Universiteit Leiden

nl en

Mentoren & tutoren

Als onderdeel van het Leids studiesysteem wordt ervoor gezorgd dat je als eerstejaars bachelorstudent goed wordt opgevangen en begeleid. Deze begeleiding bestaat onder andere uit een tutoraat bij je faculteit of opleiding.

Tutorgroep

Je krijgt als eerstejaarsstudent een student als mentor en een docent als tutor om je wegwijs te maken in de nieuwe studie en stad. De tutorgroepen bestaan uit tien tot vijftien studenten.

Tutor

Je tutor is een docent die je gedurende het eerste studiejaar begeleidt bij het aanleren van belangrijke academische vaardigheden.

Mentor

Je mentor is een ouderejaarsstudent die je wegwijs maakt, raad geeft en je eerste aanspreekpunt kan zijn in geval van studieproblemen of persoonlijke omstandigheden, om je zo nodig door te verwijzen naar andere personen of instanties.

Introductieprogramma

De invulling van het mentor en tutorsysteem verschilt per opleiding. Naast kennismaken met elkaar krijg je ook tips voor (online) studeren en over het studentenleven. Je mentor maakt  je wegwijs in de universitaire  voorzieningen, zoals de UB, en laat zien hoe onderwijstools als Brightspace werken. Daarnaast is er aandacht voor inclusiviteit en voor je mentale gezondheid. Ook aan bod komen studievaardigheden, loopbaanmogelijkheden en ondersteuning van studenten die vragen of problemen hebben. 
 

Mentoren & tutoren

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

In het kader van het Leids studiesysteem worden studenten Wijsbegeerte (voltijd en deeltijd) vanaf het eerste studiejaar begeleid door een mentor. Een mentor is een docent die verbonden is aan het Instituut voor Wijsbegeerte, die belast is met de begeleiding van een groep studenten. De mentor begeleidt deze studenten gedurende de gehele bacheloropleiding.

Studenten zijn verplicht gehoor te geven aan uitnodigingen voor een mentoraatsgesprek.

Eerstejaarsstudenten

De begeleiding van eerstejaarsstudenten start met een intake gesprek vóór aanvang van het studiejaar naar aanleiding van een door de student geschreven motivatiebrief. Eind september wordt de student opnieuw uitgenodigd om te bespreken in hoeverre de studie tot op dat moment voldoet aan de verwachtingen en of er vakken zijn waarbij de student mogelijke problemen voorziet. Het derde gesprek vindt plaats nadat de cijfers voor de midterm toetsen van het eerste semester bekend zijn. Op basis daarvan worden eventueel nadere afspraken gemaakt. In het totaal nodigt de mentor de eerstejaarsstudenten van zijn of haar mentorgroep vier- à vijfmaal uit voor een individueel gesprek. De onderwijsadministratie voorziet de mentor daarbij steeds van de meest recente informatie over behaalde studieresultaten en aanwezigheid bij werkgroepen.

Ouderejaarsstudenten

Ouderejaars worden ten minste driemaal per jaar uitgenodigd voor een gesprek, waarbij de balans wordt opgemaakt van de geboekte studievoortgang en het nakomen van gemaakte afspraken. Tevens worden nieuwe afspraken gemaakt over het vervolg van de studie en andere zaken besproken die daarmee verband houden, zoals de keuze van minoren en/of keuzevakken, studie in het buitenland, etc. In het derde bachelorjaar ziet de mentor erop toe dat de scriptiebegeleiding verloopt volgens het protocol afstudeerfase.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.