Universiteit Leiden

nl en

Facultaire trajecten

Alle faculteiten bieden een programma van 30 EC. Je kunt kiezen voor het traject van je eigen faculteit en je zo verder verdiepen in je studierichting. Maar je kunt je blikveld ook verbreden door een traject te volgen bij een andere faculteit.

Alle facultaire Honours College-trajecten zijn toegankelijk voor studenten van andere faculteiten, behalve HC Bèta and Life Science, HC Geneeskunde en HC Law.

Trajecten per faculteit

In de erfgoedsector zijn ondernemende en gemotiveerde studenten de managers en leiders van de toekomst. Maar ook een wetenschappelijke achtergrond is belangrijk. Daarom werk je in dit programma aan beide aspecten. Je komt in contact met het archeologische beroepenveld, musea, overheidsinstanties en gemeentes. Hiermee bouw je een interessant netwerk op en heb je een voorsprong op de arbeidsmarkt!

Het traject in het kort:

 • Je krijgt een goed beeld van het (interdisciplinaire) werkveld van Archeologie;
 • Je kunt onderdelen toevoegen aan je reguliere studie;
 • Je begint al vroeg met het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden zoals discussiëren en het uitvoeren van kritisch onderzoek;
 • Je bouwt een relevant netwerk op;
 • Je doet alvast werkervaring op.

Je sluit het traject af met een honours-certificaat dat op een passende en feestelijke manier zal worden uitgereikt!

 • Locatie: Leiden
 • Taal: Nederlands of Engels (afhankelijk van de groepssamenstelling)
 • Toegankelijk voor: studenten van alle bacheloropleidingen Universiteit Leiden
Coördinator HC Archeologie

dr. Maaike de Waal
m.s.de.waal@arch.leidenuniv.nl

Meer informatie over HC Crossing the borders in World Archaeology

Taal, muziek, verhalen en kunst; in het traject Humanities Lab Expedition bestudeer je alles wat we als mensen maken en delen vanuit verschillende studierichtingen. Aan de hand van keuzethema’s onderzoek je overeenkomsten, verschillen en verbanden tussen de geesteswetenschappen. Daarbij kijk je onder begeleiding van toponderzoekers ook naar bèta- en gammawetenschappen.

 • Locatie: Leiden
 • Taal: Nederlands of Engels (afhankelijk van de groepssamenstelling)
 • Toegankelijk voor: studenten van alle bacheloropleidingen Universiteit Leiden
Coördinator HC Humanities Lab Expedition

Sven Balfoort en Sieglinde de Horde
honours@hum.leidenuniv.nl

Meer informatie over HC Humanities Lab Expedition

Uitsluitend voor studenten Geneeskunde

In dit programma maak je eerst kennis met de werkzaamheden en carrièremogelijkheden van (arts-)onderzoekers in het LUMC. Acht van hen, veelal hoogleraar, geven een lezing over hun ‘professionele passie’. Daarna kun je kiezen uit:

 • Een MD/PhD-traject, dat je voorbereidt op promotie
 • Een programma in de biomedische wetenschappen
 • Een programma in klinisch epidemiologisch onderzoek
 • Het verrichten van onderzoek op eigen initiatief

Info

 • Locatie: Leiden
 • Taal: Nederlands
 • Toegankelijk voor: Geneeskundestudenten
Coördinator HC Geneeskunde

dr. Nelleke Gruis
gruis@lumc.nl

Meer informatie over HC Geneeskunde

Locatie: Den Haag

De huidige maatschappelijke uitdagingen vereisen nieuwe denkers, potentiële leidende experts en publieke leiders om crises op mondiaal en lokaal niveau op te lossen. Deze Honours Track heeft als doel studenten voor te lichten over hoe actuele (wicked) problemen zich afspelen tussen overheid, wetenschap en samenleving en hen de vaardigheden te geven om sommige van deze kwesties zowel theoretisch als praktisch aan te pakken. 

Het programma is Engelstalig en is gebaseerd op interactieve activiteiten, zoals bezoeken aan het Europees Parlement en andere (openbare) organisaties in Brussel, evenals simulatiegames en een opdracht voor de gemeente Den Haag.

 • Locatie: Den Haag
 • Taal: Engels
 • Toegankelijk voor: studenten van alle bacheloropleidingen Universiteit Leiden
Coördinator HC Tackling Global Challenges

drs. Annette Righolt
a.j.e.righolt@fgga.leidenuniv.nl

Meer informatie over HC Tackling Global Challenges

Uitsluitend voor studenten Rechtsgeleerdheid en Criminologie

In dit traject krijg je veel vrijheid om te kiezen uit een gevarieerd vakkenaanbod. Onderwerpen als mediation, diversiteit in mensenrechten en mensenhandel komen aan bod. De vakken vormen een verdieping of een verbreding ten opzichte van de vakken van jouw studie. Je leert op die manier over bestaande grenzen van de studie en het vakgebied heen te kijken.

 • Locatie: Leiden
 • Taal: Nederlands
 • Toegankelijk voor: studenten opleidingen Rechtsgeleerdheid en Criminologie
Coördinator HC Law

mr. Klaas Boonen en drs. Marleen Fleer
honours@law.leidenuniv.nl

Meer informatie over HC Law

In dit programma bestudeer je de interactie tussen wetenschap en samenleving. Je gaat in gesprek met prominente wetenschappers, leert studenten van andere opleidingen kennen en werkt met hen samen. Zo leer je een probleem vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Je vergroot je kennis over belangrijke kwesties in de maatschappij en hoe deze onderzocht worden. Je werkt aan vaardigheden als in dialoog gaan, toegankelijk schrijven, presenteren, samenwerken, analytisch denken en wetenschappelijk onderzoeken.

