuurlijk toezicht is gratis te downloaden.

Praktijk

Door deze stage zag ik de wereld van het openbaar bestuur vanuit de adviesbranche. Ik heb ‘van binnenuit’ kunnen ervaren hoe die advieswereld in elkaar zit. Ook heb ik gezien dat verschillende ‘bestuurskunde-clichés’ over de complexiteit, meervoudigheid en het bijzondere karakter van het openbaar bestuur bleken te kloppen in de praktijk.

Hard werken

Op het hoofdkantoor in Amersfoort maakte ik soms dagen van half negen ’s morgens tot zes uur ’s avonds – en dan nog drie uur heen en weer reizen naar Den Haag. Gelukkig kon ik ook regelmatig bij het kantoor in Den Haag terecht, of een dagje vanuit huis werken. Als stagiair werd ik bij TG uitstekend gefaciliteerd, had ik goed contact met de andere adviseurs en ging ik altijd met plezier naar mijn werk omdat er een prettige en informele organisatiecultuur heerst. Buiten de evaluatie van het IBT waren er nog legio andere leuke dingen, zoals interessante lezingen, een promotie en een kerstdiner.

Ontwikkeling

Ik heb me zowel persoonlijk als professioneel ontwikkeld, en heb inzicht gekregen in mijn sterke en zwakke kanten. Mijn schrijfvaardigheid en organisatorisch vermogen zijn verder verbeterd en ik heb geleerd snel te schakelen tussen verschillende werkzaamheden.

Tips

Terugkijkend heb ik zo veel geleerd van mijn stage dat ik die ervaring voor geen goud had willen missen, ik raad het iedereen aan! Hieronder enkele tips:

 • Begin ongeveer een half jaar van tevoren met nadenken over een stage:  waar, hoe lang, in welke sector en bij welke organisatie?  Zes maanden klinkt misschien absurd lang, maar die tijd heb je echt wel nodig. Mijn eerste twee sollicitaties liepen bijvoorbeeld op niets uit en dat was best frustrerend. Mensen hebben drukke agenda’s en je moet alle papieren (waaronder stagevoorstel en stagecontract) rondkrijgen.

 • Ben je eenmaal binnen, stel je dan zo leergierig en servicegericht mogelijk op. De organisatie investeert (als het goed is) een hoop tijd en aandacht in je en verwacht daar ook wat voor terug.

 • Zie een (eventuele) stagevergoeding als een symbolisch bedrag en werk vooral voor de ervaring. Je inzet wordt echt beloond, want je krijgt er talloze dingen in de vorm van waardevolle connecties en leuke ervaringen voor terug.

 • Tot slot: als je echt weet niet waar je moet beginnen, kijk dan eens om je heen in je eigen netwerk of dat van je ouders/verzorgers. Het is vaak eenvoudiger om ergens binnen te komen als je er al mensen (via via) kent. Benader de organisatie bij voorkeur per telefoon, omdat het soms lang duurt voordat je een reactie krijgt op een email.

 

 

 

Stage Overheid Sint Maarten - Maurice C.

Maurice Colombon

 

Als invulling van mijn minor heb ik ruim zes maanden stage gelopen voor het Secretariaat van de Raad van Ministers van de landsoverheid Sint Maarten. Een eiland van slechts 34 vierkante kilometer en zo'n 39000 inwoners met bijna alle verantwoordelijkheden van een soevereine staat. 

Voorbereiding

Vanuit Nederland heb ik de overheid aangeschreven met een open sollicitatie voor een stage. Ik kon kiezen uit twee plekken: bij de Directie Buitenlandse Betrekkingen en bij het Secretariaat. Mijn keuze viel op de laatste. Directe samenwerking en ondersteuning van de ministers spraken mij enorm aan. In overleg met mijn stagebegeleider en mijn stagedocent is er een stageopdracht opgesteld. Na goedkeuring van alle partijen kon ik alles gaan regelen. Dit heb ik gedaan via een bemiddelingskantoor aldaar, dit scheelt ontzettend veel tijd. Een stage lopen in het buitenland vergt nog al wat voorbereiding, dus begin op tijd. Daarnaast kost het ook extra geld. Denk aan vliegtickets, bemiddelingskosten, etc. De stagevergoedingen zijn wel een stuk (zo'n 2 a 3 keer) hoger dan gemiddeld in Nederland dus dit compenseert dat.

Opdracht

Het secretariaat verzorgt de ondersteuning en facilitering van de ministerraad. Zij zorgen dat de ministerraadsvergadering doorgang vindt en ondersteunen bij bezoeken van bijvoorbeeld de Koning, Nederlandse ministers of andere hoogwaardigheidsbekleders. 

Ten tijde van mijn stage liep de termijn van de eerste regering af en waren er verkiezingen. Mijn stageopdracht hing samen met de overgang naar de nieuwe bewindspersonen. De werkzaamheden waren daardoor vrij breed. Zo heb ik meegewerkt aan het "Handboek aantredende bewindspersonen", de procedure voor het organiseren van dienstreizen voor ministers en aan een openbare aanbesteding voor relatiegeschenken voor ministers. Daarnaast ook meer interne adviserende taken; zo heb ik advies gegeven over het verbeteren van huidige processen in de voorbereiding van ministerraadsvergaderingen. Voor al deze werkzaamheden was ik individueel verantwoordelijk. Ik moest verantwoording afleggen aan de Secretaris van de Ministerraad.

Koffie met de minister 
Het leuke is dat je dicht op de bewindspersonen werkt. De ministers werken in hetzelfde kantoorgebouw, zitten een kamer verder en je staat letterlijk samen bij de koffieautomaat. Verder komt de Gouverneur af en toe langs, maar bijvoorbeeld ook de Nederlandse minister van BZK.

Vakantie?

Nu denk je vast; een tropisch eiland, dat is gewoon zes maanden vakantie. Enerzijds ja; je weekenden zijn gevuld met ontspanning, activiteiten, en het is altijd mooi weer. Zo heb ik bijvoorbeeld ook mijn duikbrevet gehaald. Anderzijds nee; er moet gewoon 40 uur per week gewerkt worden. Zeker in het begin is dit vrij zwaar en ben je het soms helemaal zat op vrijdagmiddag. Je moet je inlezen, komt in een nieuwe werkomgeving, ontmoet veel mensen en ook zijn er cultuurverschillen. De balans tussen het werk en de ontspanning heeft wel heel positief bijgedragen aan de stagebeleving.

