Universiteit Leiden

nl en

Mentoren & tutoren

Als onderdeel van het Leids studiesysteem wordt ervoor gezorgd dat je als eerstejaars bachelorstudent goed wordt opgevangen en begeleid. Deze begeleiding bestaat onder andere uit een tutoraat bij je faculteit of opleiding.

Tutorgroep

Je krijgt als eerstejaarsstudent een student als mentor en een docent als tutor om je wegwijs te maken in de nieuwe studie en stad. De tutorgroepen bestaan uit tien tot vijftien studenten.

Tutor

Je tutor is een docent die je gedurende het eerste studiejaar begeleidt bij het aanleren van belangrijke academische vaardigheden.

Mentor

Je mentor is een ouderejaarsstudent die je wegwijs maakt, raad geeft en je eerste aanspreekpunt kan zijn in geval van studieproblemen of persoonlijke omstandigheden, om je zo nodig door te verwijzen naar andere personen of instanties.

Introductieprogramma

De invulling van het mentor en tutorsysteem verschilt per opleiding. Naast kennismaken met elkaar krijg je ook tips voor (online) studeren en over het studentenleven. Je mentor maakt  je wegwijs in de universitaire  voorzieningen, zoals de UB, en laat zien hoe onderwijstools als Brightspace werken. Daarnaast is er aandacht voor inclusiviteit en voor je mentale gezondheid. Ook aan bod komen studievaardigheden, loopbaanmogelijkheden en ondersteuning van studenten die vragen of problemen hebben. 
 

Mentoren & tutoren

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Doel en opbouw mentoraat

In het mentoraat zijn een docentmentor en diverse studentmentoren actief. Door de mentoraatsbijeenkomsten leren nieuwe studenten elkaar en de opleiding goed kennen. Via het mentoraat ondersteunen we studenten bij de aanpak en organisatie van de studie. 

Tijdens de mentoraatsbijeenkomsten in het eerste semester wordt aandacht besteed aan de aanpak van de studie, algemene academische vaardigheden (schriftelijke vaardigheden en mondelinge presentatievaardigheden) en eventuele problemen waar studenten tegenaan lopen. Daarnaast maak je kennis met basale filologische vaardigheden, die op alle colleges weer terugkomen (wat is bijvoorbeeld een kritisch apparaat?) en de lopende onderzoeksprojecten aan onze opleiding. Bovendien vindt er een eerste kennismaking plaats met de Universiteitsbibliotheek: waar en hoe vind je literatuur? Welke faciliteiten staan er ter beschikking ter ondersteuning van je studie? 

In het tweede semester zijn er mentoraatsbijeenkomsten gewijd aan het vervolg van de opleiding (opbouw tweede en derde jaar, buitenlandverblijf etc.), en de mogelijkheden na de studie (diverse MA-opleidingen en arbeidsmarktoriëntatie).

Docentmentor

De docentmentor fungeert als eerste aanspreekpunt voor de studenten. Studenten die moeite hebben met de aanpak van de studie kunnen ook bij de docentmentor aankloppen. De docentmentor houdt de vorderingen van de eerstejaars, in samenwerking met de studiecoördinator, nauwlettend in de gaten. 
Ook eerstejaars die behoefte hebben aan extra uitdaging bovenop de reguliere stof kunnen desgewenst bij de docentmentor aankloppen.

Studentmentoren

Ook de studentmentoren spelen een belangrijke rol in het wegwijs maken van nieuwe studenten. De eerstejaars worden verdeeld in groepen van ongeveer 10 studenten die begeleid worden door een of meer studentmentoren. De studentmentoren zijn over het algemeen tweedejaars. Zij kunnen de eerstejaars van advies dienen bij allerlei praktische zaken, niet alleen binnen de universiteit maar ook daarbuiten.

Mentoren en data

Docentmentor
Jörn Soerink

Studentmentoren
Iris van Kuijk
Merel Pennings
Wieke Snoeij
Maud van Es
Dante Aramideh
Corine van den Bergh
Thomas van Dam
Eric Boot
Meike Rozenbrand

Data bijeenkomsten 
Zie BA1 rooster

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.