Universiteit Leiden

nl en

Honours Classes

Honours Classes zijn kleinschalige, interdisciplinaire vakken over complexe wetenschappelijke en maatschappelijke onderwerpen. Zoek je extra uitdaging naast je bachelorstudie? Meld je aan!

Kleinschalig, actueel en vernieuwend

Er nemen gemiddeld 16 studenten deel aan een Honours Class. Die kleinschaligheid geeft veel ruimte voor persoonlijke aandacht en debat. Doordat het aanbod elk jaar wordt vernieuwd kun je in veel Classes aan de slag met actuele thema’s en recent onderzoek. Daarnaast word je uitgedaagd met vernieuwende onderwijsvormen, zoals praktijkopdrachten, yoga en virtueel onderwijs.

Interdisciplinair en internationaal

In de Honours Classes werk je samen met studenten van andere faculteiten en universiteiten. Ook veel internationale studenten volgen Honours Classes. Door het interdisciplinaire en internationale karakter van de Classes leer je onderwerpen te benaderen vanuit verschillende vakgebieden en culturen.

Voor iedereen

Studenten die deelnemen aan het Honours College volgen ten minste één Honours Class als verplicht (keuze)onderdeel van hun traject. Maar ook bachelorstudenten die geen Honours College volgen kunnen zich inschrijven. Het belangrijkste is dat je een goede motivatie hebt en dat je het aankunt om de Honours Class naast je reguliere studie kunt doen.

TU Delft en Erasmus Universiteit

Ook als je aan de TU Delft of Erasmus Universiteit studeert, kun je Honours Classes volgen aan de Universiteit Leiden. Je hoeft hiervoor geen Honoursstudent te zijn aan je eigen universiteit.

Aanbod

Je kunt kiezen uit zo’n 40 verschillende Honours Classes. De vakken behandelen actuele ontdekkingen en vraagstukken, zoals conflictmanagement, orgaantransplantatie en mindfulness. Omdat de Honours Classes vaak actueel zijn, wisselt het aanbod jaarlijks.

Bekijk de Honours Classes

Wanneer

Je kunt op drie momenten in het jaar een Honours Class volgen: in het eerste semester, tweede semester of in de zomer.

Als Honours College-student bepaal je zelf wanneer je binnen jouw traject een Honours Class volgt. Over het algemeen past een Honours Class goed in het derde jaar van je bachelor.

Studiepunten en certificaat

Een Honours Class bestaat uit 5 EC. Dit zijn extracurriculaire studiepunten; je kunt ze niet inzetten in de keuzeruimte van je reguliere studie.*

Als je een Honours Class succesvol afrondt, krijg je een Honours Class-certificaat en vermelding op je diplomasupplement. (Honours College-studenten ontvangen geen Honours Class-certificaat, maar een certificaat voor het volledige Honours College-traject.)

* Uitzondering: als je aan het LUC studeert, kun je de studiepunten van één Honours Class wel laten meetellen voor de 180 EC van je bachelor. Je moet daar vooraf toestemming voor vragen aan de examencommissie van het LUC.