Universiteit Leiden

nl en

Vertrouwenspersonen

Als je ongewenst gedrag meemaakt, schending van de wetenschappelijke integriteit vermoedt of een misstand wilt melden, kun je terecht bij de vertrouwenspersonen.

Bekijk hieronder bij welke vertrouwenspersoon je in jouw situatie terechtkunt.

Ongewenst gedrag

Als je hebt te maken hebt (gehad) met ongewenst gedrag van medestudenten of medewerkers, zoals (seksuele) intimidatie, pesten, geweld of discriminatie, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag.

Wetenschappelijke integriteit

Vermoed je dat een medestudent of medewerker van de universiteit de wetenschappelijke integriteit schendt? Dit kun je, afhankelijk van de situatie, bespreken met de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit, je studieadviseur/-coördinator of de Ombudsfunctionaris. Bekijk bij wie je terechtkunt als je vermoedt dat iemand de wetenschappelijke integriteit schendt.

Misstanden

Vermoed je dat er binnen jouw opleiding een misstand bestaat, bijvoorbeeld omdat de wet wordt overtreden of er onveilige situaties ontstaan? Dit kun je melden bij de directeur van je opleiding. Als je dat liever niet doet, kun je het melden bij de vertrouwenspersoon misstanden. Lees meer over misstanden melden.

Onbehoorlijk behandeld

Een onbehoorlijke behandeling is respectloos, oneerlijk, niet volgens de regels of op een andere manier nadelig voor de student. Als je vindt dat je onbehoorlijk bent behandeld door een medewerker of bestuursorgaan van de universiteit, kun je terecht bij de Ombudsfunctionaris. De Ombudsfunctionaris is onafhankelijk en heeft geheimhoudingsplicht. Lees meer over onbehoorlijke behandeling.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.