Universiteit Leiden

nl en

Studieadviseurs

De studieadviseur of studiecoördinator van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Elke opleiding heeft een studieadviseur. Als er sprake is van studievertraging, moet je zo snel mogelijk je studieadviseur daarover inlichten. Ook als er persoonlijke omstandigheden zijn, die mogelijk kunnen gaan zorgen voor vertraging, is het verstandig dit zo snel mogelijk bij je studieadviseur te melden.
 

Waarvoor kun je naar de studiecoördinator?

De studiecoördinatoren kunnen je met name helpen bij:

 • (complexe) studieplanning
 • keuze opleiding en afstudeerrichting
 • scriptieproblemen
 • stage en keuzevakken
 • studeren in het buitenland
 • dreigende studievertraging
 • studieplanning en studieaanpak
 • doorverwijzingen naar studentpsychologen en/of –decanen
 • informatie over allerhande verzoekschriften (vrijstellingen, etc)
 • extra tijd bij tentamens op persoonlijke gronden
 • studievaardigheidsproblemen

Ook voor andere onderwerpen kun je terecht bij de studiecoördinatoren. Afhankelijk van de aard van de vraag, geven zij een persoonlijk advies, verwijzen zij door, of leggen contact met een ander onderdeel van de organisatie.

Verzoekschriften en aanvraagprocedures

Wil je een aanpassing maken aan je curriculum, een toetsvorm of een extra herkansing aanvragen? Dan moet je een verzoekschrift indienen bij de examencommissie van je opleiding. Let op: volg wel de juiste procedure.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie