Universiteit Leiden

nl en

Bindend studieadvies (BSA) bij bijzondere situatie

Heb je studievertraging vanwege een bijzondere situatie en dreig je daardoor niet te voldoen aan de voorwaarden voor een positief bindend studieadvies? Lees hier wat je moet doen om te voorkomen dat je daardoor moet stoppen met je studie.

Wat is een bijzondere situatie?

Je studievoortgang kan worden gehinderd door bijvoorbeeld een chronische ziekte,  functiebeperking, bijzondere familieomstandigheden of een bestuursfunctie. Lees meer over de omstandigheden die als 'bijzondere situatie' gelden.

Vraag een hinderverklaring aan

De universiteit moet bij het uitbrengen van het bindend studieadvies rekening houden met je bijzondere situatie. Hiervoor moet je een zelf een zogenaamde hinderverklaring aanvragen bij de commissie BSA van Studenten- en Onderwijszaken.

Vraag je arts, psycholoog of een andere deskundige om een verklaring. Bij familieomstandigheden of persoonlijke omstandigheden kan een studentendecaan eventueel een verklaring afgeven.

 • Kun je geen deskundigenverklaring van je arts krijgen?
  Vraag je arts om een uitdraai van je patiëntendossier. Daar heb je altijd recht op.
   
 • Heb je al eerder een deskundigenverklaring ingeleverd bij de Fenestra of de studentendecaan?
  In dat geval is het meestal niet nodig om de deskundigenverklaring nogmaals bij je aanvraag toe te voegen. Mocht het toch nodig blijken nadat je je aanvraag hebt verstuurd, dan ontvang je hierover zo snel mogelijk bericht.

Formulier hinderverklaring (studiejaar 2022-2023).

Vertrouwelijk

De universiteit behandelt je aanvraag vertrouwelijk en volgens de privacywetgeving (AVG). De gegevens die je instuurt worden uitsluitend ingezien door de commissie BSA en haar secretariaat.

Doe het op tijd: uiterlijk 15 juli

Je aanvraag voor een hinderverklaring moet uiterlijk 15 juli binnen zijn.
Houd er rekening mee dat het tijd kost om een verklaring te krijgen van een arts of andere deskundige.

Wat gebeurt er na je aanvraag?

 • De commissie BSA beoordeelt hoe en wanneer je bijzondere situatie je studieprestaties heeft beïnvloed.
 • De commissie BSA stuurt de hinderverklaring naar de examencommissie. Jij ontvangt hiervan een kopie per e-mail.
 • De examencommissie beoordeelt of je door mag gaan met je studie. Zij houdt hierbij rekening met je bijzondere situatie, maar kan alsnog concluderen dat je ondanks je bijzondere situatie beter had moeten presteren. Het is dus niet uitgesloten dat je toch moet stoppen met je studie.
 • In uitzonderlijke situaties kan de examencommissie besluiten om het bindend studieadvies een jaar uit te stellen, omdat zij vindt dat je prestaties op dat moment niet goed te beoordelen zijn.
 • Je ontvangt het besluit van de examencommissie uiterlijk 15 augustus via e-mail.

Bespreek het met je studieadviseur

Is je studieadviseur nog niet op de hoogte van je bijzondere situatie? Bespreek het dan zo snel mogelijk met hem/haar.

Vragen?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.