Universiteit Leiden

nl en

Onderwijsadministraties

Bij de onderwijsadministratie van je faculteit of opleiding kun je terecht met vragen over roosters, cijfers, studieresultaten, etc. Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding voor informatie.

Voor vragen die niet specifiek over jouw studie of faculteit gaan kun je contact opnemen met de centrale studentenadministratie, via het Frontoffice Studentenzaken.

Onderwijs Informatie Centrum (OIC)

De medewerkers van het OIC werken thuis en zijn per e-mail te bereiken. We proberen uw bericht zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 3 werkdagen in behandeling te nemen. 
Dat betekent dat wij fysiek niet bereikbaar zijn: de balie is gesloten en er is beperkt telefonisch spreekuur.

De studieadviseurs zijn alleen bereikbaar via de mail. Indien u een afspraak wilt maken dan kunt u een mail sturen naar de studieadviseur voor een telefonische afspraak

Het OIC verzorgt de registratie van studie- en onderwijsgegevens en geeft telefonisch, via mail en aan de balie informatie aan studenten, over: 

Verder verzorgt het OIC de afspraken met de studieadviseurs of verwijzen door naar andere instanties/afdelingen. Kijk voor de contactgegevens van een vakgroep in de studiegids bij de desbetreffende vakbeschrijving.

Voor vragen omtrent collegegeld en (her)inschrijvingen verwijzen wij door naar Plexus Frontoffice Studentzaken.

Als je zelf niet in staat bent om je diploma/cijferlijst op te halen bij het Onderwijs Informatie Centrum, kun je iemand anders machtigen om dit te doen door middel van het machtigingsformulier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.