Leren werken

Wat ik het allermeest geleerd heb is, gek genoeg, werken. Men verwacht een assertieve en pragmatische houding. Je moet scherp zijn, snel schakelen en to-the-point zijn.

Het vak "werken" bestaat niet binnen de opleiding, daarom is een stage een verbreding en verdieping van je studie en bovenal van jezelf. Van studeren word je beter in werken, maar van werken word je ook beter in studeren. Door een stage word je een completere student en ben je meer waard aan het begin van je loopbaan voor de arbeidsmarkt.

 

 

Stage Financial Intelligence Unit Nederland - Jade Hilhorst

Jade Hilhorst

 

Via een vacature op de Bestuurskunde weblog ben ik begonnen als stagiair beleidsadviseur bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). 
Meld plichtige instellingen moeten ongebruikelijke transacties melden bij FIU-Nederland. De FIU analyseert deze gegevens om misdrijven te voorkomen en op te sporen. FIU-Nederland is organisatorisch ondergebracht bij de nationale politie maar heeft de status van zelfstandig overheidsorgaan.

Werkzaamheden

Allereerst moest ik het netwerk van de FIU in kaartbrengen. Hiervoor heb ik interviews met collega's, het hoofd en plaatsvervangend hoofd afgenomen. Vervolgens heb ik ondersteunende werkzaamheden verricht voor zowel het hoofd als het plaatsvervangend hoofd. Ook ben ik een keer mee geweest naar een FIU bijeenkomst in Brussel met het hoofd van de FIU, wat een geweldige ervaring was dit! Ten slotte moest ik een bijeenkomst organiseren voor het NFI en de FIU, welke door te weinig tijd is voortgezet door een andere stagiair.          

Bestuurskundig interessant

Bestuurskundig is de FIU-Nederland zeer interessant. Zij werkt samen met meldende instellingen, overheidsinstellingen, opsporingsdiensten, openbaar ministerie en internationale partners. De FIU houdt zich ook bezig met meldingen over witwassen en terrorisme financiering, wat mij uniek en leerzaam leek. Ook heeft de FIU een goede nationale en internationale positie, waar uit blijkt hoe dynamisch de FIU is en hoe een klein orgaan binnen het openbaar bestuur functioneert ten opzichte van grotere organen, zoals bijvoorbeeld de IND.

Theorie in de praktijk

Mijn stage bij de FIU was zeer leerzaam. Ik heb inzicht gekregen in het werken binnen een belangrijke overheidsinstelling. Alleen de FIU kan ongebruikelijke transacties immers verdacht kan verklaren. Door de stage is bestuurskunde nu meer dan alleen theorie, ik kon de theorie daadwerkelijk toepassen in de praktijk.

Collega’s

Met mijn collega’s had ik een goede band. Het was fijn dat ik ze altijd om hulp kon vragen. Ook had ik leuk contact met collega stagiairs, die ik nog eens per jaar zie.

Het zelfstandig werken vond ik zeer prettig, iets moeilijker was het bewijzen aan collega's. De FIU vond het eerst moeilijk om stagiairs aan te nemen vanwege de gevoelige informatie, maar gaandeweg brak het ijs en uiteindelijk ben ik met leuke herinneringen weggegaan.               

Mijn tips

 • Wees dan niet bang om dingen te vragen. Hier leer jij meer van en je collega’s vinden het ook prettig.

 • Kies vooral voor een stage waarbij je je echt goed voelt! Hier haal je meer uit dan een stage die jou niet trekt.

 • Zoek ook vooral de onbekende terreinen op, zo weet je of je later hier misschien wel of juist niet zou willen werken!

 

 

Stage Autoriteit Consument en Markt – Louise Petri

Louise Petri

 

In het najaar en winter van 2014/2015 heb ik stage gelopen bij de Autoriteit Consument en Markt, bij de Directie Mededinging. Deze afdeling houdt zich bezig met de opsporing van kartels, de beoordeling van fusies en overnames en de uitvoering van de Wet Markt en Overheid.

Warm ontvangen

Het halfjaar was een rijke ervaring die ik niet had willen missen. Binnen de leerzame omgeving werd ik zeer warm ontvangen door alle medewerkers van de directie. De organisatie kenmerkt zich door de passie die medewerkers hebben en de bereidheid die zij hebben de zaak waar zij aan werken toe te lichten en openstaan om vragen te beantwoorden.

Opdracht

De eerste paar maanden heb ik mij gericht op de Wet Markt en Overheid, met name handhaving op de uitvoering hiervan. De wet beoogt gelijke concurrentie tussen private- en overheidsbedrijven. 
Naast dit project mocht ik na verloop van tijd aanschuiven bij een tweede fase onderzoek van een overname.

Ervaring

De ervaring van een stage geeft een perfecte toevoeging op je studie. Het toont de werking van de publieke sector en het effect dat een dergelijke autoriteit heeft op de private sector.

 

 

Stage Public Cinema - Annabelle van Waes

Annabelle van Waes

 

In de zomer van 2015 heb ik stage gelopen bij Public Cinema. Dit is een onderneming die organisaties uit de publieke sector helpt om beeld strategisch in te zetten en de kracht hiervan te benutten. Deze combinatie sprak mij aan. Ik heb geholpen bij het project OMOOC. Dit project bestaat uit online videocolleges over thema’s uit de publieke sector. In dit geval was het thema ‘Challenging Government’. Verschillende onderwerpen binnen dit thema worden behandeld in een reportage, een interview en een college.

Werkzaamheden

De inhoud, met name een blik in de praktijk door middel van de reportages, was voor mij als Bestuurskunde student erg interessant. Tegelijkertijd was het opnemen en alles wat daarbij kwam kijken nieuw voor mij. Zo heb ik een opnamedag meegemaakt en heb ik een reportage mogen editen. Dit maakte de stage uitdagend, leerzaam maar vooral erg leuk. Daarnaast heb ik mij onder andere bezig gehouden met onderzoek doen, schrijven en het afnemen van interviews. Deze vaardigheden heb ik inmiddels goed kunnen toepassen tijdens het schrijven van mijn scriptie.

