Universiteit Leiden

nl en

Ombudsfunctionaris

De ombudsfunctionaris behandelt klachten van studenten die menen onbehoorlijk te zijn behandeld door een medewerker of een bestuursorgaan van de universiteit.

Met een onbehoorlijke behandeling wordt bedoeld een behandeling die respectloos is, oneerlijk, niet volgens de regels, of anderszins vervelend of nadelig voor de student. De ombudsfunctionaris heeft een onafhankelijke positie binnen de universiteit en een geheimhoudingsplicht zodat de vertrouwelijkheid is gewaarborgd.

Iedere student die meent onbehoorlijk te zijn behandeld door een medewerker of een bestuursorgaan van de universiteit kan om behandeling van de klacht vragen. Ook als de studie aan de universiteit is beëindigd kan een klacht nog door de ombudsfunctionaris worden behandeld. Voorwaarde is dan wel dat het voorval heeft plaatsgevonden in de tijd dat je aan de universiteit studeerde. De gebeurtenis moet sowieso bij voorkeur niet langer dan een jaar geleden zijn voorgevallen.

Onafhankelijk oordeel

In regelgeving zijn rechten en plichten van medewerkers en van studenten vastgelegd, maar waar zoveel mensen met elkaar te maken hebben kan er wel eens iets fout gaan. Een behandeling van klachten door een onafhankelijke ombudsfunctionaris maakt een afgewogen oordeel mogelijk en kan leiden tot aanbevelingen om herhaling te voorkomen. Daarnaast is het signaleren van steeds terugkerende problemen een belangrijke taak, om ook daarvoor suggesties te doen die tot verbetering kunnen leiden.

Een klacht indienen

Bekijk onder 'Klachten' hoe je een klacht kunt indienen en waaraan deze moet voldoen.

De gehele procedure staat uitgebreid beschreven in de 'Regeling Ombudsfunctionaris’.

Jaarverslagen

Je kunt de jaarverslagen van de ombudsfunctionaris raadplegen voor uitgebreidere beschrijvingen van door de ombudsfunctionaris behandelde klachten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.