Universiteit Leiden

nl en

Probleem, klacht of conflict

Als je een probleem, klacht of conflict hebt, kun je er altijd het beste eerst proberen uit te komen met de betreffende persoon of instantie. Lukt dat niet, dan zijn er verschillende organisaties waar je terecht kunt voor hulp.

Hulp bij een probleem of conflict in Nederland

Huurcommissie 

De huurcommissie is een overheidsinstantie waar huurders en verhuurders naartoe kunnen met een geschil over de huur en verhuur van woonruimte.

Postbus 16495 
2500 BL Den Haag 
0800 – 488 72 43 
huurcommissie.nl

Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum

Het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum (R.I.C.) is een onafhankelijk informatieplatform over rechtsbijstand in Nederland. Op hun website is o.a. informatie te vinden over huurrecht met betrekking tot studentenhuisvesting.

Hulp bij een probleem of conflict in Den Haag

Stichting de Haagse wetswinkel

De Haagse Wetswinkel biedt gratis juridisch advies aan mensen met een kleine beurs. Op diverse locaties in Den Haag wordt er open spreekuur gehouden.

Stichting de Haagse Wetswinkel
Spui 68
2511 BT Den Haag
070 – 363 0665
haagsewetswinkel.nl

Huurdersvereniging voor DUWO-woningen

In Den Haag is er nog geen huurdersorganisatie voor woningen van DUWO.

Hulp bij een probleem of conflict in Leiden

Huurdersvereniging BRES  

Huurdersvereniging BRES is er voor huurders van DUWO Leiden.

Pelikaanhof 136 
2312 EH Leiden 
071 – 407 7630 
huurdersverenigingbres.nl
BRES.Leiden op Facebook

Studenten Rechtsbureau Leiden

Het Rechtsbureau Leiden is een organisatie van rechtenstudenten die de Leidse student van gratis rechtsadvies voorziet.

Studentencentrum Plexus 
Kaiserstraat 25 
2311 GN  Leiden 
071 – 527 112 

De Leidse Rechtswinkel

De medewerkers van de Leidse Rechtswinkel kunnen je helpen met al je vragen en/of problemen, onder andere op het gebied van wonen. 

Langegracht 61
2312 NW Leiden
071 – 514 1516
leidserechtswinkel.nl