Divers team

Ik had hele leuke collega’s, met verschillende achtergronden en specialiteiten. Het was leuk om te zien hoe er werd samengewerkt aan verschillende projecten. Er was alle ruimte om ideeën te delen en ook om (opbouwende) kritiek te leveren als dat nodig was. De diversiteit heeft mij nieuwe inzichten opgeleverd. Tijdens een brainstorm kwam ik erachter dat ik vooral door een Bestuurskundebril tegen dingen aankijk. Dit is logisch als Bestuurskunde student, maar het was toch een eye- opener om te zien hoe collega’s met een andere achtergrond tegen dezelfde zaken aankijken.

Ervaring

De stage bij Public Cinema heeft mij Bestuurskunde in een nieuw jasje laten zien. Ik heb belangrijke vaardigheden meegekregen en vooral een leuke tijd gehad! Ik zou een stage zeker aanraden, je ziet hoe het er in de praktijk aan toe gaat en het is een uitgelezen kans om jezelf te ontwikkelen.

 

 

Stage weblog

Veel stagevacatures voor bestuurskundige kan je vinden op de stageweblog van Bestuurskunde.

Stageformulieren 2018-2019

In de kolom rechts vind je helemaal onderin de stageformulieren voor 2018-2019. Deze gebruik je voor een stage die grotendeels in 2018-2019 plaatsvindt. Vind je stage nog grotendeels in 2017-2018 plaats? Gebruik dan de informatie en formulieren van 2017-2018.

Stage Bachelor

Bachelor studenten Bestuurskunde hebben de mogelijkheid de vrije ruimte te vullen met een stage. Het derde studiejaar is daar bijzonder geschikt voor.

In de laatste fase van de studie gaat de student gedurende een korte periode aan het werk in een organisatie in of rond het openbaar bestuur. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestuurskundige kennis en vaardigheden die in de studie zijn opgedaan. 

Het is belangrijk in een vroeg stadium na te denken over de stage. Een stage kan zowel in binnen- als buitenland worden gelopen.

Voorwaarden

Om voor een stage studiepunten te verkrijgen moet aan de voorwaarden (zie documenten rechts) worden voldaan. De belangrijkste punten hieruit zijn:

 • De omvang van de stage is óf 15 ECTS óf 30 ECTS. 15 ECTS is 420 uur incl. 20 uur tussen- en eindverslag. 
 • 30 ECTS is 840 uur incl. 20 uur tussen- en eindverslag en 20 uur onderzoeksverslag. Een stage van 30 EC bevat een verplicht onderzoek.  De stage werkzaamheden hebben een academisch niveau en behoren een raakvlak te hebben met het openbaar bestuur.
 • De stage moet vóór aanvang van de stage door de studieadviseur (in opdracht van de examencommissie) en de stagedocent van het instituut zijn goedgekeurd middels het stagevoorstel.
 • Er dient voorafgaand aan de stage tevens een stage-overeenkomst te zijn opgesteld in overleg met de praktijkbegeleider van de stagebiedende organisatie en de stagedocent;
 • De stage moet afgerond zijn met een verslag dat door de stagedocent met een voldoende is beoordeeld.

Procedure

Voor aanvang:

 • Begin op tijd met het oriënteren op een stage. We raden je aan 6 maanden voor de start vast te beginnen met zoeken. Benader zelf de stage-organisatie.
 • Stuur uiterlijk een maand voordat je begint een concept stagevoorstel naar de studieadviseur. Op basis hiervan zoekt de studieadviseur een stagedocent. Ga je stage lopen in het buitenland, dien het concept stagevoorstel dan bij voorkeur 2-3 maanden van te voren in.
  Bespreek je stagevoorstel met de stagedocent. Eventuele wijzigingen in het takenpakket zijn mogelijk indien de stage nog niet voldoet aan de eisen. Pas het voorstel vervolgens aan en laat deze goedkeuren/ondertekenen door je stagedocent en praktijkbegeleider (vergeet niet zelf ook een handtekening te zetten). Stuur het voorstel vervolgens terug naar de studieadviseur.
 • Vervolgens maak je de stage-overeenkomst op en laat je deze ondertekenen door jezelf, de praktijkbegeleider en je stagedocent. Stuur deze tot slot weer terug naar de studieadviseur.


Tijdens de stage:

 • Schrijf je een kort voortgangsverslag (zie verslaglegging in 1. Stagevoorwaarden, rechts). De deadline bepaal je samen met je stagedocent.
 • Bij een stage van 30 EC dien je 3 weken na aanvang een onderzoeksopzet in.
 • De stagedocent heeft ongeveer halverwege je stageperiode contact met de stagebegeleider om je voortgang te bespreken.


Na afloop:

Schrijf je een eindverslag (zie verslaglegging in 1. Stagevoorwaarden, rechts). Ook hier bepaal je samen met je stagedocent de deadline. Indien je voor de stage-organisatie een verslag behoort te schrijven dien je deze als bijlage op te nemen in het eindverslag.

 • Je vult de samenvatting in en voegt deze toe aan je eindverslag (bijlage D van 1. Stagevoorwaarden, rechts).
 • Bij een stage van 30 EC schrijf je tevens een onderzoeksverslag.
 • Vindt er een beoordeling door de stagebegeleider plaats.
 • Beoordeelt de stagedocent het eindverslag.


Zie ook het stroomschema en de stagevoorwaarden voor meer informatie over de vereisten van de verslagen (zie rechts).

Beoordeling

Een student wordt beoordeeld op het eindverslag, waarbij ook bronvermelding, literatuur en schrijfvaardigheid worden meegerekend. De beoordeling van de praktijkbegeleider wordt eveneens meegewogen. De stagedocent gebruikt een beoordelingsformulier voor een 15 EC stage of een beoordelingsformulier voor een 30 EC stage.

