Universiteit Leiden

nl en

Huisvesting

Als je een functiebeperking hebt, kunnen extra woonvoorzieningen nodig of fijn zijn.

DUWO

DUWO is de grootste studentenhuisvester in Leiden. DUWO Leiden heeft een urgentieregeling voor studenten die om medische of psychische redenen moeite hebben om de hospiteerprocedure succesvol te doorlopen, of die om medische redenen behoefte hebben aan een kamer met aanpassingen. 

Begeleid wonen

Begeleid wonen kan een uitkomst zijn voor studenten met een autisme spectrum stoornis, die er nog niet aan toe zijn om zelfstandig te wonen.   

Bezoek voor meer informatie:

Fokuswoningen

Fokuswoningen sluiten aan op de vraag van mensen met een ernstige lichamelijke handicap, die onafhankelijk en zelfstandig willen wonen. De combinatie van een aangepaste woning met 24-uursdienstverlening op afroep, biedt de vrijheid om een eigen leven te leiden. 

Woningaanpassing

Als je zelfstandig woont en speciale aanpassingen in de woonsfeer nodig hebt, dan kun je die aanvragen bij je gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Als je op een kamer woont van de Leidse studentenhuisvester DUWO, dan dien je de aanvraag daar in. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.