Universiteit Leiden

nl en

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking kost vaak extra tijd en energie. Ga na of in jouw geval extra ondersteuning nuttig en mogelijk is.

Een functiebeperking is een lichamelijke, psychische of andere blijvende aandoening. Dit kan zijn:

  • een visuele, auditieve of motorische handicap;
  • een leerstoornis (bijvoorbeeld dyslexie);
  • een chronische en/of psychische ziekte.

Voorzieningen

Studeren met een beperking kan extra tijd en inspanning vergen. Het is een goed idee om na te gaan welke extra ondersteuning beschikbaar is en wat in jouw specifieke situatie nuttig is. Enkele van de beschikbare opties zijn:

Aanpassingen voor jouw behoeften

Er kunnen aanpassingen worden gedaan aan de manier waarop je lessen volgt en examens aflegt. Dit hangt echter grotendeels af van je persoonlijke situatie, en je zult contact moeten opnemen met medewerkers van het Fenestra Disability Centre om te beoordelen wat haalbaar is. Je zult ook een of andere vorm van bewijs moeten overleggen waarom deze aanpassingen op jouw situatie van toepassing zijn.

Begeleiding door:  
Studieadviseurs 
Studentenpsychologen 
Studiekeuze- en loopbaanadviseurs 
- Buddy’s 

Ook op internet is veel informatie en advies te vinden over (effectief) studeren. Vaak worden workshops gegeven op het gebied van studeren en zelfontwikkeling. Kijk bijvoorbeeld ook eens op de studietipspagina van de universiteit. Lees hieronder verder om te zien wat elke begeleider precies voor je kan betekenen.

  • Financiële regelingen  
    Je kunt soms een vergoeding krijgen voor extra kosten in verband met studievertraging, aanpassingen en hulpmiddelen. Er zijn daarnaast een aantal financiële regelingen waarop studenten met een functiebeperking een beroep kunnen doen.

Protocol studeren met een functiebeperking

Het protocol studeren met een functiebeperking is bedoeld om duidelijkheid te bieden over de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking binnen de Universiteit Leiden. 

Advies

Je kunt altijd terecht bij het informatiepunt voor studenten met een functiebeperking, het Fenestra Disability Centre met vragen of voor advies. De deskundige medewerkers beschikken over veel ervaring en kennen de mogelijkheden die er zijn. Zij helpen je graag om een studie aan de Universiteit Leiden mogelijk te maken en met succes af te ronden. Laat je studieadviseur weten dat je om advies hebt gevraagd. 

Begeleiding

Voor het aanvragen van extra hulp, begeleiding, of aanpassingen staan verschillende medewerkers voor je klaar. Bij wie je het best terecht kunt is afhankelijk van je situatie.

Studieadviseurs

Elke opleiding heeft een studieadviseur, die alles weet over de opbouw van de studie. Hij/zij kan worden geconsulteerd bij studie-inhoudelijke of -gerelateerde problemen, en overlegt met de examencommissie over noodzakelijke aanpassingen op het gebied van onderwijs of de wijze van toetsen, naar aanleiding van het advies van Fenestra Disability Centre. De studieadviseur bewaakt de studievoortgang en maakt afspraken met de student inzake de regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FOS).

Studentendecanen 

De studentendecanen kun je vinden in Studentencentrum Plexus. Zij zijn experts op het gebied van wet- en regelgeving, en kunnen bemiddelen en adviseren bij aanvragen in het kader van regelingen en voorzieningen, en bij studievertraging. Twee studentendecanen zijn specifiek verbonden aan het Fenestra Disability Centre.

Studentenpsychologen 

De studentenpsychologen bieden studenten hulp bij zowel studieproblemen als persoonlijke problemen. Tijdens het open spreekuur bespreek je je problemen in het kort met de studentenpsycholoog. Vervolgens wordt gekeken wat voor jou de beste oplossing is, bijvoorbeeld het volgen van een training, een verwijzing naar een andere hulpverlenende instantie of gesprekken met de studentenpsycholoog. Is er specialistische of langer durende hulp nodig, dan word je geholpen bij het vinden van de juiste therapeut of instantie. 
  