Stage lopen in het buitenland

In het buitenland stage lopen is ook mogelijk. Een stage dien je altijd zelf te zoeken. Als je in aanmerking wilt komen voor de Erasmus+ beurs (binnen Europa) of de Lustrabeurs (buiten Europa) dan zal de stage onderdeel moeten zijn van de opleiding en dien je er studiepunten voor te ontvangen. Je zult hiervoor de vrije keuzeruimte dienen te gebruiken. Om studiepunten te krijgen zal je stage aan de eisen van de opleiding moeten voldoen. Het vinden van een stage in het buitenland is een tijdrovend proces. Daarnaast dient de student rekening te houden dat het goedkeuren van de stage door de opleiding tijd kost. Informatie over de beursaanvraag vind je op de site van studeren in het buitenland

Let op: de student is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de beurs. Bij de meeste beurzen is dit minstens twee maanden van te voren. Weet je nog niet zeker of je stage doorgaat, vraag dan wel alvast je beurs aan. Gaat je stage onverhoopt niet door, zeg dan de beurs af.

Meer informatie

Stage vacatures zijn o.a. te vinden op de Bestuurskunde weblog. Hier worden alle stagevacatures geplaatst die we binnen krijgen, maar die zijn nog niet goed gekeurd door de opleiding. Zoals je hier boven kunt lezen moet je stagedocent de stage goedkeuren. Het kan zijn dat de stage pas na wat aanpassingen goedgekeurd kan worden. Indien de stage niet voldoet aan onze  eisen, maar je de stage alsnog op eigen gelegenheid wilt doen, dan kun je geen begeleiding ontvangen van het Instituut, omdat de stage in dit geval buiten het studieprogramma valt. Je ontvangt dan dus geen studiepunten. Als je de stage voor je zelf wilt volgen (zonder studiepunten) dan kan de studieadviseur, onder bepaalde voorwaarden, de overeenkomst voor je ondertekenen.

In het najaar geeft de studieadviseur een uitgebreide voorlichtingsbijeenkomst aan tweedejaars m.b.t de vrije keuzeruimte, waar onder stagelopen. T.z.t. zullen jullie hier een uitnodiging voor ontvangen op jullie umail.

 • Voor meer informatie kun je terecht bij de studieadviseurs.
 • Kijk voor extra vacatures en sollicitatie tips op LU career zone. Op deze pagina kun je via de Jobportal zowel vacatures voor stages als banen vinden. Ook vind je verdere informatie die handig is voor je loopbaan, bv: een overzicht van mogelijke banen als je bent afgestudeerd, diverse testen (zoals een competentie test) en tips en trucs voor je CV en motivatiebrief.
 • Als je van plan bent om een stage in je studieprogramma op te nemen is het handig om verhalen te lezen van studenten die jou voor zijn gegaan (op de facultaire tab).

Tips

 • Zoek je een stage? Er zijn diverse manieren om aan een stage te komen. Bedenk eerst waar je stage zou willen lopen. Kijk vervolgens of je daar al contacten hebt of dat die organisatie(s) vacatures op de website hebben staan. Zo niet, informeer dan naar mogelijkheden tot een open sollicitatie. Je kunt verder ook gebruikmaken van stagebemiddelingbureaus, zoals IntegrandCovenant Internships of AIESEC (buitenland). Vertel verder aan zoveel mogelijk mensen dat je een stage zoekt. Een handige manier om ergens binnen te komen is vaak via (eigen) contacten.
 • Via studievereniging B.I.L. kun je je CV laten opnemen in een CV-databank voor studenten Bestuurskunde. Je kunt je CV mailen naar B.I.L. en zij sturen deze door naar bedrijven die hierin geïnteresseerd zijn.
 • Bij veel (overheids-)organisaties worden op de website vacatures inclusief vacatures voor stages vermeld.
 • Het is vaak mogelijk je aan te melden voor een emailservice waarmee je op de hoogte gesteld wordt van deze vacatures.
 • We raden je aan een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten gedurende de periode dat je stage loopt.
 • Ambieer je een buitenlandse stage? Dan kan het handig zijn je voorstel direct in het Engels te schrijven. Studenten die voor studiepunten in het buitenland stage lopen kunnen in aanmerking komen voor de Lustra beurs of Erasmus+ for traineeship (zie verder de beurzen-pagina van de universiteit). Voor overige mogelijkheden kijk op de Beursopener.

Let op!

De universiteit is niet verantwoordelijk voor schade die je aanricht of schade die je ondervindt op of onderweg van en naar je stageplek. Controleer vooraf wat het stagecontract hier over zegt. Wanneer in het stagecontract staat dat jijzelf of de universiteit verantwoordelijk is voor schade die je aanricht of schade die jezelf ondervindt, dan tekent je begeleider of de studieadviseur alleen als je aantoont dat je WA-verzekering hebt voor de periode dat je stage loopt.  

Stage vacature plaatsen?

Neem contact op met de stage coördinator: bskstage@fgga.leidenuniv.nl

Studenten Bestuurskunde hebben hier stage gelopen

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Waar heb je stage gelopen?
Bij Crisisplan.

In welke periode?
Ik heb stage gelopen in de periode
september 2017 t/m december 2017.

Voor hoeveel EC?
30EC


Hoe heb je je stageplek gevonden?
De stage bij Crisisplan heb ik gevonden via een online vacature.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Voor de stage bij Crisisplan moest ik een cijferlijst sturen. Daarnaast heb ik twee sollicitatiegesprekken gehad.

Wat waren je taken?

 • Verrichten van onderzoek
 • Ontwikkelen en begeleiden van het trainingsprogramma voor DCN Indonesia
 • Ontwikkelen van toetsvragen voor het IBC traject
 • Verrichten van literatuuronderzoek
 • Opstellen van mediaberichten

Tips
Begin op tijd met het zoeken naar een stage en richt je pijlen niet op een organisatie maar op meerdere.

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Waar heb je stage gelopen?
Ik heb stage gelopen bij de gemeente Alblasserdam. Het cluster waar ik werkzaam ben geweest is het cluster maatschappelijke ontwikkeling.

In welke periode?
Ik heb stage gelopen in de periode september 2017 tot en met januari 2018.

Voor hoeveel EC?
30EC


Hoe heb je je stageplek gevonden?
Ik heb gereageerd op een online vacature op de website www.werkenbijdrechtsteden.nl

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Voor het sollicitatieproces heb ik twee gesprekken gehad. Het eerste gesprek was een 'echt' sollicitatiegesprek waarin ik mijn motivatie moest toelichten. Bij het tweede gesprek wist ik dat ik het was geworden en maakte ik kennis met mijn collega-stagiaire met wie ik tijdens mijn stageperiode een project zou starten.


