Universiteit Leiden

nl en

Zwangerschap

Ben je zwanger tijdens je studie? Bekijk welke ondersteuning de universiteit biedt en waar je verder aan moet denken.

Overleg met je studieadviseur

Maak zo vroeg mogelijk een afspraak met je studieadviseur. Samen bekijken jullie of er een aanpassing in je studieprogramma nodig is, en of je aanspraak maakt op financiële ondersteuning.

Financiële ondersteuning

Vanuit de universiteit

Als je door je zwangerschap studievertraging oploopt, kom je mogelijk in aanmerking voor financiële ondersteuning van de universiteit (Regeling Financiële ondersteuning studenten). Je moet hiervoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Je kunt compensatie krijgen over de periode van vier tot zes weken voor de bevalling, tot tien tot twaalf weken na de zwangerschap. Bij complicaties kan deze periode verruimd worden. De compensatie geldt alleen voor aanstaande moeders; partners kunnen er geen aanspraak op maken.

Aanvragen
Voldoe je aan alle voorwaarden? Meld je dan uiterlijk 30 dagen nadat je de vertraging hebt opgelopen bij je studieadviseur om een aanvraag te doen.

Lees meer over de Regeling Financiële ondersteuning studenten

Meer informatie
Heb je vragen over de regeling? Studentendecaan Clair Francis kan je er meer over vertellen.

Vanuit DUO

Als je geen partner hebt, kun je in sommige gevallen in aanmerking komen voor de éénoudertoeslag van DUO.

Woonruimte

Houd er rekening mee dat je misschien andere woonruimte nodig hebt. In een kamer van DUWO kun je bijvoorbeeld niet blijven wonen met je kind. Vraag je verhuurder wat de mogelijkheden zijn en ga zo nodig op tijd op zoek naar andere woonruimte.

Kinderopvang

In Leiden heeft de universiteit een eigen kinderdagverblijf, speciaal voor kinderen van studenten en medewerkers: Kinderdagverblijf De Kattekop.

Tips & advies

Stichting Steunpunt Studerende Moeders is een kennisplatform voor en door studerende moeders. Hier vind je tips en adviezen om je zwangerschap en moederschap succesvol te combineren met je studie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.