De studentenpsychologen geven elk jaar diverse workshops op het gebied van studeren en zelfontwikkeling. Voor studenten met uitstelproblemen is er de mogelijkheid van digitale coaching. Door middel van tijdschrijven en het maken van opdrachten krijg je meer inzicht in je uitstelgedrag en pak je dit aan.

Studiekeuze- en loopbaanadviseurs

De studiekeuze- en loopbaanadviseurs begeleiden de studenten bij de studiekeuze en de overstap van studie naar arbeidsmarkt. Voor mensen met een functiebeperking is een specifieke test ontwikkeld. De uitslag laat zien welke beroepen jouw voorkeur hebben en in welke mate je die kunt uitoefenen met een specifieke functiebeperking. Lees hier meer informatie over werken met een functiebeperking.

Fenestra Disability Centre

Bij het Fenestra Disability Centre kun je terecht voor advies over allerlei zaken die te maken hebben met je functiebeperking. Het verzorgt de intake van studenten met een functiebeperking, ondersteunt het aanvragen van voorzieningen en kan de weg wijzen binnen en buiten de universiteit. Het is aan te raden om al een afspraak te maken met een medewerker van Fenestra vóór je begint met studeren.

Mentoren

Bij de start van je studie heb je een kennismakingsgesprek met een docent of studieadviseur. Daarna kom je onder de hoede van een docentmentor en/of (ouderejaars) studentmentor. Bij veel opleidingen houden de mentoren regelmatig bijeenkomsten met hun mentorgroep.

Buddy’s

Studenten met een autisme spectrum stoornis kunnen soms in het eerste jaar van hun studie extra begeleiding krijgen door een buddy. Een buddy is een ouderejaarsstudent van de opleiding die je gaat volgen. Neem voor meer informatie contact op met Fenestra Disability Centre.

Naast de ondersteuning door mentoren is het in sommige gevallen mogelijk op individuele basis ondersteuning te krijgen van een ouderejaarsstudent, bijvoorbeeld als je door je functiebeperking problemen hebt om je weg te vinden binnen je opleiding. Vaak maken studenten met een autisme spectrum stoornis hier gebruik van. Aanmelding voor het buddysysteem verloopt via Fenestra Disability Centre.

Studiekeuze

Om met plezier een studie te kunnen volgen moet er studievoortgang zijn. Een goede studiekeuze die past bij je eigen mogelijkheden is daarom erg belangrijk. De aard van sommige opleidingen verhoudt zich goed tot bepaalde functiebeperkingen. Oriënteer je goed, zowel bij het kiezen van de studie, als bij het maken van keuzes binnen de opleiding.  

In de studiegids van je opleiding vind je een uitgebreide beschrijving van de doelstellingen en vakken van de opleiding. Maak een inventarisatie van de problemen die je kunt verwachten en de moeite die je zult hebben met het overwinnen daarvan. Bij het maken van keuzes kun je een beroep doen op je studieadviseur, het Fenestra Disability Centre en de Studenten Loopbaan Service.

Studieplan

Honderd procent studievoortgang kun je alleen bereiken als je tenminste 40 uur per week geconcentreerd kunt studeren. Als je daar door je functiebeperking niet toe in staat bent, is het van belang een realiseerbaar studieplan te maken in overleg met de opleiding. Dat is niet alleen de wens van de universiteit, zij wordt daartoe ook aangezet door de Wet Gelijke Behandeling en de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Via deze wetten is de instelling verplicht het onderwijs en de wijze van toetsen zoveel mogelijk aan te passen aan de functiebeperking, mits dit geen onredelijke inspanning vereist. 

ADHD

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Dyslexie

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.