Wat waren je taken?

 • Verantwoordelijk voor een nieuw project rondom jeugdbeleid: Route22. Voor dit project heb ik een onderzoek uitgevoerd en aan de hand daarvan een beleidsnota geschreven.
 • Het project 'Welkom Nieuwe Alblasserdammers' ondersteunen = een welkomstbijeenkomst voor pasgeboren baby's.
 • Het project 'Babybox' ondersteunen = een box voor baby's die geboren worden in armoede.
 • Het opstellen van college- en raadsvoorstellen.
 • Ondersteunen tijdens klussen met betrekking tot de aanpak van armoede, zoals het organiseren van conferenties.
 • Het coördineren van de Alblasserdamse Hulp App = een app die maatschappelijke partners met elkaar verbindt.
 • Het ondersteunen van de beleidsmedewerker jeugd bij diverse klussen.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja, neem contact op met de studieadviseur voor het mailadres.

Tips
Ga niet altijd direct op zoek naar een stage bij de 'grote' organisaties. Kleine organisaties, zoals een kleine gemeente, geven je de kans om de organisatie van onder tot boven te leren kennen.

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Waar heb je stage gelopen?
Ik heb stage gelopen bij Gemeente Den Haag, Afdeling Verkeer

In welke periode?
Ik heb stage gelopen in de periode september 2017- januari 2018.

Voor hoeveel EC?
30EC


Hoe heb je je stageplek gevonden?
De stageplek heb ik gevonden via een oproepje op Linkedin voor een speeddate sessie met ambtenaren van de gemeente Den Haag.

Hoe verliep het sollicitatieproces?

Ik heb uiteindelijk 2 gesprekken gehad, maar had na de ontmoeting al gelijk een berichtje gehad dat mijn begeleider mij wilde hebben.

Wat waren je taken?
Het stroomlijnen van inkomende en uitgaande bestuurlijke stukken.

 • Het ondersteunen van het managementteam in de dagelijkse gang van zaken.
 • Het organiseren van evenementen, voor de afdeling maar ook portefeuillebreed (200 man)
 • Het bijhouden en signaleren van aankomende congressen waar de afdeling een mogelijke rol in kan spelen.
 • Het, wanneer nodig, aanpassen van nota’s indien de opsteller zelf afwezig was.

Bij 30 EC: wat is je onderzoeksvraag:
Wat voor invloed heeft de scheiding politiek en de ambtenarij op de manier hoe beleid tot stand komt? Deze is door mijzelf bedacht.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja, neem contact op met de studieadviseur voor het mailadres.

Tips
Zorg ervoor dat je een idee hebt bij wat voor instelling of organisatie je stage wil lopen. Dit maakt het makkelijker om gericht te zoeken. Wat ik zelf gedaan heb, is het volgen van de instellingen die mij leuk leken op Linkedin. Hier zag ik een oproep voor speeddaten met de gemeente Den Haag en zo is het voor mij het balletje gaan rollen. Wat verder ook belangrijk is, is dat je duidelijk hebt wat jij die organisatie kan bieden.

Nog niet bekend

Waar heb je stage gelopen?
Ik heb stage gelopen bij
Gemeente Gouda, bij de directe Maatschappelijke Ontwikkelingen en afdeling Maatschappelijk Beleid.

In welke periode?
Ik heb stage gelopen in de periode e
ind augustus 2017 t/m januari 2018.

Voor hoeveel EC?
30EC


Hoe heb je je stageplek gevonden?
-

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Ik heb een open sollicitatie gestuurd. Ik heb één sollicitatiegesprek gehad. Het tweede gesprek was een kennismakingsgesprek met mijn stagebegeleidster. Daarin hebben we de praktische dingen besproken.

Wat waren je taken?

 • Het doen van een monitoringsonderzoek naar de implementatie van bemoeizorg.
 • Het doen van een monitoringsonderzoek naar het proces na de Jeugdbeschermingstafel.
 • Het organiseren van een conferentie.
 • Het schrijven van een visienota.
 • HHet doen van onderzoek. Mijn onderzoek ging over wat voor regierol de gemeente heeft en wat dit betekent voor de kwaliteit van haar beleidsnetwerk ‘maatschappelijke zorg’.
 • Overige taken waren onder andere het maken van een inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers, helpen in een projectgroep die zich voorbereidt op een nieuw regionaal kader maatschappelijke zorg, overleggen bijwonen en notulen maken, korte opdrachtjes doen zoals het beantwoorden van vragen voor een reportage van EenVandaag

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja, neem contact op met de studieadviseur voor het mailadres.

Tips

De afdeling Maatschappelijk Beleid van Gemeente Gouda wil graag meerdere stagiair(e)s aannemen. Stuur dus een sollicitatiemail!

Nog niet bekend

Waar heb je stage gelopen?
Ik heb stage gelopen binnen de gemeente Noordwijk op de afdeling Economie & Toerisme.


In welke periode?
Ik heb stage gelopen in de periode e
ind augustus 2017 t/m januari 2018.

Voor hoeveel EC?
30EC


Hoe heb je je stageplek gevonden?
Ik heb mijn stageplek via via gevonden. Mijn vader is lid van de Noordwijkse Ondernemersvereniging. Hij kwam bij een van de bijeenkomsten de wethouder van Economie tegen. Mijn vader wist dat ik op zoek was naar een stage en gooide daar een balletje op. Vervolgens stemde de wethouder ermee in dat ik mijn cv naar hem toe kon sturen.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Het sollicitatieproces bestond uit het opsturen van mijn cv naar de wethouder van Economie. Vervolgens ben ik op een sollicitatiegesprek geweest met de teamleider van Ruimtelijke Ordening en mijn huidige stagebegeleider. Dit bestond uit één gesprek. Vervolgens is er nog mailcontact geweest om de stageactiviteiten te specificeren.

