Universiteit Leiden

nl en

Vinden en regelen

Hoe vind je een stage of onderzoeksproject en wat moet je daarvoor verder regelen?

Informatie van je faculteit of opleiding

Op het tabblad van je faculteit of opleiding lees je wat je moet doen om een stage of onderzoeksproject te vinden en wat je daarvoor verder moet regelen.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Er zijn ook regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over het vinden en regelen van een stage of onderzoeksproject. Je vindt ze in de Agenda.

Vragen

Heb je vragen? Neem dan contact op met je stage- of onderzoekscoördinator.

Career Service

Career Services heeft nauw contact met (potentiële) werkgevers. Echter, Career Services bemiddelt niet tussen student en werkgever. Wel ontvangen wij regelmatig vacatures per e-mail en hebben wij een overzicht van alle doorlopende stages. Alle vacatures die wij binnenkrijgen publiceren wij op de vacaturepagina en vind je ook terug in de wekelijkse studentennieuwsbrief.  

Indien er met jouw opleiding speciale afspraken zijn met organisaties in jouw beroepenveld, vind je die op het tablad van jouw opleiding hiernaast.

Stagemogelijkheden bij de rechtbank Den Haag

De rechtbank Den Haag biedt in het kader van het samenwerkingsverband met de Leidse universiteit studenten in de eindfase van hun opleiding de mogelijkheid om stage te lopen. Zo kunnen zij kennis maken met de werking van het recht in de praktijk. De rechtbank Den Haag is een dynamische rechtbank met interessante zaken en oog voor de actualiteit. In alle teams waarin de rechtbank is opgedeeld, worden stageplaatsen aangeboden voor minimaal twee maanden gedurende minimaal vier dagen per week.

Van studenten wordt verwacht dat zij goede studieresultaten hebben en over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden beschikken. Zij weten rechtsproblemen adequaat te analyseren, zijn creatief en zorgvuldig én kunnen onder enige tijdsdruk  werken.

Voor alle stageplaatsen geldt dat de student na afloop een kort stageverslag maakt en dat hij/zij een op schrift gestelde beoordeling ontvangt. Daarbij wordt gelet op inzet, juridische kwaliteit en genoemde vaardigheden.

Een vergoeding wordt verstrekt van € 554,- bruto per maand bij een volledige werkweek.

Hierna wordt -globaal- per team beschreven welke afwisselende werkzaamheden een stagiair zoal kan doen. Afgezien van deze stageplaatsen heeft een student ook de mogelijkheid een stage als buitengriffier te vervullen (zie aan het slot).

Beschrijving van werkzaamheden per team

Het rechtsgebied kent drie teams: Team bestuursrecht 1 is belast met bouw- en sociale zekerheidszaken, Team bestuursrecht 2 met de behandeling van ambtenarenzaken, varia en vreemdelingenzaken en daarnaast is er een Team belastingrecht.

Een stage kan bestaan uit een praktijkstage of een onderzoeksopdracht. De praktijkstage bestaat uit het meelopen van zittingen en het schrijven van uitspraken onder begeleiding van een ervaren juridisch medewerker.

Het rechtsgebied kent drie teams: insolventierecht, handel (waaronder ook IE-recht en kort geding) en kanton.

 1. Team insolventies
  De student treedt ter zitting op als griffier in schuldsaneringzaken (Wet schuldsanering natuurlijke personen), bewerkt de zaken voor, raadkamert met de rechter en schrijft het vonnis. Hij krijgt begeleiding van een ervaren juridisch medewerker.
 2. Team handel
  Een student-stagiair dient aantoonbare belangstelling te hebben voor het civiele recht met goede studieresultaten. Studenten verrichten taken  ten behoeve van kortgedingzaken en bodemzaken. De student bereidt de zittingen voor (instrueren), verzamelt daartoe actief relevante literatuur en jurisprudentie, fungeert als griffier ter zitting, raadkamert met de rechter en schrijft eventueel (een deel van) het vonnis. Hij wordt begeleid door een ervaren juridisch medewerker en de betrokken rechter.
 3. Team kanton

  • als griffier op zittingen;

  • voor literatuur- en jurisprudentieonderzoek;

  • voor het concipiëren van beschikkingen en vonnissen, waaronder - een arbeidszaak;

  • een huurzaak;

  • een bestuursrechtelijke zaak

Stageplaatsen worden beschikbaar gesteld binnen het team kanton Den Haag en het team kanton Leiden/Gouda. 
Je wordt begeleid door een ervaren juridisch medewerker.

Het rechtsgebied kent twee teams.

 1. Team familie
  De stage kan bestaan uit een praktijkstage of een onderzoeksopdracht. Bij de praktijkstage fungeert een student  als griffier op zittingen. De stagiair bereidt  eenvoudige zaken voor, raadkamert met de rechter en schrijft de beschikking. Hij wordt daarbij begeleid door een ervaren juridisch medewerker.
 2. Team jeugd en BOPZ
  De stage kan bestaan uit een praktijkstage of een onderzoeksopdracht. Bij de praktijkstage bestaan de werkzaamheden uit het bijwonen en behandelen van zaken bij de Jeugd raadkamer gevangenhouding-zittingen en bij Jeugd Enkelvoudige Kamerzittingen. De stagiair wordt daarbij begeleid door een ervaren juridisch medewerker.

Het rechtsgebied kent nu nog vier teams, maar wordt binnenkort gewijzigd naar drie teams.

Studenten worden betrokken bij het voorbereiden van zaken voor de raadkamer gevangenhouding en voor politierechterzittingen. De student fungeert  als griffier bij enkelvoudige (politierechter)zittingen. De zittingen worden door de stagiair  voorbereid en uitgewerkt.

Taken daarbij zijn:

 • het dossier beoordelen op volledigheid en een checklist invullen,
 • het concipiëren van het aantekening mondeling vonnis (AMV);
 • indien een zaak wordt aangehouden, concipieert de student het  aanhoudingsprocesverbaal;
 • indien een veroordeelde in hoger beroep gaat, werkt de student het vonnis (appel) uit.

Je wordt daarbij begeleid door een ervaren juridisch medewerker.

Buitengriffiers mogen niet meer structureel worden ingezet maar er zijn wel mogelijkheden om als zodanig ingezet te worden. Per team wordt bekeken of er (financiële) ruimte is voor het openstellen van deze functie.

Voorbeeld: een student kan o.a. bij civiel en kanton een stage vervullen. De student treedt op als griffier bij een comparitie na antwoord, descente, (voorlopige) getuigenverhoren. Voorts zal de stage bestaan uit het beoordelen van dagvaardingen, het maken van verstekvonnissen en het anonimiseren en publiceren van vonnissen. De student verleent tenslotte administratieve ondersteuning binnen Team administratie civiel (denk aan termijnbewaking van stukken, dossierbegeleiding en correspondentie voeren).

Vereisten:

 • studeert op HBO/ universitair niveau in een afstudeerrichting die aansluit bij het gewenste team. Je staat ingeschreven bij een opleidingsinstantie.
 • goede typevaardigheid
 • goede luistervaardigheid en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • stressbestendigheid
 • hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
 • je bent in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Pas nadat deze verklaring is overlegd, kan de buitengriffier worden beëdigd.

Solliciteren naar een stageplaats

Solliciteren voor een stageplaats bij de rechtbank Den Haag gaat als volgt.

Schrijf een motivatiebrief met bijgevoegd je curriculum vitae en cijferlijst. Noteer bovenaan in je sollicitatiebrief:

 1. Voorkeur rechtsgebied en (eventueel) het team (zie hieronder).
 2. Startdatum stage
 3. Einddatum stage
 4. Aantal uren per week.

Stuur je documenten naar: praktijkervaring.rb.denhaag@rechtspraak.nl
Na het indienen van een stageverzoek ontvang je een ontvangstbevestiging waarin de verdere procedure beschreven staat en waar we toestemming vragen om gegevens gedurende zes maanden in portefeuille te houden. Het betreffende team bekijkt aan de hand van de reacties of de behoeften van het team aansluiten op de mogelijkheden en behoefte van de student.

Verzoeken tot enquête, interviews en onderzoeksvragen voor het maken van een scriptie/rapport etc. worden door de rechtbank Den Haag niet in behandeling genomen.
De rechtbank werkt alleen mee aan scripties die in de stageperiode -en onder de voorwaarden van een stageovereenkomst- worden gemaakt.

Meer vragen hebben over stage lopen bij de rechtbank? Het coördinatiepunt stages is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer (06) 256 584 16.

Pre PhD Programme (3P)

Extra uitdaging tijdens jouw masterstudie? Heb je al eens gedacht aan inschrijven voor het Pre PhD Programma?

Tijdens dit programma doe je onderzoekservaring op en schrijf je een onderzoeksvoorstel. Na afloop van het programma ben je goed voorbereid op een positie als promovendus. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.