Universiteit Leiden

nl en

Studieadviseurs

De studieadviseur of studiecoördinator van jouw opleiding is de expert op het gebied van je studie. Bij hem/haar kun je terecht als je hulp of advies nodig hebt bij je studie, of het nu gaat om persoonlijke studieproblemen of meer praktische zaken.

Studieproblemen

Heb je problemen met studeren? Of loop je studievertraging op door bijzondere omstandigheden? Meld het zo snel mogelijk bij je studieadviseur/-coördinator. Hij/zij zal je advies geven en zo nodig begeleiden bij de aanpak van je studievertraging.

Praktische problemen

Je kunt ook bij je studieadviseur/-coördinator terecht voor hulp en advies bij praktische zaken, zoals:

  • Studieplanning
  • Roosters
  • Keuzeruimte
  • Vrijstelling aanvragen
  • Stage lopen

De studieadviseur van jouw opleiding vind je in de opleidingstab hiernaast. Als deze niet verschijnt, vind je ook alle contactpersonen van je opleiding in het onderdeel Opleidingen in de organisategids.

Studieadviseur Sterrenkunde

Drs. Wouter Schrier
E-mail: studyadvisor@strw.leidenuniv.nl
Locatie: Oortgebouw, kamernummer 567

Begeleiding en advies bij Sterrenkunde

De opleiding Sterrenkunde biedt begeleiding en advies tijdens je studie. Hierbij is de studieadviseur je centrale aanspreekpunt. Lees hieronder wat de studieadviseur Sterrenkunde voor je kan betekenen. Daarnaast biedt de Universiteit Leiden uitgebreide ondersteuning. Kijk voor een volledig overzicht in het menu onder Begeleiding en advies.

Hulp bij problemen

Stuit je tijdens je studie op problemen of loop je vertraging op? Dan kan de studieadviseur je helpen, waar nodig in overleg met de studentendecaan of andere ondersteunende diensten. De gesprekken met de studieadviseur zijn altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de gedragscode van de landelijke vereniging van studieadviseurs.

Als zich moeilijkheden voordoen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de studieadviseur. Als de studieadviseur er aanleiding voor ziet, kan hij ook zelf contact met je opnemen. Het is belangrijk om bij problemen altijd met iemand contact te zoeken, al was het alleen maar in verband met het bindend studieadvies (BSA) of de studiefinanciering.

Studentenvoorzieningen

Als student kun je uiteraard op elk gewenst moment zelf het initiatief nemen tot een gesprek met de studieadviseur. Op advies van de studieadviseur of van je mentor, maar natuurlijk ook op eigen initiatief, kan vervolgens contact worden gezocht met diverse studentenvoorzieningen zoals psychologen, decanen, algemene studiehulp, etc.

In het eerste studiejaar zal de studieadviseur je begeleiden in overeenstemming met het Leidse Studiesysteem:

  • Kennismakingsgesprek: Aan het begin van het studiejaar vindt een individueel kennismakingsgesprek plaats tussen elke student en de studieadviseur. Je ontvangt hiervoor vanzelf een uitnodiging van de studieadviseur.

  • Eind oktober: De resultaten van de eerste toetsen en het verloop van het experimentele werk worden besproken. Indien nodig zal de studieadviseur je oproepen voor een gesprek.

  • Voortgangsadvies: Op basis van je studieresultaten brengt de studieadviseur eind januari en (eventueel) half juni voortgangsadviezen uit in het kader van het bindend studieadvies (BSA). Studenten met een negatief of twijfel advies worden uitgenodigd voor een gesprek. 

Stuur een e-mail

Neem voor korte en betrekkelijk eenvoudige vragen of problemen per e-mail contact op met de studieadviseur Sterrenkunde via studyadvisor@strw.leidenuniv.nl. Maak voor meer uitgebreide vragen of problemen een afspraak via het online afspraken systeem hieronder.

Maak een afspraak

Voor meer uitgebreide vragen of problemen kun je via het online afspraken systeem hieronder zelf een gesprek of een telefonische afspraak inplannen. Dit systeem is alleen bedoeld voor studenten. Een afspraak duurt maximaal 30 minuten. Je kunt op de afgesproken tijd plaatsnemen op de bank in de gang tegenover het kantoor van de studieadviseur. Hij komt je daar ophalen. Voor korte en betrekkelijk eenvoudige vragen hoef je geen afspraak te maken, maar kun je een e-mail sturen naar studyadvisor@strw.leidenuniv.nl.

Let op! Heb je een urgent probleem en/of komen de beschikbare tijden jou niet uit, stuur dan een e-mail om een aparte afspraak te maken.

Online afspraken systeem studieadviseur Sterrenkunde


Het online afspraken systeem is alléén voor studenten. Ben je een studiekiezer of collega? Neem dan per e-mail contact op met de studieadviseur Sterrenkunde via studyadvisor@strw.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.