Universiteit Leiden

nl en

Wetenschappelijke integriteit

Wanneer je een klacht hebt zijn er verschillende mogelijkheden om daar iets mee te doen. Het is altijd aan te raden om erover te praten met degene die het probleem veroorzaakt en samen te proberen tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het niet de klacht langs deze weg op te lossen, of zie je er erg tegen op om deze persoon aan te spreken, dan kun je, al naar gelang de aard van je klacht, verschillende personen van de Universiteit Leiden contacteren.

Op deze pagina lees je wat je kunt doen als je vermoedt dat een medewerker of medestudent van de Universiteit Leiden de wetenschappelijke integriteit schendt. Voor een klacht over ongewenst gedrag, of als je vindt dat je onbehoorlijk bent behandeld door een medewerker of medestudent van de Universiteit Leiden, dan gelden andere procedures.

Er is ook een aparte procedure voor als het niet eens bent met een besluit van de Universiteit Leiden.

Daarnaast is er nog een regeling overige klachten, zodat je met klachten die niet onder een van deze categorieën vallen ook ergens terechtkunt.

Wetenschappelijke integriteit

Om voor iedereen duidelijk te hebben wat het betekent om wetenschappelijk integer te zijn, heeft de VSNU de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening opgesteld, waarin de vijf beginselen van wetenschappelijk onderzoek zijn uitgewerkt. Ze gelden als richtlijnen voor de medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden.

Onderwijs

Binnen alle bachelor- en masteropleidingen wordt aandacht besteed aan een betrouwbare uitoefening van wetenschappelijk onderzoek. Ook in de cursussen die worden aangeboden aan promovendi maakt wetenschappelijke integriteit onderdeel uit van het curriculum, zowel op universitair als facultair niveau.

Wetenschappelijke integriteit van medewerkers

De vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit is het eerste aanspreekpunt bij vragen of omstandigheden die spelen als je je twijfels hebt over de wetenschappelijke integriteit van een medewerker (of promovendus) van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over procedures en regels vind je op de universitaire website en in de regeling wetenschappelijke integriteit, die de Universiteit Leiden in aanvulling op de gedragscode van de VSNU heeft opgesteld. Hier vind je de volledige klachtenregeling voor als je het vermoeden hebt dat een medewerker van de universiteit de wetenschappelijke integriteit schendt. De vertrouwenspersoon kan je ook meer vertellen over de eventueel te volgen wegen en procedures.

Wetenschappelijke integriteit van studenten

Ook als student heb je je te houden aan de wetenschappelijke integriteit, bij het schrijven van papers of je scriptie. De universiteit hanteert strenge regels m.b.t. plagiaat en fraude. Je vindt ze in de Onderwijs- en Examenregeling van je opleiding. Als je vragen hierover hebt, of als je het vermoeden hebt dat een medestudent zich niet aan de wetenschappelijke integriteit houdt, kun je met je studieadviseur of –coördinator contact opnemen, of je kunt de ombudsfunctionaris contacteren.