Universiteit Leiden

nl en

Rechtsbescherming

Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is discriminatie wegens handicap of chronische ziekte verboden bij het aanbieden van werk, huisvesting, goederen en diensten.

Naar aanleiding van deze Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) heeft de Universiteit Leiden een eigen Protocol studeren met een functiebeperking opgesteld.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland.   

Klachtenprocedure

Als je vindt dat je onbehoorlijk behandeld bent, als je het niet eens bent met een besluit of je hebt een andere klacht, dan zijn daar verschillende klachtenprocedures voor.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.