Universiteit Leiden

nl en

Studeren met een gehoorbeperking

Een gehoorbeperking (of auditieve beperking) kan van invloed zijn op je studie aan de Universiteit Leiden.

Afhankelijk van de aard van de gehoorbeperking kunnen hoortoestellen en andere geluidsversterkende technologieën helpen. Ongeacht het type, is het belangrijkste effect van een gehoorbeperking een communicatieprobleem. Dit betekent dat studeren met een gehoorbeperking extra tijd en moeite kan kosten, omdat het bijvoorbeeld lastig kan zijn tegelijkertijd aantekeningen te maken en op te letten bij colleges en deel te nemen aan discussies. Toch lukt het veel studenten om succesvol te studeren en veel te bereiken ondanks hun beperking. De Universiteit Leiden heeft een scala aan studieaanpassingen beschikbaar om je tijdens je studie te ondersteunen.

Er zijn aanpassingen mogelijk in de manier waarop je colleges volgt en toetsen maakt. Speciale regelingen en faciliteiten die de Universiteit Leiden biedt voor studenten met een gehoorbeperking zijn:

 • Meer tijd voor opdrachten
 • Alternatieve opdrachten
 • Extra tijd voor toetsen (maximaal 30 minuten extra voor een tentamen van drie uur)
 • Toetsopgaven in een groter formaat
 • Toetsen afnemen in een aparte ruimte met minder studenten
 • Een alternatief type toets
 • Een alternatief studieplan met minder werkdruk
 • Persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen voor je BSA (Bindend Studieadvies)

Aanpassingen aanvragen

Maak een afspraak

Voor het regelen van speciale aanpassingen voor je studie maak je een afspraak met Fenestra Disability Centre, het informatiecentrum van de Universiteit Leiden voor studenten met een functiebeperking.

Uitzondering: extra tentamentijd

Als je alleen extra tentamentijd nodig hebt én een officiële diagnose hebt, kun je als volgt een verzoek indienen:

 1. Maak een digitale kopie van je diagnose, dat wil zeggen een brief van een arts of kliniek.
 2. Vul het contactformulier in (selecteer 'Tentamentijdverlenging')
Na het indienen van je aanvraag
 • Binnen twee weken neemt een medewerker van Fenestra contact met je op.
 • Bij de meeste faculteiten de extra tijd automatisch gelden voor al je tentamens. Bij sommige faculteiten moet je wel elke toets afzonderlijk extra tijd aanvragen. Weet je niet zeker hoe dit bij jouw faculteit werkt? Bespreek het met je studieadviseur of met Fenestra.

Informeer je studieadviseur

Laat je studieadviseur weten dat je advies hebt aangevraagd bij Fenestra.

Begeleiding & adviseurs

Fenestra Disability Centre geeft advies over alle zaken die te maken hebben met je beperking. Als je op andere gebieden ondersteuning nodig hebt, zijn er andere adviseurs beschikbaar.
Lees meer over begeleiding en adviseurs

Huisvesting

Extra voorzieningen in huis kunnen nodig en welkom zijn als je een beperking hebt.
Lees meer over huisvesting

Financiële ondersteuning

Studenten met een functiebeperking kunnen zowel tijdens hun studie als in het dagelijks leven extra kosten maken. Er zijn een aantal regelingen, fondsen en speciale vergoedingen die de financiële lasten kunnen verlichten.
Lees meer over financiële ondersteuning

Gezondheidszorg en thuiszorg

In sommige omstandigheden kun je extra gezondheidszorg of thuiszorg nodig hebben.
Lees meer over zorg

Rechtsbescherming

Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is het ten strengste verboden te discrimineren op grond van een beperking bij het aanbieden van werk, huisvesting, goederen en diensten.
Lees meer over rechtsbescherming

Sociale steun
In contact blijven met andere studenten is niet altijd gemakkelijk, maar wel heel belangrijk. Lees meer over de verschillende manieren waarop je andere studenten kunt ontmoeten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.