Universiteit Leiden

nl en

Studieadviseurs

De studieadviseur of studiecoördinator van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Elke opleiding heeft een studieadviseur. Als er sprake is van studievertraging, moet je zo snel mogelijk je studieadviseur daarover inlichten. Ook als er persoonlijke omstandigheden zijn, die mogelijk kunnen gaan zorgen voor vertraging, is het verstandig dit zo snel mogelijk bij je studieadviseur te melden.
 

Studieadviseurs Bacheloropleidingen

Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Drs. Grada Degenaars
Dr. Hans Kruijer

Informatica

Dr. Jeannette de Graaf

Informatica en Biologie

Dr. Jeannette de Graaf

Informatica en Economie

Alfons Laarman

Life Science and Technology

Lianne Reinders, MSc
E-mail: studieadviseur-lst@leidendelft.nl

Molecular Science and Technology

Drs. Nynke Penninga
E-mail: studieadviseur.mst@leidendelft.nl

Wiskunde

E-mail: studieadviseur@math.leidenuniv.nl
1e jaars bachelorstudenten: Dr.ir. Onno van Gaans
2e en 3e jaars bachelorstudenten: Dr. Charlene Kalle

Studieadviseurs Masteropleidingen

Astronomy

Wouter Schrier, MSc
E-mail: studyadvisor@strw.leidenuniv.nl
Programme Coordinator: Drs. Arianne Pen

Bio-Pharmaceutical Sciences

Mw. Emily Ouwehand, MA
Dr. Diana Klomp

Computer Science

Dr. Matthijs van Leeuwen

ICT in Business and the Public Sector

Esme Caubo

Industrial Ecology

Kiki Boomgaard MA
E-mail: studyadvisor-ie@cml.leidenuniv.nl

Mathematics
Dr. Sander Hille (Applied Mathematics)
Dr. David Holmes (Algebra, Geometry & Number Theory)
Dr Martin Lübke (SCS, Business Studies, Education)

 

Studieadviseurs

Studieadviseur jaar 1:
Dr. Onno van Gaans
Snellius gebouw, kamer 222
Niels Bohrweg 1
2333 RA Leiden
Tel: +31 071 527 7122
E-mail: studieadviseur@math.leidenuniv.nl

Studieadviseur jaar 2 en 3:
Dr. Charlene Kalle
Snellius gebouw, kamer 212
Niels Bohrweg 1
2333 RA Leiden
Tel: +31 071 527 1590
E-mail: studieadviseur@math.leidenuniv.nl

De studieadviseur zal in het eerste studiejaar de studenten begeleiden in afstemming met het Leidse Studiesysteem:

  • Kennismakingsgesprek: Aan het begin van het studiejaar vindt een individueel kennismakingsgesprek plaats tussen student en studieadviseur.
  • Eind oktober: De resultaten van de eerste tentamens en het verloop van het experimentele werk worden besproken. Waar nodig zal de studieadviseur je oproepen voor een gesprek.
  • Op basis van de studieresultaten wordt eind januari en half juni voortgangsadviezen uitgebracht. Studenten met een negatief of twijfel advies worden uitgenodigd voor een gesprek met de studieadviseur.

Stuit je tijdens je studie op problemen, of loop je vertraging op, dan kan de studieadviseur je helpen de achterstand in te halen, waar nodig in overleg met de studentendecaan of andere hulpverleners. Indien zich moeilijkheden voordoen, kun je het beste zo snel mogelijk contact opnemen met je studieadviseur. Veelal zal hij ook zelf het initiatief nemen indien hij meent dat daartoe aanleiding bestaat. De gesprekken met de studieadviseur zijn vertrouwelijk (overeenstemmend met de gedragscode van de landelijke vereniging van studieadviseurs).

Studenten kunnen uiteraard op elk gewenst moment zelf het initiatief nemen tot een gesprek met de studieadviseur. Op advies van de mentoren en/of de studieadviseur, maar natuurlijk ook op eigen initiatief, kan contact worden gezocht met diverse studentenvoorzieningen, zoals psychologen,decanen, algemene studiehulp, enz. Belangrijk is om bij problemen altijd met iemand contact te zoeken, al was het alleen maar in verband met het bindend studieadvies of studiefinanciering.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie