Universiteit Leiden

nl en

Onderwijsadministraties

Bij de onderwijsadministratie van je faculteit of opleiding kun je terecht met vragen over roosters, cijfers, studieresultaten, etc. Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding voor informatie.

Voor vragen die niet specifiek over jouw studie of faculteit gaan kun je contact opnemen met de centrale studentenadministratie, via het Frontoffice Studentenzaken.

Werkzaamheden van de onderwijsadministratie

De onderwijsadministratie is het eerste aanspreekpunt voor studenten.

Op de onderwijsadministratie worden ondersteunende taken uitgevoerd die behoren bij het onderwijsproces, bijvoorbeeld registratie van studievoortgang, tentamens en examens. De medewerkers bieden administatieve begeleiding bij het onderwijstraject van studenten, van het mogelijk maken van het inschrijven voor een cursus, tot het verwerken van tentamenresultaten en het vervaardigen van diploma’s. 

Daarnaast werkt de onderwijsadministratie mee aan de studiegidsen en de roosters. 

Je kunt de contactinformatie van de onderwijsadministratie van deze studie vinden in de rechter kolom op deze pagina.

Aanvragen overzicht studieresultaten

Nog student?

Als je een master buiten de Universiteit Leiden gaat volgen of bijvoorbeeld een beurs voor een buitenlandverblijf aanvraagt heb je daarbij officiële cijferlijsten nodig. De opleiding maakt dat graag in orde, als je rekening houdt met de volgende zaken.

  • Wees op tijd! Vraag officiële cijferoverzichten minimaal 1 week van tevoren aan via het secretariaat GLTC.
  • Geef duidelijk aan in welke taal de cijferlijst gesteld moet zijn (Engels/ Nederlands) en waarvoor je de lijst nodig hebt.
  • Vermeld welke onderdelen er op de cijferlijst vermeld moeten worden (alleen BA-vakken, alleen MA-vakken, alleen vakken van de opleiding GLTC, of juist alle vakken).
  • Geef aan hoeveel exemplaren je nodig hebt. Houd er rekening mee dat je voor beursaanvragen vaak meerdere cijferlijsten moet aanleveren. Vraag er dus liever teveel in één keer dan te weinig!  

Al afgestudeerd?

Wanneer je al een BA GLTC of een MA Classics afgerond hebt, ben je in het bezit van een diplomasupplement. Op dit supplement staan alle vakken die je tijdens je opleiding gevolgd hebt. Die lijst heb je zowel in het Nederlands als in het Engels ontvangen. Het supplement is een officieel, door de examencommissie ondertekend, document. Het is in die gevallen dus niet nodig een nieuwe cijferlijst aan te vragen. Voor een gewaarmerkte kopie van je bul of cijferlijst kan je kosteloos bij Plexus terecht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.