Wat waren je taken?
Mijn onderzoek ging over de publiek-private samenwerking tussen de gemeente Noordwijk en de citymarketingorganisatie Noordwijk Marketing – en hoe deze samenwerking verbeterd kon worden. De gemeente kwam zelf met het onderwerp voor mijn onderzoek.
De overige 40% heb ik ingevuld door taken op te pakken in de projectgroep Noordwijk Zeewaardig. Dit project betreft de integrale ontwikkeling van de economisch/toeristische kern van Noordwijk aan Zee. Ik heb mij beziggehouden met de maatschappelijke kosten- en batenanalyse van een multifunctionele parkeergarage in het duin. Daarnaast voerde ik ondersteunende taken uit. Door stukken uit te werken of bestanden te uploaden.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja, neem contact op met de studieadviseur voor het mailadres.


Tips
Ja, begin op tijd met het zoeken naar een stageplek! Ik begon al in januari met het zoeken naar een geschikte stageplek, maar ik heb een aantal afwijzingen gekregen. Binnen organisaties paste een stagiaire dan toch net niet, of het was te druk om iemand te begeleiden. Ik heb uiteindelijk pas mijn stage net voor de zomer weten te regelen. Houd hier dus goed rekening mee en begin op tijd. Zorg ook dat je altijd een optie B hebt als een stage niet lukt.

Waar heb je stage gelopen?
Ik heb stage gelopen  bij de Gemeente Rotterdam, cluster MO, stafdirectie PGW&Z, GGD Rotterdam-Rijnmond.


In welke periode?
Ik heb stage gelopen in de periode e
ind augustus 2017 t/m januari 2018.

Voor hoeveel EC?
30EC


Hoe heb je je stageplek gevonden?
Naar aanleiding van een kennismaking met Kees Quak op de stagemarkt van Universiteit Leiden heb ik contact met hem opgenomen. Hij heeft mij hierna uitgenodigd voor een gesprek en daarna hebben wij alles via de mail (omdat ik in de zomer in Vietnam zat) in orde gemaakt.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Het sollicitatieproces bestond dus uit 1 gesprek. Hierin speelt denk ik mee dat Kees erg tevreden is over studenten Bestuurskunde, met name studenten van Universiteit Leiden.

Wat waren je taken?
Ik heb onderzoek gedaan naar de invloed van Gezondheid in kaart (onderzoek) op beleid van regiogemeenten. Het idee bestond al dat ik onderzoek ging doen voor Gezondheid in kaart maar hoe dit er precies uit ging zien heb ik zelf bedacht. Ik ben op dit idee gekomen nadat ik mee was geweest naar een aantal afspraken en een aantal gesprekken heb gehad met mensen. Mijn idee was dat dit onderzoek richting zou geven aan meerdere actuele vraagstukken binnen GGD-Rotterdam Rijnmond. De overige 40% heb ik ingevuld met het in kaart brengen van beleid van gemeenten, het doen van analyses naar werkdruk van verschillende teams in samenwerking met HR (bedoeld voor het jaarplan), de organisering van de lancering van Gezondheid in kaart 2018, het betrokken zijn bij de conferentie en de verdere overleggen van Voor elkaar in Rijnmond en het meedenken over de invulling van de proeftuin Gezonde Organisatie.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja, neem contact op met de studieadviseur voor het mailadres.


Tips
Gemotiveerd zijn om stage te willen lopen is het allerbelangrijkste. Aangezien een stage niet verplicht is binnen de studie Bestuurskunde denk ik dat dit wel goed zit. Verder is het belangrijk dat de organisatie en het ‘onderwerp’ waar zij zich op richten je aanspreekt. Als bestuurskundige kun je enorm veel kanten op en binnen veel organisaties aan het werk, maar je bestuurskundige kennis inzetten in een organisatie waar je achter staat of waar je je voor wilt inzetten is heel belangrijk. Bij mij was al duidelijk dat ik iets wil doen met gezondheid en om die reden heb ik het onwijs leuk gehad het afgelopen half jaar.

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Waar heb je stage gelopen?
Ik heb stagegelopen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis op de afdeling Medisch Maatschappelijk Werk en Transferpunt. Ik heb tijdens mijn stage de knelpunten van de zorgketen waar het ziekenhuis mee te maken heeft in kaart gebracht en aanbevelingen geformuleerd voor hoe het ziekenhuis de zorgketen zou kunnen verbeteren.


In welke periode?
Ik heb stage gelopen in de periode
13 november 2017 tot en met 26 januari 2018.

Voor hoeveel EC?
15EC


Hoe heb je je stageplek gevonden?
Ik heb de stage via via gevonden. Mijn moeder kent de Raad van Bestuur van het JBZ en zij wilden mij graag een stage aanbieden.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Nadat ik wist dat zij mij graag aan een stage wilden helpen, heb ik samen met een van de twee leden van de Raad van Bestuur en de bestuurssecretaris gebrainstormd over mogelijke stages waar zowel ik als het Jeroen Bosch Ziekenhuis iets aan zouden hebben.

Wat waren je taken?

 • Dagstart en dagevaluatie bijwonen.
 • Literatuuronderzoek naar zorgketens doen.
 • Interview ontwerpen.
 • Interviews afnemen bij externe ketenpartners.
 • Resultaten uitwerken.
 • Aanbevelingen voor de zorgketen aan het ziekenhuis presenteren.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja, neem contact op met de studieadviseur voor het mailadres.


Tips
-

Waar heb je stage gelopen?
Ik heb stagegelopen bij
Ministerie van Defensie / Koninklijke Marechaussee /  Staf / Directie Operaties / Cluster Defensie & Internationale Samenwerking.

In welke periode?
Ik heb stage gelopen in de periode
september 2017 – maart 2018.

Voor hoeveel EC?
15EC


Hoe heb je je stageplek gevonden?
Via een studiegenoot die hier op dat moment al stageliep. Zij heeft mij haar kaartje gegeven en vervolgens heeft zij mij doorverwezen naar haar leidinggevende.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Ik heb een motivatiebrief gestuurd, waarna ik op sollicitatiegesprek mocht komen. Vervolgens moest ik enkele Nederlands- en Engelstalig geschreven stukken toesturen, om aan te tonen dat ik geschikt was voor de functie. Toen heb ik de functie gekregen.

Wat waren je taken?

 • Het schrijven van fiches voor de Commandant-KMAR ter voorbereiding op gesprekken met buitenlandse commandanten en ambassadeurs;
 • Bijdragen aan de organisatie van een grote Internationale bijeenkomst (NAVO MP Panel);
 • Ondersteuning op lopende dossiers;
 • Het voorbereiden van (internationale) werkbezoeken van C-KMAR, PC-KMAR en de Directeur Operaties (DDOPS);
 • Het notuleren van het wekelijkse clusteroverleg;
 • Meewerken aan visiedocumenten.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja, neem contact op met de studieadviseur voor het mailadres.


