Universiteit Leiden

nl en

Bindend studieadvies (BSA)

Als je te weinig studiepunten haalt door een bijzondere situatie moet de examencommissie daar rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Dat betekent niet zonder meer dat je door mag gaan met je studie. De examencommissie kan alsnog besluiten dat je moet stoppen omdat, gelet op je capaciteiten, studiehouding of motivatie, je resultaten niet genoeg blijken te zijn.

Meld het bij je studieadviseur

Als je wilt dat de examencommissie rekening houdt met jouw bijzondere omstandigheden moet je hiervoor een melding doen. Je hebt daarbij een verklaring nodig van een deskundige, zoals een arts of psycholoog.
Om je bijzondere situatie te melden, maak je een afspraak met je studieadviseur. Samen stellen jullie een aangepast studieplan op. Je studieadviseur legt je vervolgens uit welke stappen je moet nemen om je situatie voor te leggen aan de examencommissie.

Hoe eerder, hoe beter

Hoe eerder je je meldt, hoe groter de kans is dat de examencommissie rekening kan houden met je situatie. Maak daarom direct een afspraak met je studieadviseur als je denkt dat je studievertraging oploopt door bijzondere omstandigheden. Je melding moet uiterlijk 15 juli binnen zijn.

Uitstel

Als de examencommissie aan het eind van je eerste jaar vindt dat zij niet genoeg informatie heeft over je bijzondere situatie om te beslissen of je door kan gaan met je studie, kan het bindend studieadvies uitgesteld worden tot het einde van je tweede jaar.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie