Universiteit Leiden

nl en

Mentoren & tutoren

In het kader van het Leids studiesysteem met bindend studieadvies (BSA) wordt ervoor gezorgd dat je als eerstejaarsstudent goed wordt begeleid. Deze begeleiding bestaat onder andere uit een tutoraat en/of mentoraat bij je faculteit of opleiding.

Tutor

Een tutor is een docent die je gedurende het eerste studiejaar begeleidt bij het aanleren van belangrijke academische vaardigheden.

Mentor

Een mentor is een (individuele) studiebegeleider die je wegwijs maakt, raad geeft en je eerste aanspreekpunt kan zijn in geval van studieproblemen of persoonlijke omstandigheden, om je zo nodig door te verwijzen naar andere personen of instanties, zoals de studieadviseur, studentendecaan, studentenpsycholoog, Studentencentrum Plexus, etc. De functie van mentor wordt vervuld door een docent of ouderejaarsstudent.

Het mentoraat

De bedoeling van het Mentoraat is om nauwlettend de studievorderingen van propedeusestudenten te volgen en een gunstig verloop ervan te bevorderen, zodat het propedeutisch examen binnen een jaar behaald kan worden. Dit wil zeggen dat studievertragende factoren worden onderkend en zo mogelijk worden weggewerkt. 

De oorzaak van studievertraging kan bij jezelf liggen (studievaardigheid, motivatie, persoonlijke situatie etc.) of bij de opleiding (roostering, presentatie, moeilijkheidsgraad etc.). 
Zo is het mentoraat niet alleen een belangrijk middel gebleken voor een gefundeerd studieadvies, maar ook voor evaluatie en bijstelling van het studieprogramma.

Organisatie mentoraat 

De studenten worden, op alfabetische volgorde, in mentorgroepen van ongeveer 10 personen verdeeld, elk met een docentmentor (één van de propedeusedocenten) en eventueel een studentmentor. 

Elke groep komt in de eerste 3 blokken wekelijks bij elkaar voor het vak Academische Vaardigheden en studiebegeleiding. 
Daarnaast voert de docentmentor één of meerdere keren per jaar met elke student een individueel gesprek. Een student of docent kan ook extra gesprekken aanvragen.

Naast het onderwerp academische vaardigheden komen bij deze groeps- en individuele gesprekken vaste onderwerpen aan de orde (je kunt je er dus op voorbereiden), die te maken hebben met studieverloop (probleemgebieden), studievaardigheid en je sociale situatie; de details worden via een ‘mentoraatformulier’ voor de groep en een ‘begeleidingsformulier’ voor de individuele student besproken en ingevuld (het zgn. ‘dossier’). 

De formulieren worden allemaal ondergebracht in je persoonlijke digitale portfolio. Het portfolio dient als instrument ter voorbereiding op begeleidingsgesprekken en t.b.v. het monitoren van studenten. Jij als student bent eigenaar van het portfolio en je bent verplicht het portfolio enkele malen per jaar bij te werken ter voorbereiding op een bijeenkomst of gesprek.

Tijdsplan

  • 1e week van september: individueel kennismakingsgesprek om na te gaan wat de aard en mate van oriëntatie op de studie is geweest en of er direct al persoonlijke omstandigheden zijn die ongunstig zijn voor het studieverloop
  • september - december: wekelijkse mentorbijeenkomsten voor academische vaardigheden en studiebegeleiding
  • eind januari - individueel gesprek t.b.v. het Bindend StudieAdvies (BSA). De adviezen zijn gebaseerd op de studievoortgang
  • februari - maart: wekelijkse mentorbijeenkomst of excursie voor academische vaardigheden en studiebegeleiding
  • eind juni - individueel gesprek t.b.v. het Bindend StudieAdvies (BSA). De adviezen zijn gebaseerd op de studievoortgang
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.