Universiteit Leiden

nl en

Mentoren & tutoren

Als onderdeel van het Leids studiesysteem wordt ervoor gezorgd dat je als eerstejaars bachelorstudent goed wordt opgevangen en begeleid. Deze begeleiding bestaat onder andere uit een tutoraat bij je faculteit of opleiding.

Tutorgroep

Je krijgt als eerstejaarsstudent een student als mentor en een docent als tutor om je wegwijs te maken in de nieuwe studie en stad. De tutorgroepen bestaan uit tien tot vijftien studenten.

Tutor

Je tutor is een docent die je gedurende het eerste studiejaar begeleidt bij het aanleren van belangrijke academische vaardigheden.

Mentor

Je mentor is een ouderejaarsstudent die je wegwijs maakt, raad geeft en je eerste aanspreekpunt kan zijn in geval van studieproblemen of persoonlijke omstandigheden, om je zo nodig door te verwijzen naar andere personen of instanties.

Introductie programma

De invulling van het mentor en tutorsysteem verschilt per opleiding. Naast kennismaken met elkaar krijg je ook tips voor (online) studeren en over het studentenleven. Je mentor maakt  je wegwijs in de universitaire  voorzieningen, zoals de UB, en laat zien hoe onderwijstools als Brightspace werken. Daarnaast is er aandacht voor inclusiviteit en voor je mentale gezondheid. Ook aan bod komen studievaardigheden, loopbaanmogelijkheden en ondersteuning van studenten die vragen of problemen hebben. 
 

Mentoren & tutoren

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Propedeusementoraat

In het kader van het Leids Studiesysteem met Bindend Studie Advies (BSA) kent de opleiding Chinastudies in het eerste semester van het eerste jaar een mentoraat. Deze vorm van extra begeleiding heeft als doel de eerstejaarsstudenten te ondersteunen bij het snel wegwijs worden in de studie.

Twee studentmentoren – ouderejaars studenten – begeleiden een groep van maximaal twintig studenten bij hun kennismaking met de verschillende aspecten van het stu­deren. Hiervoor wordt jaarlijks een programma samengesteld dat in een aantal centrale en groepsgewijze mentoraatsbijeenkomsten wordt uitgevoerd. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld het BSA, de verschillende studiemethodes voor het leren van de Chinese taal en planning hiervan. Bij het mentoraat zijn ook docentmentoren en de studiecoördinator betrokken. Eerstejaars kunnen ook individu­eel altijd met vragen bij hun mentoren terecht. 

Ga naar de Blackboard-site voor het vak Modern CHinees I voor het programma en de data van de mentorbijeenkomsten. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.