Universiteit Leiden

nl en

Mentoren & tutoren

Als onderdeel van het Leids studiesysteem wordt ervoor gezorgd dat je als eerstejaars bachelorstudent goed wordt opgevangen en begeleid. Deze begeleiding bestaat onder andere uit een tutoraat bij je faculteit of opleiding.

Tutorgroep

Je krijgt als eerstejaarsstudent een student als mentor en een docent als tutor om je wegwijs te maken in de nieuwe studie en stad. De tutorgroepen bestaan uit tien tot vijftien studenten.

Tutor

Je tutor is een docent die je gedurende het eerste studiejaar begeleidt bij het aanleren van belangrijke academische vaardigheden.

Mentor

Je mentor is een ouderejaarsstudent die je wegwijs maakt, raad geeft en je eerste aanspreekpunt kan zijn in geval van studieproblemen of persoonlijke omstandigheden, om je zo nodig door te verwijzen naar andere personen of instanties.

Introductieprogramma

De invulling van het mentor en tutorsysteem verschilt per opleiding. Naast kennismaken met elkaar krijg je ook tips voor (online) studeren en over het studentenleven. Je mentor maakt  je wegwijs in de universitaire  voorzieningen, zoals de UB, en laat zien hoe onderwijstools als Brightspace werken. Daarnaast is er aandacht voor inclusiviteit en voor je mentale gezondheid. Ook aan bod komen studievaardigheden, loopbaanmogelijkheden en ondersteuning van studenten die vragen of problemen hebben. 
 

Mentoren & tutoren

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Mentoraat (september - oktober)

In het eerste jaar van de opleiding Sterrenkunde wordt gewerkt met een mentorsysteem. Alle eerstejaars studenten worden bij de start van het jaar ingedeeld in mentorgroepen.  Aan elke mentorgroep worden één of twee ouderejaars studenten Sterrenkunde toegevoegd (studentmentoren), en elke groep wordt begeleid door een docentmentor. De mentorgroepen komen regelmatig bijeen om ervaringen over het studeren uit te wisselen. De bedoeling van het mentoraat is dat nieuwe studenten zo snel mogelijk wegwijs raken in de studie, problemen boven water krijgen en daar een oplossing voor zoeken.

Tutoraat (november - juni)

Een tutor is een ouderejaars student Sterrenkunde die een groepje van drie tot vijf eerstejaars studenten vakinhoudelijk ondersteunt. De tutor zal elke week met zijn of haar groepje afspreken om in een bijeenkomst van zo’n twee uur de studiestof door te nemen. Als student kun je alle vragen stellen die je hebt, maar ook de tutor stelt vragen om er achter te komen waar je moeite mee hebt. Het tutoraat wordt door eerstejaars studenten doorgaans zeer gewaardeerd.

Eerstejaars studenten geven vaak aan dat ze (meer) hulp bij kunnen gebruiken bij struikelvakken als Optica, Elektrische en Magnetische Velden, Klassieke Mechanica a en Analyse (klik hier voor een overzicht van alle eerstejaars vakken). Ook geven eerstejaars vaak aan dat ze (achteraf gezien) te laat het juiste studieritme gevonden hebben. Je moet aan het eind van het eerste jaar minimaal 45 EC hebben behaald en uiterlijk na twee jaar je propedeuse hebben afgerond om een positief bindend studieadvies (BSA) te krijgen. Het is dus belangrijk dat je snel je draai vindt. Een tutor kan je daar heel goed bij helpen.

De tutor kan je helpen bij vakinhoudelijke problemen. Hij of zij is goed op de hoogte van wat er op college en werkcollege behandeld wordt. Met sommige inhoudelijke problemen zal een tutor je doorverwijzen naar de docent of assistent van het betreffende vak. Met problemen die niet met de vakinhoud maar met andere zaken samenhangen, kun je niet bij je tutor maar wel bij de studieadviseur Sterrenkunde terecht. De tutor is een steun in de rug bij de soms moeilijke stof die je in het eerste jaar moet verwerken. Uiteindelijk ben je natuurlijk zelf degene die het werk doet.

Elke eerstejaars student Sterrenkunde kan zich opgeven. Dat geldt ook voor dubbelstudenten die een combinatie met Sterrenkunde doen. Redenen om je op te geven:

  • Je vindt de stof tot nu toe al best moeilijk
  • Je vindt het lastig om genoeg tijd aan je studie te besteden
  • Je weet niet goed hoe je je tijd het best kunt gebruiken.
  • Je betrapt jezelf op de gedachte “dat je er binnenkort helemaal voor gaat”. Dit is uitstelgedrag. Een tutor is dan precies wat je nodig hebt om te voorkomen dat je achterop raakt.

Ja! De opleiding Sterrenkunde betaalt deze extra begeleiding en eist daarom dat je met volle overgave meedoet aan het tutoraat als je je hiervoor opgeeft. Dit betekent dat je naar alle wekelijkse tutorbijeenkomsten gaat en eventuele opdrachten van je tutor, zoals het voorbereiden van opgaven, inderdaad uitvoert. Het tutoraat begint in de eerste week van november en loopt tot het einde van het collegejaar in juni.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je altijd langslopen bij de onderwijscoördinator Sterrenkunde in kamer 564 van het Oortgebouw.

Geef je op!

Ben je eerstejaars student Sterrenkunde en wil je je opgeven voor het tutoraat? Stuur dan een e-mail naar de onderwijscoördinator Sterrenkunde via eduster@strw.leidenuniv.nl.

Zelf mentor of tutor worden?

Als ouderejaars student Sterrenkunde kun je je opgeven om mentor of tutor te worden en zo eerstejaars studenten te begeleiden. Stuur je sollicitatie per e-mail naar Arianne Pen, onderwijscoördinator Sterrenkunde via eduster@strw.leidenuniv.nl. Voor meer informatie kun je altijd langslopen in kamer 564 van het Oortgebouw. In juli worden de sollicitatiegesprekken gehouden met de kandidaten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.