Universiteit Leiden

nl en

Studeren met AD(H)D

AD(H)D staat voor Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder (aandachtstekortstoornis, met of zonder hyperactiviteit). Het is een veel voorkomende stoornis die van invloed kan zijn op je studie aan de Universiteit Leiden.

De symptomen van AD(H)D zijn onder andere problemen met het organiseren of vasthouden van concentratie, afleidbaarheid en hyperfocus. Dit betekent dat studeren met AD(H)D extra tijd en moeite kan kosten. Toch lukt het veel studenten om succesvol te studeren en veel te bereiken ondanks hun beperking. De Universiteit Leiden heeft een scala aan faciliteiten beschikbaar om je tijdens je studie te ondersteunen.

Dit is een steungroep voor studenten met AD(H)D, geleid door het Fenestra Disability Centre. Hier kunnen studenten met AD(H)D studietips uitwisselen, het studentenleven bespreken en elkaar als lotgenoten steunen. Wil je meedoen, neem dan contact op met Fenestra.

Er zijn aanpassingen mogelijk in de manier waarop je colleges volgt en tentamens maakt. Speciale regelingen en faciliteiten die de Universiteit Leiden biedt voor studenten met AD(H)D zijn:

 • Voorleessoftware waarmee je studiestof wordt voorgelezen en tegelijk gemarkeerd. Hiervoor heb je digitale versies van je studiestof nodig. Voor zowel de software als de digitale versies kun je bij Fenestra terecht.
 • Extra tijd voor opdrachten
 • Extra tijd voor toetsen (maximaal 30 minuten extra voor een tentamen van drie uur)
 • Toetsopgaven in een groter formaat
 • Toetsen afnemen in een aparte ruimte met minder studenten
 • Gebruik van laptop voor toetsen
 • Alternatief studieplan met verminderde werkdruk
 • Rekening houden met persoonlijke omstandigheden voor je BSA (Bindend Studieadvies)

Aanpassingen aanvragen

Maak een afspraak

Voor het regelen van speciale aanpassingen voor je studie maak je een afspraak met Fenestra Disability Centre, het informatiecentrum van de Universiteit Leiden voor studenten met een functiebeperking.

Uitzondering: extra tentamentijd

Als je alleen extra tentamentijd nodig hebt én een officiële diagnose hebt, kun je als volgt een verzoek indienen:

 1. Maak een digitale kopie van je diagnose, dat wil zeggen een brief van een arts of kliniek.
 2. Vul het contactformulier in (selecteer 'Tentamentijdverlenging')
Na het indienen van je aanvraag
 • Binnen twee weken neemt een medewerker van Fenestra contact met je op.
 • Bij de meeste faculteiten de extra tijd automatisch gelden voor al je tentamens. Bij sommige faculteiten moet je wel elke toets afzonderlijk extra tijd aanvragen. Weet je niet zeker hoe dit bij jouw faculteit werkt? Bespreek het met je studieadviseur of met Fenestra.

Informeer je studieadviseur

Laat je studieadviseur weten dat je advies hebt aangevraagd bij Fenestra.

De specialist van Fenestra voor AD(H)D-begeleiding is Romke Biagioni (r.t.biagioni@sea.leidenuniv.nl), maar je kunt ook terecht bij andere medewerkers van Fenestra.

Andere begeleiding & adviseurs

Als je extra hulp, begeleiding of aanpassingen nodig hebt zijn er verschillende medewerkers die je kunnen helpen.
Lees meer over andere begeleiding & adviseurs

De Universiteit Leiden biedt een aantal cursussen aan die nuttig kunnen zijn voor studenten met AD(H)D, zoals de cursussen scriptie schrijven en omgaan met uitstelgedrag. Bezoek de cursuswebsite voor een overzicht van de komende cursussen.

Onderstaande tips kunnen je helpen om effectief te studeren en de belemmeringen die AD(H)D met zich meebrengt, beperken. Probeer uit wat er voor jou wel en niet werkt. Geef het een paar weken de tijd; uit onderzoek blijkt dat het 21 dagen kost om een gewoonte te veranderen.

Plannen en organiseren

 • Gebruik een overzichtelijke agenda.
 • Zorg dat je op je werkplek alles wat je nodig hebt bij de hand hebt.
 • Ga naar de colleges en werkgroepen.
 • Werk met een goede en haalbare planning.
 • Doe dingen niet op het laatste moment.
 • Stel prioriteiten.
 • Splits taken op in haalbare stappen.
 • Houd je eigen studievoortgang in de gaten.
 • Deel je planning met iemand en vraag hem/haar om je aan te spreken op je voortgang.

Omgaan met afleiding

 • Zorg voor een opgeruimde werkplek.
 • Zet je telefoon, radio en televisie uit.
 • Sluit je e-mail en andere afleidende websites af.
 • Vraag anderen om je niet te storen.
 • Vermijd plekken met veel prikkels. Ga bijvoorbeeld niet bij een raam zitten.
 • Zoek eventueel een stilteruimte op. Veel gebouwen van de Universiteit Leiden hebben er een. Vraag ernaar bij de receptie.
 • Sommige studenten concentreren zich beter als ze ‘witte ruis’ horen. Dit is een monotoon geluid dat omgevingsgeluiden neutraliseert. Online vind je veel (gratis) witte ruis.
 • Een goede methode om geconcentreerd te studeren is de Pomodoro-techniek. Hierbij studeer je steeds 25 minuten heel aandachtig, gevolgd door een korte pauze.

Lesstof verwerken

 • Bekijk voor je een tekst gaat lezen eerst de titels van hoofdstukken en paragrafen.
 • Lees eerst de inleiding en conclusie, daarna pas de rest.
 • Vat lange teksten samen of giet ze in een andere vorm, zoals een schema.
 • Bestudeer eventuele grafieken, schema’s en tabellen goed.
 • Herhaal hardop en in je eigen woorden wat je hebt gelezen.
 • Spreek de stof door met medestudenten. Zo krijg je meer grip op de stof en toets je je kennis.

College volgen

 • Zoek een rustige plek uit in de collegezaal.
 • Probeer van tevoren te achterhalen wat de docent gaat behandelen en verdiep je voor zover mogelijk alvast in die stof.
 • Bekijk of de sheets/aantekeningen van de docent via je digitale leeromgeving beschikbaar zijn. Zo niet, vraag er dan naar bij je docent.
 • Vraag de docent eventueel of je het college mag opnemen.
 • Schrijf niet alles op als je aantekeningen maakt. Gebruik sleutelwoorden en werk ze later uit.
 • Vraag eventueel een medestudent of je zijn/haar aantekeningen mag kopiëren.
 • Via SIL en JoHo kun je aantekeningen en samenvattingen kopen.

Deelnemen aan werkgroepen

 • Kies een rustige plaats in de ruimte.
 • Reageer niet meteen, maar schrijf je vraag of commentaar eerst op.
 • Leg je situatie uit aan de docent of een medestudent. Vraag hem/haar om je een seintje te geven als je ‘doordraaft’ of ‘afdwaalt’.

Tentamen doen

 • Bereid je goed voor. Oefen met oude tentamens en laat je medestudenten je overhoren.
 • Zoek in de tentamenruimte een plek met weinig afleiding.
 • Lees de instructies bij de vragen rustig door voor je begint. Bekijk hoeveel vragen je moet beantwoorden en hoeveel tijd je ervoor hebt.
 • Beantwoord eerst de vragen die je direct weet. Ga daarna verder met de vragen die je lastiger vindt.
 • Probeer ontspannen te blijven. Neem af en toe een korte pauze en doe zo nodig wat ontspanningsoefeningen.
 • Ben je klaar met je tentamen? Loop het dan nog eens heel goed door. Kijk of je geen vragen of bladzijden hebt overgeslagen.
 • Als je op tentamens steeds in tijdnood komt, kun je vragen om verlenging van de tentamentijd.

Schrijfopdrachten

 • Breek de schrijfopdracht op in verschillende stappen en werk ze één voor één af. Op universiteitleiden.nl/ studietips lees je hoe je dit aanpakt.
 • Als je moeite hebt om je gedachten te ordenen, kun je ze eerst inspreken op een opnameapparaat. Daarna kun je ze terugluisteren en op papier zetten.
 • Probeer niet meteen ‘mooi’ te schrijven. Maak eerst een kladversie. Als je de inhoud van je verhaal op papier hebt staan, ga je pas schaven aan de vorm. Meer tips vind je in het e-book Scriptie schrijven voor studenten met AD(H)D.

Overleg met je docent

 • Als je het lastig vindt om teksten die een docent uitdeelt in korte tijd te verwerken, kun je hierover afspraken maken. Vraag bijvoorbeeld of je de teksten al een dag van tevoren kunt bekijken.
 • Als je moeite hebt om deadlines te halen, kan het helpen om met je docent een ‘deadline vóór de deadline’ af te spreken. Als je dan uitloopt, ben je nog steeds op tijd voor de officiële deadline.
 • Als je van tevoren denkt dat je een opdracht niet binnen de tijd kunt maken, kun je je docent vragen of je het later mag inleveren.
 • Spreek regelmatig af met je scriptiedocent en spreek deadlines af voor de verschillende fasen/delen van je werkstuk.

Begeleiding & adviseurs

Fenestra Disability Centre geeft advies over alle zaken die te maken hebben met je beperking. Als je op andere gebieden ondersteuning nodig hebt, zijn er andere adviseurs beschikbaar.
Lees meer over begeleiding en adviseurs

Huisvesting

Extra voorzieningen in huis kunnen nodig en welkom zijn als je een beperking hebt.
Lees meer over huisvesting

Financiële ondersteuning

Studenten met een functiebeperking kunnen zowel tijdens hun studie als in het dagelijks leven extra kosten maken. Er zijn een aantal regelingen, fondsen en speciale vergoedingen die de financiële lasten kunnen verlichten.
Lees meer over financiële ondersteuning

Gezondheidszorg en thuiszorg

In sommige omstandigheden kun je extra gezondheidszorg of thuiszorg nodig hebben.
Lees meer over zorg

Rechtsbescherming

Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is het ten strengste verboden te discrimineren op grond van een beperking bij het aanbieden van werk, huisvesting, goederen en diensten.
Lees meer over rechtsbescherming

Sociale steun
In contact blijven met andere studenten is niet altijd gemakkelijk, maar wel heel belangrijk. Lees meer over de verschillende manieren waarop je andere studenten kunt ontmoeten.

Studeren met AD(H)D

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.