Universiteit Leiden

nl en

Mentoren & tutoren

Als onderdeel van het Leids studiesysteem wordt ervoor gezorgd dat je als eerstejaars bachelorstudent goed wordt opgevangen en begeleid. Deze begeleiding bestaat onder andere uit een tutoraat bij je faculteit of opleiding.

Tutorgroep

Je krijgt als eerstejaarsstudent een student als mentor en een docent als tutor om je wegwijs te maken in de nieuwe studie en stad. De tutorgroepen bestaan uit tien tot vijftien studenten.

Tutor

Je tutor is een docent die je gedurende het eerste studiejaar begeleidt bij het aanleren van belangrijke academische vaardigheden.

Mentor

Je mentor is een ouderejaarsstudent die je wegwijs maakt, raad geeft en je eerste aanspreekpunt kan zijn in geval van studieproblemen of persoonlijke omstandigheden, om je zo nodig door te verwijzen naar andere personen of instanties.

Introductieprogramma

De invulling van het mentor en tutorsysteem verschilt per opleiding. Naast kennismaken met elkaar krijg je ook tips voor (online) studeren en over het studentenleven. Je mentor maakt  je wegwijs in de universitaire  voorzieningen, zoals de UB, en laat zien hoe onderwijstools als Brightspace werken. Daarnaast is er aandacht voor inclusiviteit en voor je mentale gezondheid. Ook aan bod komen studievaardigheden, loopbaanmogelijkheden en ondersteuning van studenten die vragen of problemen hebben. 
 

Mentoren & tutoren

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Mentoraat

Studentenmentoraat: Tijdens de eerste twee maanden van het eerstejaar begeleidt een ouderejaarsstudentmentor een groep eerstejaarsstudenten. Er komen veel praktische zaken aan bod, en je maakt kennis met het onderzoeksinstituut door een aantal laboratoria te bezoeken. De bijeenkomsten zijn een dag per week tijdens de lunch. Na oktober loopt het mentoraat af, en kunnen er eventueel nog enkele bijeenkomsten gehouden worden in overleg, als daar behoefte aan bestaat.

Tutoraat

Wat is een tutor?

Een tutor is een ouderejaars student die een groepje van drie tot vijf eerstejaars vakinhoudelijk ondersteunt. De tutor zal elke week met zijn/haar groepje afspreken om in een bijeenkomst van zo’n twee uur de studiestof door te nemen. Als student kun je alle vragen stellen die je hebt, maar ook de tutor stelt vragen om er achter te komen waar je moeite mee hebt. De afgelopen jaren is het tutoraat een groot succes geweest.

Wat heb ik er aan?

Eerstejaars zeggen regelmatig dat Optica, Elektrische en Magnetische Velden, Klassieke Mechanica a en Analyse struikelvakken zijn en dat ze daar (meer) hulp bij kunnen gebruiken. Je hoort ook vaak eerstejaars zeggen dat ze (achteraf gezien) te laat het juiste studieritme gevonden hebben. Je moet aan het eind van het eerste jaar minimaal 45 EC hebben behaald en uiterlijk na twee jaar je propedeuse hebben afgerond om een positief studieadvies te krijgen. Het is dus belangrijk dat je snel je draai vindt. Een tutor kan je daar heel goed bij helpen.

Is de tutor de oplossing voor ál mijn problemen?

De tutor kan je helpen bij vakinhoudelijke problemen. Hij of zij is goed op de hoogte van wat er op college en werkcollege behandeld wordt. Met sommige problemen zal een tutor je doorverwijzen naar de docent of assistent. Met problemen die niet met de vakinhoud maar met andere zaken samenhangen, kun je niet bij je tutor maar wel bij de studieadviseur terecht. De tutor is een steun in de rug bij de soms moeilijke stof die je in het eerste jaar moet verwerken. Uiteindelijk ben je natuurlijk zelf degene die het werk doet.

Wie kunnen er aan meedoen?

Elke eerstejaars Natuurkunde of Sterrenkunde kan zich opgeven. Redenen om je op te geven kunnen zijn dat je de stof tot nu toe al best moeilijk vindt, of dat je het moeilijk vindt om genoeg tijd aan je studie te besteden of dat je niet goed weet hoe je je tijd het best kunt gebruiken. Als je jezelf betrapt op de gedachte “dat je er binnenkort helemaal voor gaat” vertoon je verschijnselen van uitstelgedrag. Een tutor is dan precies wat je nodig hebt.

Zitten er verplichtingen aan vast?

Ja! De Opleiding betaalt deze extra begeleiding en eist daarom dat je met volle overgave meedoet aan het tutoraat. Dit betekent dat je naar alle wekelijkse tutorbijeenkomsten gaat en eventuele opdrachten van je tutor, bv. het voorbereiden van opgaven, inderdaad uitvoert. Het tutoraat begint in de eerste week van november en loopt tot eind juni.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het tutoraat kun je even langslopen bij de onderwijscoördinator Natuurkunde, Huygens Laboratorium kamer 202.

Hoe geef ik me op?

Je geeft je op door een e-mail te sturen naar onderwijscoordinator@physics.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.