Universiteit Leiden

nl en

Bindend studieadvies (BSA) bij bijzondere situatie

Heb je studievertraging vanwege een bijzondere situatie en dreig je daardoor niet te voldoen aan de voorwaarden een positief bindend studieadvies? Lees hier wat je moet doen om te voorkomen dat je daardoor moet stoppen met je studie.

Wat is een bijzondere situatie?

Je studievoortgang kan worden gehinderd door bijvoorbeeld een chronische ziekte,  functiebeperking, bijzondere familieomstandigheden of een bestuursfunctie. Lees meer over de omstandigheden die als 'bijzondere situatie' gelden.

Bespreek het met je studieadviseur

Meld zo snel mogelijk bij je studieadviseur dat je studievertraging oploopt door een bijzondere situatie. Zo nodig stellen jullie samen een aangepast studieplan op.

Vraag een hinderverklaring aan

De universiteit moet bij het uitbrengen van het bindend studieadvies rekening houden met je bijzondere situatie. Hiervoor moet je een zelf een zogenaamde hinderverklaring aanvragen. Je studieadviseur legt je uit hoe je dat aanpakt en hoe het proces vervolgens verloopt.

Doe het op tijd

Je aanvraag voor een hinderverklaring moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 15 juli binnen zijn.
Houd er rekening mee dat de voorbereiding tijd kost; je hebt bijvoorbeeld een verklaring nodig van een arts of andere deskundige.

Geen garantie

Dat de universiteit rekening houdt met je bijzondere situatie, betekent niet dat je garantie hebt dat je dat je niet hoeft te stoppen met je studie. De universiteit kan alsnog concluderen dat je ondanks je bijzondere situatie beter had moeten presteren.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie