Universiteit Leiden

nl en

Toegankelijkheid

Een functiebeperking kan het volgen van onderwijs en het maken van tentamens belemmeren. Soms heb je speciale faciliteiten op onderwijsgebied nodig.

Faciliteiten die een student met een functiebeperking kunnen helpen om het onderwijs te volgen en/of tentamens te maken, zijn:

  • hulpmiddelen (bijvoorbeeld het gebruik van een laptop voor een tentamen);
  • een verlengde tentamenduur;
  • flexibiliteit wat betreft de aanwezigheidsplicht bij werkgroepen;
  • mondelinge tentamens;
  • verlenging van de inlevertermijn van werkstukken;
  • aanpassing van het bindend studieadvies in het kader van het Leids studiesysteem. 
    Je moet dan wel bij aanvang van de studie of in het eerste semester een aangepaste studieplanning hebben gemaakt, samen met de studieadviseur van je opleiding.

Voor beperkingen die hier niet worden genoemd, geldt dat de universiteit, voor zover mogelijk, haar best doet om te zorgen voor de benodigde faciliteiten. 

Extra onderwijsfaciliteiten aanvragen

Wanneer je op grond van je functiebeperking speciale faciliteiten op onderwijsgebied nodig hebt, kun je het beste contact opnemen met het Fenestra Disability Centre. Fenestra dient bij de opleiding een verzoek in voor het toestaan van de bijzondere faciliteiten. Voor het aanvragen van extra faciliteiten heb je altijd een medische verklaring nodig van een deskundige, zoals je arts, psychiater of psycholoog. Wil hij/zij geen verklaring opstellen? Vraag dan om een kopie van je medisch dossier. Daar heb je altijd recht op.

Uiteindelijk beslist de examencommissie van je opleiding of het gebruik van extra faciliteiten op onderwijsgebied wordt toegestaan. Mocht het verzoek worden afgewezen en je bent het daarmee niet eens, dan kan Fenestra je helpen bij het maken van bezwaar tegen de beslissing. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.