Universiteit Leiden

nl en

Ongewenst gedrag

Op deze pagina lees je wat je kunt doen als je te maken hebt (gehad) met ongewenst gedrag.

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Als je te maken hebt (gehad) met ongewenst gedrag, zoals onder andere (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld of discriminatie kun je terecht bij de vertrouwenspersonen ongewenst gedrag. Zij zijn onafhankelijk en alles wat je met hen bespreekt, is vertrouwelijk.

Wat kunnen de vertrouwenspersonen voor je doen?

De vertrouwenspersonen ongewenst gedrag zijn er om:

  • je op te vangen, advies te geven en ondersteuning te verlenen.
  • je te informeren over de verschillende wegen die openstaan om het probleem op te lossen of om een klacht in te dienen.
  • je te begeleiden als je de zaak wilt laten bemiddelen of als je een klacht wilt indienen bij de klachtencommissie.
  • te zorgen dat je, indien nodig, adequate nazorg krijgt.

Klachtencommissie ongewenst gedrag

Bij de Klachtencommissie ongewenst gedrag kun je een formele klacht indienen. Dit kan tot disciplinaire maatregelen leiden.
De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag kan je er meer over vertellen en je zo nodig assisteren bij het indienen van een klacht. Je klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Klachtenregeling

In de Klachtenregeling ongewenst gedrag & Beleidskader (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie lees je meer over de procedures rondom ongewenst gedrag.

Adviespunt Zorgwekkend Gedrag

Heb je te maken gekregen met zorgwekkend of dreigend gedrag van een medestudent, zoals stalken, seksueel grensoverschrijdend gedrag of bedreigingen? Maak je je zorgen dat een medestudent een gevaar kan vormen voor een medestudent of medewerker? Ben je bezorgd over een onveilige thuissituatie of vermoed je dat een medestudent mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld? Voor dit soort kwesties kun je je wenden tot het Adviespunt Zorgwekkend Gedrag.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.