Universiteit Leiden

nl en

Aanmelden

Denk je dat het Honours College iets voor jou is? Bekijk hier aan welke toelatingseisen je moet voldoen en hoe je je kunt aanmelden.

Toelatingseisen

Voor alle Honours College-trajecten geldt:

 • Je haalt je propedeuse in een jaar (je kunt voor die tijd al wel voorlopig worden toegelaten);
 • Je cijfergemiddelde is minimaal 7*;
 • Je hebt de discipline en de tijd om een extra programma te volgen;
 • Je hebt een brede intellectuele belangstelling;
 • Je bent gemotiveerd om je in te zetten voor je studie.

* Als je niet aan deze eis voldoet, kun je op basis van je motivatie alsnog toegelaten worden.

Let op: Voor sommige facultaire trajecten gelden specifieke eisen. Die vind je in de uitgebreide informatie per traject.

Aanmeldperiode

Facultaire trajecten

Je kunt je voor een facultair traject aanmelden rond de helft van je eerste studiejaar en aan het einde van je eerste studiejaar/voor de start van je tweede studiejaar. De exacte data verschillen per faculteit. Zodra ze bekend zijn, vind je ze hier.

Dubbele Bachelor plus

Voor de Dubbele Bachelor Plus moet je je uiterlijk voor het begin van je derde studiejaar van je eerste studie aanmelden.

Individueel traject

Je kunt je voor een individueel (of Solo) traject aanmelden rond de helft van je eerste studiejaar en aan het einde van je eerste studiejaar/voor de start van je tweede studiejaar.  De exacte data verschillen per faculteit. Zodra ze bekend zijn, vind je ze hier.

Aanmelden

Klik in de lijst hieronder op jouw programma om je aan te melden.

Je moet bij je aanmelding de volgende bijlagen meesturen:

 1. Een motivatiebrief van max. 500 woorden (Nederlands of Engels).
  Beschrijf hierin:
  1. Je motivatie voor het Honours College in het algemeen;
  2. Welk honourstraject je wilt volgen en waarom;
  3. Wat je tijdens je honourstraject wilt leren;
  4. Hoe je het Honours College gaat combineren met je studie en evt. andere activiteiten.
 2. Curriculum vitae
 3. Recente cijferlijst

Trajecten per faculteit

Archeologie

Je kunt je vanaf juni 2018 weer aanmelden voor:

 • Facultair traject HC Crossing the borders in World Archaeology
 • Individueel traject
 • Dubbele Bachelor Plus

Geesteswetenschappen 

Je kunt je niet meer aanmelden voor:

 • Practicum Musicae 2018

Je kunt je vanaf juni 2018 weer aanmelden voor:

 • Facultair traject HC Humanities Lab
 • Individueel traject
 • Dubbele Bachelor Plus

Geneeskunde (LUMC)

Stuur je motivatiebrief, curriculum vitae en cijferlijst naar coördinator Nelleke Gruis.

Governance and Global Affairs

Je kunt je vanaf juni 2018 weer aanmelden voor:

 • Facultair traject HC Tackling Global Challenges
 • Individueel traject
 • Dubbele Bachelor Plus

Rechtsgeleerdheid

Stuur je motivatiebrief, curriculum vitae en cijferlijst naar honours@law.leidenuniv.nl.
Studenten met 30 EC na het eerste semester en 60 EC na het tweede semester en een gemiddeld cijfer van een 7 of hoger worden automatisch uitgenodigd voor een toelatingsgesprek tot dit programma. Studenten die geen uitnodiging ontvangen, maar zelf willen solliciteren kunnen dat doen via honours@law.leidenuniv.nl.

Sociale Wetenschappen 

Je kunt je vanaf juni 2018 weer aanmelden voor:

 • Facultair traject HC Wetenschap & Samenleving
 • Individueel traject
 • Dubbele Bachelor Plus

Wiskunde en Natuurwetenschappen 

Je kunt je vanaf juni 2018 weer aanmelden voor:

 • Facultair traject HC Bèta and Life Science
 • Individueel traject
 • Dubbele Bachelor Plus

Na je aanmelding

Na je aanmelding beslist de toelatingscommissie of je wordt toegelaten.

Als je je hebt aangemeld om in het tweede semester van je eerste studiejaar te starten, word je eerst voorlopig toegelaten, omdat je je propedeuse dan nog niet gehaald hebt en dus nog niet voldoet aan de toelatingseis. Als je je propedeuse op tijd haalt, word je in oktober definitief toegelaten.

Als je je hebt aangemeld om in je tweede studiejaar te starten, vindt de selectie plaats als de afronding van je propedeuse bekend is. Als je voldoet aan alle criteria, word je definitief toegelaten. Je ontvangt dan begin oktober een brief over de toelating.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie