Universiteit Leiden

nl en

Overige klachten

Mocht je een klacht hebben waarmee je niet bij een van de andere instanties of klachtenregelingen terecht kunt, dan is daarvoor nog een regeling overige klachten.

Op de andere pagina's onder de kop "Klachten" lees je wat je kunt doen als je vermoedt dat een medewerker of medestudent van de Universiteit Leiden de wetenschappelijke integriteit schendt, als je een klacht over ongewenst gedrag hebt, of als je vindt dat je onbehoorlijk bent behandeld door een medewerker of medestudent van de Universiteit Leiden. Ook is er een aparte procedure voor als je het niet eens bent met een besluit van de Universiteit Leiden.

Mocht je een klacht hebben die niet onder één van deze koppen valt, dan is daarvoor nog een regeling overige klachten, zodat je ook met die klachten ergens terechtkunt.

Klachtencoördinator FSW

De facultaire klachtencoördinator voert de Regeling Overige Klachten uit. Dat houdt in dat als een klacht niet onder een van de andere regelingen (zoals de (universitaire) Ombudsfunctionaris, de Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag, de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag of de Commissie Wetenschappelijke Integriteit) je een mail kunt sturen naar de klachtencoördinator FSW de klacht zal behandelen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.