Tips
-

Waar heb je stage gelopen?
Ik heb stagegelopen bij LAPAS (Lets platform voor ontwikkeling).


In welke periode?
Ik heb stage gelopen in de periode november 2017 tot en met begin februari 2018
.

Voor hoeveel EC?
15EC


Hoe heb je je stageplek gevonden?
Mijn stage heb ik verkregen via netwerken. Mijn CV en een motivatiebrie werden gestuurd naar contacten. De directeur van LAPAS stuurde mij een open vacature, en hiermee ging ik mee akkoord.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
-

Wat waren je taken?

 • Blog schrijven over doelen en mijn mening erop
 • Presentaties voorbereiden

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
-

Tips
Schroom er niet voor weg om via contacten een stage te vinden. Schrijf een motivatiebrief en vraag om mensen het door willen sturen.

Waar heb je stage gelopen?
Ik heb stagegelopen bij het Ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties bij de afdeling Monitoring Sociaal Domein.

In welke periode?
Ik heb stage gelopen v
an 2 oktober 2017 tot en met 15 maart 2018.

Voor hoeveel EC?
15EC


Hoe heb je je stageplek gevonden?
Via de bestuurskunde weblog.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Eerst het opsturen van mijn CV en motivatiebrief. Daarna volgde een kennismakings/sollicitatiegesprek. Toen kreeg ik na 2 weken telefonisch te horen dat ze mij graag als stagiair aan zouden willen nemen.

Wat waren je taken?
Monitor Sociaal Domein en de doorontwikkelinge van deze monitor. 3D-onderzoek en het verslag 3D-onderzoek.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja, neem contact op met de studieadviseur voor het mailadres.


Tips
-

Waar heb je stage gelopen?
Ik heb stagegelopen bij Ministerie van Defensie, Hoofddirectie Beleid

In welke periode?
Ik heb stage gelopen in september 2017 t/m januari 2018
.

Voor hoeveel EC?
30EC


Hoe heb je je stageplek gevonden?
Een contactpersoon bij de Koninklijke Marechaussee stuurde mijn gegevens door naar het Ministerie van Defensie.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Ik heb twee gesprekken gehad. In het eerste gesprek gaf ik aan welke vereisten er voor mijn stage waren, en wat ik interessant vond. In het tweede gesprek werden er vanuit Defensie concrete onderzoeken aangeboden waar ik mijn steentje aan kon bijdragen.

Wat waren je taken?
Mijn onderzoek ging over mogelijke samenwerkingsvormen tussen Defensie, het LOCC en veiligheidsregio’s op het gebied van nationale en bovenregionale crisisbeheersing. Defensie heeft mij aangeboden om deel te nemen aan dit project. De overige 40% van mijn tijd heb ik andere werkzaamheden verricht, zoals secretaris zijn bij vergaderingen of nota’s schrijven ter ondersteuning van projecten waar andere ambtenaren mee bezig waren.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
-

Tips
Maak duidelijk aan je stage organisatie wat voor informatie en contacten jij uiteindelijk nodig hebt voor je eindverslag.

Nog niet bekend

Waar heb je stage gelopen?
Ik heb stagegelopen bij Het ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij het DG straffen en beschermen, op de directie CBJ, bedrijfsvoering.

In welke periode?
Ik heb stage gelopen van september 2017 t/m januari 2018
.

Voor hoeveel EC?
30EC


Hoe heb je je stageplek gevonden?
Ik heb gereageerd op een vacature die op bskweblog te vinden was.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Om aan deze stage te komen heb ik een sollicitatiebrief geschreven. Hierna werd ik uitgenodigd op gesprek. Omdat het heel goed klikte met mijn stagebegeleider gaf hij als snel aan dat hij mij als stagiaire wilde. Na een aantal dagen heb ik zelf laten horen dat de stage graag zou willen lopen. Hierna ben ik nog een aantal langs gegaan voordat mijn stage begon om mijn contract te tekenen en VOG af te geven, maar ook om samen met mijn begeleider na te denken over mijn onderzoek.

Wat waren je taken?
Onderzoek: hoe kan het secretariaat van DGSenB zo efficiënt mogelijk ingedeeld worden? mijn stagebegeleider is met dit onderwerp gekomen omdat er vanuit de organisatie heel erg de behoefte was om hier meer over te weten.               

 • Interviews afleggen
 • Literatuuronderzoek
 • Interviews transcriberen, coderen en analyseren
 • overige taken:
 • Mee naar vergaderingen
 • Adviseren op alle lopende onderwerpen van de bedrijfsvoering
 • Memo’s opstellen
 • Jaarplan & rapporten schrijven

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja, neem contact op met de studieadviseur voor het mailadres.

Tips
Als je stage wil lopen is het handig om zo vroeg mogelijk te beginnen met zoeken naar een stage. Probeer de rest voor te zijn zodat je meer kans maakt op die droomstage. Mijn ervaring leert dat je het best al in februari kan gaan beginnen met kijken voor een stage in september. Daarnaast raad ik iedereen aan om zo veel mogelijk deel te nemen aan alle activiteiten die jouw stage organisatie aanbiedt om zo je netwerk uit te breiden. Je weet maar nooit wat je nog aan dit netwerk zal kunnen hebben later.

Waar heb je stage gelopen?
Ik heb stagegelopen binnen de landelijke portefeuille Contra- Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER) binnen de Landelijke Eenheid (LE) van Politie Nederland.

In welke periode?
Ik heb stage gelopen van september 2017 t/m januari 2018
.

Voor hoeveel EC?
30EC


Hoe heb je je stageplek gevonden?
Via een kennis die werkt bij de politie in Utrecht. Zij had mijn CV doorgestuurd naar mijn praktijkbegeleider. Toen mocht ik op gesprek komen en werd ik aangenomen. Een droomkans denk ik. Ik had niet verwacht dat ik op het gebied van CTER (nu al) stage zou mogen lopen.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Ik had gesolliciteerd bij de Nationale Politie en de LE. Bij de eerste heb ik meerdere gesprekken gevoerd, bij de LE één gesprek. Vervolgens werd ik bij beiden aangenomen en heb ik gekozen voor de LE vanwege het onderwerp CTER.

