Universiteit Leiden

nl en

Stage- & onderzoekscoördinatoren

Om je te helpen bij je stage of onderzoek hebben sommige opleidingen speciale stage- en/of onderzoekscoördinatoren aangesteld.

De facultaire stage- of onderzoekscoördinator, of die van je opleiding, helpt je graag bij het vinden en organiseren van een stage of onderzoeksproject in Nederland of in het buitenland.

Stage in de bachelor

Als je de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden volgt, dan krijg je de kans een goed beeld te vormen van de praktijk waar pedagogen mee te maken hebben door stage te lopen.

Coördinator Praktijkoriëntatie

Gedurende de praktijkoriëntatie krijg je een algemeen beeld van wat je met Pedagogische Wetenschappen kunt doen.
Neem contact op met Ingrid Ligtermoet voor vragen over de Praktijkoriëntatie.

Coördinator Minorstage Kindermishandeling

Aansluitend aan de minor "Kindermishandeling en Verwaarlozing een levensloopperspectief" volg je een stage bij een instelling of professional die werkt aan preventie, opsporing of behandeling van kindermishandeling.
Neem contact op met Doreen Arnoldus voor vragen over de minorstage Kindermishandeling.

Website stagebureau

Klik hier voor meer informatie over een stage in de bachelor van Pedagogische Wetenschappen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.