Universiteit Leiden

nl en

Ongewenst gedrag

Op deze pagina lees je wat je kunt doen als je te maken hebt (gehad) met ongewenst gedrag.

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Als je te maken hebt (gehad) met ongewenst gedrag, zoals onder andere (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld of discriminatie kun je terecht bij de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en alles wat je met hem bespreekt, is vertrouwelijk.

Contact
De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag is Piet de Boer.
Telefoon: 06 2504 2886 (op werkdagen van 9 - 17 uur)
E-mail: pdeboer@winstonpartners.nl

Praat je liever met een vrouwelijke vertrouwenspersoon? Bel dan met Winston & Partners via 071 5132 493 en vraag naar Maaike Mentink.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor je doen?
De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag is er om:

  • je op te vangen, advies te geven en ondersteuning te verlenen.
  • je te informeren over de verschillende wegen die openstaan om het probleem op te lossen of om een klacht in te dienen.
  • je te begeleiden als je de zaak wilt laten bemiddelen of als je een klacht wilt indienen bij de klachtencommissie.
  • te zorgen dat je, indien nodig, adequate nazorg krijgt.

Klachtencommissie ongewenst gedrag

Bij de Klachtencommissie ongewenst gedrag kun je een formele klacht indienen. Dit kan tot disciplinaire maatregelen leiden.
De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag kan je er meer over vertellen en je zo nodig assisteren bij het indienen van een klacht. Je klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Klachtenregeling

In de Klachtenregeling ongewenst gedrag & Beleidskader (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie lees je meer over de procedures rondom ongewenst gedrag.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie