Universiteit Leiden

nl en

Studieadviseurs

De studieadviseur of studiecoördinator van jouw opleiding is de expert op het gebied van je studie. Bij hem/haar kun je terecht als je hulp of advies nodig hebt bij je studie, of het nu gaat om persoonlijke studieproblemen of meer praktische zaken.

Studieproblemen

Heb je problemen met studeren? Of loop je studievertraging op door bijzondere omstandigheden? Meld het zo snel mogelijk bij je studieadviseur/-coördinator. Hij/zij zal je advies geven en zo nodig begeleiden bij de aanpak van je studievertraging.

Praktische problemen

Je kunt ook bij je studieadviseur/-coördinator terecht voor hulp en advies bij praktische zaken, zoals:

 • Studieplanning
 • Roosters
 • Keuzeruimte
 • Vrijstelling aanvragen
 • Stage lopen

Studieadviseur Biomedische wetenschappen

Als je tijdens je studie meer informatie wilt, kun je terecht bij de studieadviseur voor studieadvies en hulp bij studieplanning en -organisatie en studievaardigheden. Bij bijzondere (persoonlijke) omstandigheden (zoals functiebeperking, topsport, bestuursactiviteiten, promotietrajecten) kun je bij de studieadviseur terecht voor:

 • extra begeleiding;
 • registratie van studievertraging;
 • doorverwijzing naar de studentendecanen, -artsen of psychologen;
 • bemiddeling bij het verkrijgen van extra faciliteiten (zoals meer tentamentijd en vergrote weergave van tentamens).

Maak een afspraak

Wil je een gesprek met de studieadviseur?  Plan een afspraak in met studieadviseur Bianca Hogers

Korte vragen kun je ook stellen via b.hogers@lumc.nl 

 • Telefonisch bereikbaar: ma, di, wo 8.00-16.00 via 071 526 83 83
 • Inloopspreekuur: wo 12.30-13.30, gebouw 3, kamer V5-76

Andere studentbegeleiders

Naast de studiegerelateerde begeleiders, kun je ook terecht bij de volgende begeleiders en trainers van de Universiteit:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.