Universiteit Leiden

nl en

Onbehoorlijk behandeld

Wanneer je een klacht hebt zijn er verschillende mogelijkheden om daar iets mee te doen. Het is altijd aan te raden om erover te praten met degene die het probleem veroorzaakt en samen te proberen tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het niet de klacht langs deze weg op te lossen, of zie je er erg tegen op om deze persoon aan te spreken, dan kun je, al naar gelang de aard van je klacht, verschillende personen van de Universiteit Leiden contacteren.

Op deze pagina lees je wat je kunt doen als je vindt dat je onbehoorlijk bent behandeld door een medewerker of medestudent van de Universiteit Leiden. Voor een klacht over ongewenst gedrag of als je het niet eens bent met een besluit van de Universiteit Leiden, dan gelden andere procedures.

Ook voor klachten over wetenschappelijke integriteit hebben is er een aparte procedure.

Daarnaast is er nog een regeling overige klachten, zodat je met klachten die niet onder een van deze categorieën vallen ook ergens terechtkunt.

Ombudsfunctionaris

Studenten die vinden dat ze onbehoorlijk zijn behandeld door een medewerker of een bestuursorgaan van de universiteit kunnen terecht bij de ombudsfunctionaris. Met een onbehoorlijke behandeling wordt bedoeld een behandeling die respectloos is, oneerlijk, niet volgens de regels, of anderszins vervelend of nadelig voor de student. De ombudsfunctionaris heeft een onafhankelijke positie binnen de universiteit en een geheimhoudingsplicht, zodat de vertrouwelijkheid is gewaarborgd.  

Ook als je je studie al hebt afgerond kun je nog een klacht bij de ombudsfunctionaris indienen. Een voorwaarde is dan wel dat het voorval heeft plaatsgevonden in de tijd dat je aan de Universiteit Leiden studeerde.

Een klacht indienen

Een verzoek om de klacht te onderzoeken kan worden ingediend bij de ombudsfunctionaris en moet voorzien zijn van:

  • je naam en studentnummer;
  • een duidelijke omschrijving van je klacht;
  • wanneer de gebeurtenis van je klacht zich precies heeft voorgedaan;
  • tegen wie of welke instantie de klacht is gericht;
  •  wanneer de gebeurtenis van je klacht zich heeft voorgedaan;
  • vermelding van eventuele verwijzing;
  • vermelding van reeds lopende procedures in relatie tot de klacht.

Je kunt je klacht per e-mail indienen aan de ombudsfunctionaris. Een klacht kan ook per brief ingediend worden, of mondeling tijdens een afspraak of telefoongesprek met de ombudsfunctionaris. Bij mondelinge indiening zal de ombudsfunctionaris dan meestal wel om een schriftelijke bevestiging vragen.