Universiteit Leiden

nl en

Mentoren & tutoren

In het kader van het Leids studiesysteem met bindend studieadvies (BSA) wordt ervoor gezorgd dat je als eerstejaarsstudent goed wordt begeleid. Deze begeleiding bestaat onder andere uit een tutoraat en/of mentoraat bij je faculteit of opleiding.

Tutor

Een tutor is een docent die je gedurende het eerste studiejaar begeleidt bij het aanleren van belangrijke academische vaardigheden.

Mentor

Een mentor is een (individuele) studiebegeleider die je wegwijs maakt, raad geeft en je eerste aanspreekpunt kan zijn in geval van studieproblemen of persoonlijke omstandigheden, om je zo nodig door te verwijzen naar andere personen of instanties, zoals de studieadviseur, studentendecaan, studentenpsycholoog, Studentencentrum Plexus, etc. De functie van mentor wordt vervuld door een docent of ouderejaarsstudent.

Propedeusetutoraat

Iedere eerstejaars krijgt in het eerste jaar een docent-tutor toegewezen. Een tutor is een docent van de opleiding die belast is met de begeleiding van een groepje studenten. De tutor begeleidt deze studenten gedurende het hele eerste jaar. Studenten kunnen altijd met vragen bij hun tutor terecht. 

Studenten zijn verplicht gehoor te geven aan uitnodigingen voor een tutoraatsgesprek. 

De begeleiding van eerstejaarsstudenten start met een intake gesprek kort na aanvang van de studie. In de loop van het semester, bij voorkeur niet al te lang na de breekweek - wordt de student opnieuw uitgenodigd om te bespreken in hoeverre de studie tot op dat moment voldoet aan de verwachtingen en of er vakken zijn waarbij de student mogelijke problemen voorziet. Op basis daarvan worden eventueel nadere afspraken gemaakt. In het totaal nodigt de tutor de eerstejaarsstudenten van zijn of haar tutorgroep ongeveer tweemaal per semester uit voor een individueel gesprek. De onderwijsadministratie voorziet de tutor daarbij desgewenst steeds van de meest recente informatie over behaalde studieresultaten. Zijn er ernstige persoonlijke of meer structurele problemen, dan verwijst de tutor door naar de studieadviseur en/of studentendecaan.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie