Universiteit Leiden

nl en

Adviespunt Zorgwekkend Gedrag

Heb je te maken gekregen met zorgwekkend of dreigend gedrag van een medestudent, zoals stalken, seksueel grensoverschrijdend gedrag of bedreigingen? Maak je je zorgen dat een medestudent een gevaar kan vormen voor een medestudent of medewerker? Of maak je je zorgen over mishandeling thuis? Dan kun je je wenden tot het Adviespunt Zorgwekkend Gedrag.

Het Adviespunt-team

Het team van Adviespunt Zorgwekkend Gedrag bestaat uit studentenpsychologen en studentendecanen van Universiteit Leiden. 

Zorgen over het gedrag van een medestudent

Maak je je zorgen over het gedrag van een medestudent richting jou of een andere student of medewerker? Het Adviespunt-team kan:

  • adviseren over hoe je het beste met de situatie kunt omgaan;
  • samen met jou bekijken hoe je het beste in gesprek kan gaan met de student in kwestie;
  • begeleiding bieden of je doorverwijzen naar andere adviseurs en begeleiders binnen de universiteit;
  • contact opnemen met de juiste contactpersonen binnen of buiten de universiteit om het gedrag van de desbetreffende student te bespreken.

Zorgen over een thuissituatie

Maak je je zorgen over een onveilige situatie thuis of vermoed je dat een medestudent mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld? Het Adviespunt-team kan:

  • informatie geven over hulp- en adviesbronnen, bijvoorbeeld Veilig Thuis;
  • begeleiding bieden of je doorverwijzen naar een andere adviseur of begeleiders binnen of buiten de universiteit;
  • als het om een andere student gaat, contact zoeken en de student aanmoedigen om met anderen te praten over de situatie, bijvoorbeeld met het Adviespunt-team, een studieadviseur, vrienden of andere begeleiders.

Zorgen over (mentaal) welzijn?

Dan kun je het beste contact opnemen met één van de studentenpsychologen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.