Wat waren je taken?
Mijn hoofdtaak was het doen van een groot onderzoek op het gebied van CTER, waarbij ik met politiemensen in het veld sprak door heel Nederland. Ik ben echt van Groningen naar Zeeland gereden. Het inductieve onderzoek was een opdracht van mijn stageplek, maar heb ik zelf ook kunnen vormgeven.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Nee, vanwege de vertrouwelijkheid van het onderzoek en aangezien ik een geheimhoudingsverklaring heb getekend en dus niet vrij over mijn stage kan praten.

Tips

 • Zorg dat je al werkervaring hebt opgedaan vóór je stage.
 • Begin op tijd met solliciteren.
 • Lees je vooraf goed in qua documenten en literatuur over het onderwerp.
 • Wees gretig en assertief.

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Waar heb je stage gelopen?
Ik heb stagegelopen bij de Tweede Kamerfractie ChristenUnie.

In welke periode?
Ik heb stage gelopen van september 2017 t/m januari 2018
.

Voor hoeveel EC?
30EC


Hoe heb je je stageplek gevonden?
Na bezoek aan Tweede Kamer (via jongerenvereniging CU), waar ik gesproken heb met een eerdere stagiair, een open sollicitatie gestuurd en in de reguliere sollicitatieprocedure gestroomd.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Ik heb CV en motivatiebrief opgestuurd. Van de 10 sollicitanten mochten o.b.v. de brief zes personen op gesprek komen. Uit deze gesprekken zijn 2 personen gekozen.

Wat waren je taken?

 • Maken schriftelijke inbreng wetsvoorstel;
 • Maken schriftelijke vragen;
 • Schrijven debatbijdragen (AO/SO/plenair debat);
 • Meebepalen standpunten;
 • Diverse hand- en spandiensten t.b.v. Kamerleden of beleidsmedewerkers;
 • Afleggen werkbezoeken;
 • Organiseren evenementen;
 • Bijhouden algemene mailbox;
 • Telefoondienst.

Onderzoek betrof de belangenbeïnvloeding door organisaties op Kamerleden binnen het onderwerp ‘luchtvaart’. 40% overige taken is ingevuld via bijhouden mail, geven rondleidingen, telefoondienst en postdienst.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja, neem contact op met de studieadviseur voor het mailadres.

Tips
-

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Waar heb je stage gelopen?
Ik heb stagegelopen bij VNG International, afdeling EMENA (Europe, Middle East & North Africa.

In welke periode?
Ik heb stage gelopen van september 2017 t/m januari 2018
.

Voor hoeveel EC?
30EC


Hoe heb je je stageplek gevonden?
Ik leerde VNG International kennen op het Career Event in februari 2016 op de Campus Den Haag. Daar spraken vertegenwoordigers van VNG International over de loopbaanmogelijkheden voor bestuurskundestudenten. Vanaf dat moment was ik op de hoogte van de stagemogelijkheid bij VNGI.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Het sollicitatieproces was voor mij persoonlijk een lange weg. In januari 2017 wist ik al zeker dat ik bij VNG International mijn stage wilde lopen. In april heb ik mijn eerste motivatiebrief opgestuurd per email. Dit heb ik in juni, toen de vacatures opengingen, opnieuw gedaan. Ik ben uitgenodigd voor een gesprek, waarna ik enkele dagen later via de telefoon te horen kreeg dat ik stage mocht gaan lopen.

Wat waren je taken?
Algemeen gesproken waren mijn taken als volgt:

 • Studiebezoeken organiseren en uitvoeren - Contact onderhouden met Nederlandse gemeenten en buitenlandse organisaties.
 • Kleine onderzoeken uitvoeren voor VNGI.
 • Zoeken naar gemeentelijke experts.

Het aandeel van nevenactiviteiten was zeer beperkt. Om de twee weken heb ik de rol van het Secretariaat over moeten nemen vanwege werkoverleg. Hierbij heb ik voor een uur telefoontjes moeten opnemen. Voor de rest altijd opdrachten uitgevoerd die directe impact hadden op het werk van VNGI.

Mijn onderzoek ging over de strategie van distant monitoring bij VNG International en in hoeverre deze strategie verbeterd kan worden. Aan het begin van de stage heb ik met mijn stagebegeleider mogelijke onderwerpen besproken. Daar werd duidelijk dat monitoring binnen VNGI in sommige gevallen problematisch is. Aan de hand van aanvullende interviews ben ik meer te weten gekomen over dit probleem.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Ja, neem contact op met de studieadviseur voor het mailadres.

Tips

 • Begin een half jaar van tevoren met oriënteren. 
 • Toon tijdens de stage een pro-actieve houding. Fouten maken is niet erg, daarvoor ben je een stagiair.

Nog niet bekend

Waar heb je stage gelopen?
Ik heb stagegelopen bij de VVD, specifiek het cluster Communicatie, belast met de praktische organisatie en uitvoering van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

In welke periode?
Ik heb stage gelopen van november 2017 t/m maart 2018
.

Voor hoeveel EC?
15EC


Hoe heb je je stageplek gevonden?
Via de site van de VVD en vervolgens gewoon gesolliciteerd.

Hoe verliep het sollicitatieproces?
Ik werd al snel uitgenodigd voor een gesprek en na anderhalve week werd ik teruggebeld met de vraag of ik nog geïnteresseerd was. Dat was ik natuurlijk wel.

Wat waren je taken?
Spreker coördinatie, het evalueren van campagne-activiteiten die bewindspersonen zouden bezoeken en het ondersteunen van de ruim 250 campagneleiders in het land met al hun vragen en opmerkingen.

Mogen studenten contact met je opnemen voor vragen?
Natuurlijk! Als je graag iets bij de VVD zou willen doen, kan ik ook wel een goed woordje voor je doen.
Neem contact op met de studieadviseur voor het mailadres.


Tips
Haal eruit wat erin zit! Door jezelf goed in te zetten, gaat de organisatie dat snel waarderen. Dat levert kansen en uitdagingen op, die je vroege carrière een leuke swing kunnen geven.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie