Universiteit Leiden

nl en

Religieuze verenigingen

In Leiden zijn verschillende religieuze studentenverenigingen. Daarnaast bestaat de Leidse Studenten Ekklesia.

Christelijke verenigingen

VGSL Franciscus Gomarus

VGSL Franciscus Gomarus is een actieve en gezellige christelijke vereniging. Bij Gomarus bouw je veel vriendschappen op, word je gesterkt en gevormd in het christen-zijn, ontwikkel je academische vaardigheden en kun je veel ervaringen opdoen. Tijdens algemene ledenvergaderingen kun je bijvoorbeeld leren debatteren, en in de commissies kun je ervaring opdoen met het organiseren van activiteiten. Ook staan Bijbelkringen en borrelen bij Gomarus hoog in het vaandel!
www.vgsl.nl 

E.S.V. Ichthus Leiden

Ichthus is een kleine christelijke vereniging van enthousiaste studenten uit alle kerkstromingen. Op Ichthus komen leden wekelijks op woensdagavond bij elkaar, waarbij de bijbelstudies in kringverband voorop staan. Daarnaast worden er verenigingsweekenden, studiekringen en andere activiteiten georganiseerd om meer te leren over God en te leven met Hem en elkaar.
www.ichthusleiden.nl 

Navigators Studentenvereniging Leiden (NSL)

NSL is een open christelijke studentenvereniging met meer dan 300 leden. Maar NSL biedt ook veel aan niet-leden: via happenings, alphacursussen en andere open activiteiten willen ze iedereen prikkelen om na te denken over God, Jezus en zichzelf.
www.nsleiden.nl en www.navigatorsnetwerkleiden.nl 

Panoplia

De christelijke studentenvereniging Panoplia is de Leidse afdeling van de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (C.S.F.R.), een christelijke studentenvereniging met een gereformeerde grondslag.
www.panoplia.nl  

RKJ Leiden

De Rooms-Katholieke Jongerengroep van Leiden is een vereniging die om de week samenkomt. Samen willen ze groeien in vriendschap met elkaar en in hun geloof. Er zijn regelmatig gezellige borrels, discussies of interessante lezingen. Je bent welkom elk moment langs te komen, ook als je niet katholiek bent. 
www.rkjleiden.nl

Islamitische verenigingen

Sabr

SABR is de islamitische studentenvereniging van Leiden en is opgericht in 2007. SABR staat voor Studenten Actief ter Bevordering van Religie en ‘sabr’ betekent geduld in het Arabisch. Het doel is het bevorderen van de integratie van moslimstudenten in het Leidse studentenleven en het bieden van interessante informatie over de Islam aan moslims én niet-moslims.
www.svsabr.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.