Universiteit Leiden

nl en

Studieadviseurs

De studieadviseur of studiecoördinator van jouw opleiding is de expert op het gebied van je studie. Bij hem/haar kun je terecht als je hulp of advies nodig hebt bij je studie, of het nu gaat om persoonlijke studieproblemen of meer praktische zaken.

Studieproblemen

Heb je problemen met studeren? Of loop je studievertraging op door bijzondere omstandigheden? Meld het zo snel mogelijk bij je studieadviseur/-coördinator. Hij/zij zal je advies geven en zo nodig begeleiden bij de aanpak van je studievertraging.

Praktische problemen

Je kunt ook bij je studieadviseur/-coördinator terecht voor hulp en advies bij praktische zaken, zoals:

 • Studieplanning
 • Roosters
 • Keuzeruimte
 • Vrijstelling aanvragen
 • Stage lopen

Studieadviseurs

Waarbij helpt de studieadviseur, hoe maak je een afspraak, welke spreekuren zijn er en wáár vind je de studieadviseurs?

Waarvoor kun je naar de studieadviseurs?

De studieadviseurs kunnen met name helpen bij:

 • (complexe) studieplanning
 • keuze opleidingen en afstudeerrichtingen
 • ondersteuning bij beroepskeuze
 • verlenging geldigheidsduur tentamens
 • scriptieproblemen
 • verzoeken om vrijstellingen
 • dreigende studievertraging
 • extra tijd bij tentamens op persoonlijke gronden
 • studievaardigheidsproblemen 
 • verzoeken om individuele herkansingen
 • persoonlijke omstandigheden
 • informatie over universitaire scriptiebegeleidingsklasjes
 • doorverwijzen naar studentenpsychologen en -decanen


Voor onderstaande onderwerpen kun je terecht bij het OIC:

 • aanmelding onderwijs en tentamens
 • aanvragen diploma/afstuderen
 • diploma-uitreiking
 • facultaire en opleidingsreglementen (R&R en OER)
 • geldigheidsduur tentamens
 • gewaarmerkte cijferlijsten en verklaringen
 • overgangsregelingen
 • recht op individuele herkansing
 • roosters van hoorcolleges, werkgroepen en tentamens
 • rooster/balkenschema's van bachelors, minoren en masters 
 • studieprogramma’s
 • toestemming voldoende herkansen
 • twee tentamens op dezelfde dag en tijd
 • verzoekschriften examencommisie
 • vrijstellingen, vervangingen en extra vakken

Kijk voor meer informatie over bovenstaande onderwerpen op de website van het OIC.

Ook voor andere onderwerpen kun je terecht bij de studieadviseurs. De studieadviseurs houden zich aan de gedragscode, die te vinden is via de website van LVSA.

Spreekuren

Telefonisch spreekuur

Via het telefoonnummer 071 527 8787 kun je op woensdag tussen 10.00-11.00 uur direct kiezen voor de studieadviseur (Fleer, De Leeuw, Van der Tol, Wildenburg).

Inloopspreekuur

Elke woensdag en vrijdag tussen 11.00- 12.00 uur kun je langskomen bij de studieadviseur, C-vleugel, kamer C0.15, C0.17 ,C0.21 en C0.23, voor korte vragen.

Individueel spreekuur

Voor het individuele spreekuur van de studieadviseurs kan uitsluitend een afspraak worden gemaakt via het Onderwijs Informatie Centrum (OIC) door te bellen naar 071-5278787 van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.30 uur.

Je kunt aangeven of je een telefonische afspraak wilt of dat je langs wilt komen bij de studieadviseur. Er wordt een afspraak van een half uur ingeboekt.

Afspraken worden gemaakt per studieadviseur op indeling van de eerste letter van de achternaam.

 • de letters AB, en V bij dhr. De Leeuw
 • de letters C t/m bij mw. Van der Tol
 • de letters t/m U bij mw. Wildenburg
 • de letters W t/m Z bij mw. Fleer
 • de letters K t/m bij mw. Dikken (voor het maken van een afspraak kun je mw. Dikken direct zelf e-mailen, je hoeft hiervoor niet naar het OIC te bellen).

E-mailadressen

De studieadviseurs van de Rechtenfaculteit zijn per e-mail te bereiken door te klikken op onderstaande namen:
mw. mr. Dikken
mw. drs. Fleer
dhr. mr. De Leeuw
mw. Van der Tol
mw. drs. Wildenburg

Kamernummers

De studieadviseurs van de Rechtenfaculteit kun je vinden in de C-gang van het Kamerlingh Onnes Gebouw (begane grond bij het Onderwijs Informatie Centrum linksaf). 
Kamer C015  dhr. mr. De Leeuw
Kamer C023 mw. drs. Fleer
Kamer C021  mw. Van der Tol
Kamer C017  mw. drs. Wildenburg

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.