Universiteit Leiden

nl en

Mentoren & tutoren

In het kader van het Leids studiesysteem met bindend studieadvies (BSA) wordt ervoor gezorgd dat je als eerstejaarsstudent goed wordt begeleid. Deze begeleiding bestaat onder andere uit een tutoraat en/of mentoraat bij je faculteit of opleiding.

Tutor

Een tutor is een docent die je gedurende het eerste studiejaar begeleidt bij het aanleren van belangrijke academische vaardigheden.

Mentor

Een mentor is een (individuele) studiebegeleider die je wegwijs maakt, raad geeft en je eerste aanspreekpunt kan zijn in geval van studieproblemen of persoonlijke omstandigheden, om je zo nodig door te verwijzen naar andere personen of instanties, zoals de studieadviseur, studentendecaan, studentenpsycholoog, Studentencentrum Plexus, etc. De functie van mentor wordt vervuld door een docent of ouderejaarsstudent.

Tutoraat en mentoraat

Om studenten tijdens het eerste jaar van de studie goed te begeleiden, wordt de cursus Tutoraat Academische Vaardigheden gegeven. Tutoraat heeft direct te maken met het Bindend Studie Advies (BSA). In het tweede jaar geeft de mentor de cursus Perspectief op carrièreplanning. 

Tutoraat in het eerste jaar

Tijdens je studie heb je academische vaardigheden nodig om wetenschap te beoefenen, zoals presenteren, verslagleggen en opzetten van onderzoek. Dat leer je in het eerste jaar tijdens het vak ‘Tutoraat Academische Vaardigheden’. Het tutoraat maakt onderdeel uit van de studiebegeleiding van onze eerstejaars. Studenten worden aan het begin van het eerste jaar in tutorgroepen ingedeeld. Een tutorgroep bestaat uit ongeveer 12 personen en staat onder leiding van een docent. Bij deze docent, je tutor, kun je terecht met je vragen en problemen.
e-Studiegids Tutoraat Academische vaardigheden

Bindend Studie Advies (BSA)

Aan het einde van het eerste jaar ontvangen studenten een Bindend Studie Advies (BSA)

Mentoraat in het tweede jaar

In het tweede studiejaar krijg je het vak Perspectief op carrièreplanning (POCP). Ook tijdens dit vak werk je in kleine groepjes met een docent, je mentor. Vanuit het academische kader sta je stil bij de mogelijkheden van jezelf, het werkveld en je studie. Het vak POCP duurt het gehele tweede studiejaar en in dit jaar heb je twee individuele gesprekken met je mentor om je voortgang, je plannen en je overdenkingen te bespreken.
e-Studiegids Perspectief op carrièreplanning

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie