Universiteit Leiden

nl en

Studieverenigingen

Een studievereniging is een goede manier om activiteiten binnen je vakgebied te combineren met gezelligheid.

De meeste opleidingen hebben een eigen studievereniging.

Denk je erover om lid te worden van een vereniging? Bekijk de lijst van studieverenigingen bij Geesteswetenschappen.

Albion Association

Engelse taal en cultuur
Contact: albionesque@gmail.com
Bezoek de website

B.A.S.I.S.

International Studies 
Contact: info@basisthehague.nl
Bezoek de website

F.D.L. Gibalaux

Franse taal en cultuur  
Contact: info@gibalaux.nl
Bezoek de website

Historische Studievereniging Leiden

Geschiedenis
Mail: info@dehsvl.nl
Bezoek de website

Interlatina

Latijns-Amerikastudies 
Contact: interlatina.leiden@gmail.com
Bezoek de website

Le Tre Corone

Italiaanse taal en cultuur 
Contact: letrecorone@hum.leidenuniv.nl
Bezoek de website

Leiden ISSA

MA International Studies 
Bezoek de website

Leidse Kunsthistorische Vereniging

Kunstgeschiedenis en Arts, Media and Society, MA Arts and Culture
Contact: post@delkv.nl
Bezoek de website

LEUSSA

MA European Union Studies
Bezoek de website

LUNAS

MA North American Studies
Mail: lunasboard@gmail.com   
LUNAS Facebook

M.F. Collegium Classicum

Griekse en Latijnse taal en cultuur
Contact: collclassmf@hotmail.com
Bezoek de website

Maktub

Film- en literatuurwetenschap
Contact: maktub_literatuur@hotmail.com

Most

Russische studies; Ruslandkunde
Contact: bestuur@mostleiden.nl
Bezoek de website

MSVL Floris V

Minor Middeleeuwen en vroeg moderne tijd
Contact: bestuur.msvlflorisv@gmail.com 
Bezoek de website

NNP

Nederlandse taal en cultuur
Contact: nnpbestuur@gmail.com
Bezoek de website

Pleyte

Oude culturen van de mediterrane wereld
Contact: dispuutpleyte@gmail.com
Bezoek de website

Sheherazade

Midden-Oostenstudies 
Contact: sheherazadeleiden@gmail.com
Bezoek de website

SIITAA

South and Southeast Asian Studies
Contact: siitaa.leiden@gmail.com

S!MP

Duitse taal en cultuur
Contact: simp.leiden@gmail.com
Bezoek de website

Sophia Aeterna

Griekse en Latijnse taal en cultuur
Contact: sophia.aeternaleiden@gmail.com
Bezoek de website

SVS

Chinastudies
Contact: bestuur@svsleiden.nl
Bezoek de website

Symposion

Wijsbegeerte
Contact: bestuur.symposion@gmail.com
Bezoek de website

LVSJK Tanuki

Japanstudies en Koreastudies
Contact: bestuurtanuki@gmail.com
Bezoek de website

TFLS

Religiewetenschappen, Religious Studies
Contact: tfls@tfls.nl
Bezoek de website

T.W.I.S.T.

Taalwetenschap 
Contact: bestuur@studieverenigingtwist.nl
Bezoek de website

VIML

Praktijkstudie Internationaal Management en Cultuur 
Contact: info@viml.nl
Bezoek de website

Over de HSVL

De HSVL is de officiële studievereniging van het Instituut voor Geschiedenis in Leiden. Als studievereniging willen we studenten een plek binnen de studie bieden waar zij zowel medestudenten als docenten beter kunnen leren kennen en waar zij bij allerlei activiteiten hun interesse in het vak aan de dag kunnen leggen. 

Om wat voor activiteiten gaat het dan? Vele: binnen de HSVL zijn er verschillende commissies die zorg dragen voor lezingen en filmavonden, voor studiereizen en excursies, gericht op de geschiedenis, maar ook de almanakcommissie, de borrelcommissie en de feestcommissie laten zich niet onbetuigd. Al deze activiteiten staan open voor alle HSVL-leden, en zij zijn van harte uitgenodigd om zelf voor een jaartje of langer zitting te nemen in een van de vele commissies. 

Naast de gezellige activiteiten organiseert de HSVL een boekverkoop aan het begin van ieder semester, waar een groot aantal boeken met minimaal 10% korting kan worden aangeschaft. Ook wordt vanuit de HSVL de verkiezing van de student-leden in de Opleidingscommissie (OLC) georganiseerd. 

Voor de nieuwe studenten wordt ook ieder jaar de COACH-commissie – Commissie OpleidingsActiviteiten voor Cultuur en Historie - aangesteld om de nieuwe eerstejaars van harte welkom te heten op de opleiding. Studenten van verschillende studiejaren dragen zorg voor een introductiedag waarop de eerstejaarsstudenten met hun mentorgroep kennismaken en wegwijs gemaakt worden in de gebouwen en bij al wat er bij geschiedenis-studeren komt kijken. Daarnaast organiseert de COACH half september een HSVL-weekend (het 'eerstejaarsweekend'); voor zowel de dag als het weekend wordt een uitnodiging gestuurd naar alle aankomende studenten. 

Natuurlijk zijn, zoals bij iedere vereniging, de initiatieven van de leden het allerbelangrijkst. Met ideeën, voorstellen, suggesties en commentaar kunnen jullie altijd bij de HSVL terecht, bij het 'HSVL-hok' (Johan Huizingagebouw, kamer 024), over de e-mail (info@dehsvl.nl) of via het postvakje op de vakgroep. 

Meer informatie vind je op de HSVL website

Over Merlijn

Merlijn is opgericht in 1989, omdat een groep deeltijdstudenten behoefte bleek te hebben aan meer informeel onderling contact. De oprichting gebeurde mede op initiatief van de vakgroep Geschiedenis, omdat men daarbinnen beter op de hoogte wilde zijn en blijven van wat er bij de deeltijders leefde. Het dispuut heeft intussen circa 95 leden, niet alleen deeltijdstudenten maar ook oudere voltijdstudenten Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, toehoorders, studenten à la carte en HOVO-ers. Ook veel afgestudeerden blijven of worden lid. Op die manier blijft de mogelijkheid bestaan om kennis en ervaringen uit te wisselen en proeft men nog enigszins de universitaire sfeer.

Ga naar de website van Merlijn.

Wij zijn een studievereniging voor mediëvistiek, verbonden aan de BA-minor Middeleeuwen en vroegmoderne tijd van de Universiteit Leiden.

Wij organiseren verschillende soorten evenementen waarin wij ons richten op de periode van de late oudheid tot en met de vroegmoderne tijd – met een bijzondere focus op de middeleeuwen. We benaderen diverse onderwerpen vanuit verschillende disciplines: geschiedenis, klassieke talen, archeologie, taalwetenschap, literatuurstudies, wijsbegeerte, et cetera.

Meer informatie vind je op onze website. Wij zijn ook te vinden op Facebook! Volg ook de pagina’s van Medieval Studies en Early Modern Studies in Leiden.

Contact

E-mail: bestuur.msvlflorisv@gmail.com
Postadres: Doelensteeg 16,  2311VL, Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.