Universiteit Leiden

nl en

Toegankelijkheid

Een functiebeperking kan het volgen van onderwijs en het maken van tentamens belemmeren. Soms heb je speciale faciliteiten op onderwijsgebied nodig.

Faciliteiten die een student met een functiebeperking kunnen helpen om het onderwijs te volgen en/of tentamens te maken, zijn:

  • hulpmiddelen (bijvoorbeeld het gebruik van een laptop voor een tentamen);
  • een verlengde tentamenduur;
  • flexibiliteit wat betreft de aanwezigheidsplicht bij werkgroepen;
  • mondelinge tentamens;
  • verlenging van de inlevertermijn van werkstukken;
  • aanpassing van het bindend studieadvies in het kader van het Leids studiesysteem. 
    Je moet dan wel bij aanvang van de studie of in het eerste semester een aangepaste studieplanning hebben gemaakt, samen met de studieadviseur van je opleiding.

Voor beperkingen die hier niet worden genoemd, geldt dat de universiteit, voor zover mogelijk, haar best doet om te zorgen voor de benodigde faciliteiten. 

Extra onderwijsfaciliteiten aanvragen

Wanneer je op grond van je functiebeperking speciale faciliteiten op onderwijsgebied nodig hebt, kun je het beste contact opnemen met het Fenestra Disability Centre. Fenestra dient bij de opleiding een verzoek in voor het toestaan van de bijzondere faciliteiten. Voor het aanvragen van extra faciliteiten heb je altijd een medische verklaring nodig van een deskundige, zoals je arts, psychiater of psycholoog. Wil hij/zij geen verklaring opstellen? Vraag dan om een kopie van je medisch dossier. Daar heb je altijd recht op.

Uiteindelijk beslist de examencommissie van je opleiding of het gebruik van extra faciliteiten op onderwijsgebied wordt toegestaan. Mocht het verzoek worden afgewezen en je bent het daarmee niet eens, dan kan Fenestra je helpen bij het maken van bezwaar tegen de beslissing. 

Tentamens maken met een functiebeperking

Als je studeert met een functiebeperking zoals dyslexie, AD(H)D of lichamelijke of motorische beperking, kan je in aanmerking komen voor aanvullende tentamenfaciliteiten zoals extra tijd of het afleggen van het tentamen in een zaal met een gering aantal deelnemers.

Als je gebruik wenst te maken van de extra faciliteiten, moet je contact opnemen met de studentendecanen. Neem eventuele relevante doktersverklaringen, testuitslagen en/of andere bewijslast mee naar de afspraak. Alleen in het geval van dyslexie kan je de verklaring rechtstreeks aan de studentendecanen e-mailen. Indien je voor extra faciliteiten in aanmerking komt, ontvangen jij en je studieadviseur een verklaring van de studentendecaan. Hierop stuurt je studieadviseur een officieel besluit namens de examencommissie waarin wordt aangegeven van welke extra faciliteiten jij gebruik kan maken.

Voor iedere tentamenperiode stuurt het Onderwijs Service Centrum (OSC) studenten met extra faciliteiten een e-mail op hun uMail-adres met de vraag welke faciliteiten zij nodig hebben. Studenten dienen voor de gegeven deadline op de e-mail te reageren. Uiterlijk enkele dagen voor de tentamen(s) ontvangen zij een bevestiging van het OSC met de faciliteiten en de datum, aanvangsttijd en, indien van toepassing, locatie van de tentamen(s). De datum en aanvangsttijd zijn altijd gelijk aan die van het reguliere tentamen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.