Universiteit Leiden

nl en

Mentoren & tutoren

In het kader van het Leids studiesysteem met bindend studieadvies (BSA) wordt ervoor gezorgd dat je als eerstejaarsstudent goed wordt begeleid. Deze begeleiding bestaat onder andere uit een tutoraat en/of mentoraat bij je faculteit of opleiding.

Tutor

Een tutor is een docent die je gedurende het eerste studiejaar begeleidt bij het aanleren van belangrijke academische vaardigheden.

Mentor

Een mentor is een (individuele) studiebegeleider die je wegwijs maakt, raad geeft en je eerste aanspreekpunt kan zijn in geval van studieproblemen of persoonlijke omstandigheden, om je zo nodig door te verwijzen naar andere personen of instanties, zoals de studieadviseur, studentendecaan, studentenpsycholoog, Studentencentrum Plexus, etc. De functie van mentor wordt vervuld door een docent of ouderejaarsstudent.

Docentmentor

De opleiding benoemt voor elk studiejaar een docentmentor. Studenten zullen gedurende hun hele Bachelor opleiding door dezelfde mentor begeleid worden. Bij de aanvang van elk studiejaar wordt medegedeeld welke docent het aanspreekpunt voor dat betreffende studiejaar is.

De begeleiding voor de éénjarige master Literary Studies wordt verzorgd door Madeleine Kasten.

Studentmentor

Daarnaast worden ieder jaar een of meerdere tweedejaarsstudenten aangewezen om als mentor op te treden voor de eerstejaars. De mentor is een aanspreekpunt voor praktische problemen, vragen over de studie, en andere zaken waar studenten met ouderejaars over willen praten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie