Universiteit Leiden

nl en

Onderwijsadministraties

Bij de onderwijsadministratie van je faculteit of opleiding kun je terecht met vragen over roosters, cijfers, studieresultaten, etc. Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding voor informatie.

Science Studenten Administratie (SSA)

De Science Studenten Administratie verzorgt de registratie van studie- en onderwijsgegevens. Denk hierbij aan het registreren van cijfers voor vakken of onderzoeksprojecten in uSis, en het voorbereiden en vastleggen van diplomeringen.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Je kunt bij ons terecht met vragen over administratieve zaken als:

  • Uitgifte transcripts (gewaarmerkte cijferlijst) zie onderaan deze pagina bij 'transcripts' hoe je dat doet
  • Aanvragen diplomering (zie deze pagina en selecteer je eigen opleiding)
  • Registratie resultaten externe vakken (na goedkeuring examencommisie; stuur ons de gewaarmerkte cijferlijst van de andere universiteit zodra je de vakken hebt afgerond, dan kan het in uSis worden verwerkt)
  • uSis gerelateerde vragen, via usis-FWN@science.leidenuniv.nl (wij kunnen je NIET helpen als je niet kunt inloggen in uSis, kijk dan op: FAQ voor studenten)
  • MyStudyMap, via fwnstudentsupport@science.leidenuniv.nl (vermeld naam, studentnummer -zonder s- en opleiding in de onderwerpregel)

Aan de rechterzijde op deze pagina, onder 'Contactinformatie per opleiding', vind je wie de contactpersoon voor jouw opleiding is en hoe je hem/haar kunt bereiken.

Waar vind je ons?

Op de 1e verdieping van Huygenslab vind je de SSA-balie op het Servicepleintje.

Als je een gesprek wenst met de contactpersoon voor jouw opleiding, dan is dat mogelijk. Stuur een e-mail naar de admin-mailbox van je opleiding om een ​​afspraak te maken om even met ons te spreken bij de SSA-balie.  Breng bij een afspraak altijd even je LU-card mee zodat je gegevens kunnen worden opgezocht.

Voor transcripts kun je mailen naar transcript@science.leidenuniv.nl 

Vermeld svp de volgende zaken in het onderwerp van je bericht:

  • Naam
  • Studentnummer (zonder s-)
  • Opleiding

Wij kunnen je transcript het snelst opstellen als je in je bericht ook nog vermeldt over welke periode het transcript moet gaan (dus 'van .... t/m ...' vermelden).

Education Office Astronomy

De coördinatie van het onderwijs van de bacheloropleiding Sterrenkunde wordt gevoerd door het Education Office Astronomy. Klik op de functies hieronder voor meer informatie en contactgegevens.

Eindverantwoordelijke voor het Sterrenkunde bacheloronderwijs en het Astronomy masteronderwijs. Contactpersoon voor beleid, visie en strategische zaken. 

Prof.dr. Harold Linnartz
Huygens Laboratorium, kamer 501
od-strw@strw.leidenuniv.nl

Management van het Education Office Astronomy. Contactpersoon voor organisatorische, personele en beleidszaken. Tevens onderwijscoördinator van de Sterrenkunde en Astronomy programma's.

Drs. Arianne Pen-Oosthoek
Oortgebouw, kamer 564
eduster@strw.leidenuniv.nl
oosthoekang: MS teams

Coördinatie van het Sterrenkunde bachelorprogramma en het Astronomy masterprogramma. Contactpersoon voor roosters, inschrijvingen en communicatie met studenten. Tevens Hoofd Education Office Astronomy.

Drs. Arianne Pen-Oosthoek
Oortgebouw, kamer 564
eduster@strw.leidenuniv.nl
oosthoekang: MS teams

Ondersteuning van studenten met informatie en advies. Contactpersoon bij persoonlijke omstandigheden, studieplanning en studievertraging. Klik hier voor meer informatie.

Wouter Schrier, MSc
Oortgebouw, kamer 567
studyadvisor@strw.leidenuniv.nl

Studentenwerving en externe communicatie. Contactpersoon voor wervingsevenementen, studentenwebsites en onderwijsgerelateerd PR-materiaal.

Razjaan Rashid, BSc
Oortgebouw, kamer 562
pr-education@strw.leidenuniv.nl

Administratieve ondersteuning van het Education Office Astronomy. Contactpersoon voor vakevaluaties, plannen van bijeenkomsten en zaalreserveringen voor onderwijs.

Liesbeth van der Veld, BEd
Oortgebouw, kamer 564
eduassist@strw.leidenuniv.nl

Contactpersoon voor alle bachelor gerelateerde vragen en verplichte matching. Ondersteuning van het Educatief Centrum Sterrenkunde.

Dr. Marieke Olthof
Oortgebouw, kamer 564
bachelor@strw.leidenuniv.nl

Dr.ir. Corine Anker
Oortgebouw, kamer 564
bachelor@strw.leidenuniv.nl

Contactpersoon voor alle master gerelateerde vragen en internationale samenwerkingen. Ondersteuning van het Education Office Astronomy.

Robin Hölscher, MSc
Oortgebouw, kamer 562
master@strw.leidenuniv.nl

Commissies

De opleiding Sterrenkunde kent verschillende onderwijsgerelateerde commissies. Op de pagina UR, facultaire raden & opleidingsgremia vind je informatie over en de samenstelling van de Opleidingscommissie (OC), Examencommissie, Toelatingscommissies en de PR Commissie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.