 • Locatie: Leiden
 • Taal: Je kunt dit traject zowel in het Nederlands als het Engels volgen
 • Toegankelijk voor: studenten van alle bacheloropleidingen Universiteit Leiden
Coördinator HC Sociale Wetenschappen

dr. Nienke van der Heide
honoursfsw@fsw.leidenuniv.nl

Meer informatie over HC Wetenschap & Samenleving

Uitsluitend voor studenten van de bètaopleidingen en biomedische wetenschappen en bèta-georiënteerde studenten Archeologie, Psychologie en Geneeskunde

Het programma bestaat onder meer uit lezingen, werkgroepen en colleges met gastdocenten. Onder begeleiding van een persoonlijke coach maak je een keuze uit onderwerpen als duurzaamheid, medicijnen en wetenschapscommunicatie.

Daarnaast doe je bijvoorbeeld een onderzoeksproject in het laboratorium van het LUMC of de Faculteit voor Wiskunde en Natuurwetenschappen, of loop je stage in het Bio Science Park.

 • Locatie: Leiden
 • Taal: Nederlands
 • Toegankelijk voor: studenten van de bètaopleidingen en biomedische wetenschappen en bèta-georiënteerde studenten Archeologie, Psychologie en Geneeskunde
Coördinator HC Bèta & Life Science

Mionne Laman
honourscollege@edufwn.leidenuniv.nl

Meer informatie over HC Bèta and Life Science

Wanneer?

Je kunt op twee momenten starten met een  facultair traject:

 • In het tweede semester van je eerste studiejaar
 • Bij de start van je tweede studiejaar

Je doorloopt het programma afhankelijk van je startmoment dus in 2 of 2,5 jaar. Het programma is zo ingericht dat je het tijdens je bacheloropleiding kunt volgen zonder dat je daardoor langer over je studie doet.

Het traject is over het algemeen te combineren met andere studie-activiteiten, zoals een verblijf  in het buitenland of een stage. Overleg met je honourscoördinator hoe je dit kunt inpassen.

Certificaat

Als je het Honours College-traject succesvol doorloopt krijg je een certificaat en vermelding op het diplomasupplement. Voorwaarde hiervoor is dat je zowel je bachelor als het traject binnen 3 jaar afrondt, en dat je cijfergemiddelde voor je bachelor een 7 of hoger is.

Honours College Law

Honours College Law (HC Law) is één van de facultaire extracurriculaire trajecten van minimaal 30 ec en wordt verzorgd door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. HC Law is toegankelijk voor toegelaten studenten van de juridische opleidingen en van de opleiding Criminologie.

Programma

In het tweede semester van het eerste studiejaar vindt de oriëntatiefase plaats. In deze fase volg je één van de aangeboden oriëntatievakken ter grootte van 5 ec.

Bijvoorbeeld, in 2018-2019 worden aangeboden:

 • Actuele juridische zaken en vraagstukken

 • Great cases

 • Criminaliteitsbestrijding - wat mag er, wat gebeurt er en wanneer werkt het (en wanneer niet)?

In je tweede en derde studiejaar volg je minimaal 25 ec aan vakken wanneer je bent ingestroomd in de oriëntatiefase, en minimaal 30 ec wanneer je bent ingestroomd ná je eerste jaar.

In totaal moet je dus minimaal 30 ec behalen: 25 ec bestaat uit de vakken die het facultaire HC Law aanbiedt en 5 ec bestaat uit het volgen van een verplichte, zogenoemde (universitaire), interdisciplinaire Honours Class. Bij laatstgenoemde Classes is er keuze uit diverse, vele modaliteiten die worden aangeboden (zowel in het eerste semester als in het tweede semester en in de zomer). Je mag ook verscheidene Honours Classes volgen, dan haal je dus meer dan 30 ec.

Na toelating is er een grote keuzevrijheid binnen een gevarieerd vakkenaanbod. Die vakken zijn ondergebracht in zes zogenoemde pijlers (ook wel genoemd: thema’s of domeinen):   (1) Inhoudelijk verdiepend (en verbredend), (2) Internationalisering, (3) Professionele vaardigheden en competenties, (4) Onderzoekvaardigheden en wetenschapsfilosofie, (5) Onderzoeks- en Praktijkstage en  (6) de zogenoemde Honours Classes (zie hierboven).

Vanaf deelname cohort 2017-18 geldt: van die zes moet iedere student vakken van (minimaal) vier pijlers hebben gedaan, waaronder in ieder geval een Honours Class.

In vergelijking met de reguliere bachelorvakken is er sprake van ander onderwijs en andere toetsvormen, waarin studenten activerend en onderzoekend studeren. Er is ook ruimte voor stage en onderzoek. De vakken geven je de mogelijkheid tot het opdoen en toepassen van andere kennis en vaardigheden. Diverse HC Law vakken hebben in meer of mindere mate een interdisciplinair karakter en bij diverse vakken treed je ook buiten het juridische en criminologische metier. Je leert op die manier over bestaande grenzen van de studie en het vakgebied heen te kijken.

Tevens bestaat er nog in beperkte mate de mogelijkheid om na je 1e studiejaar de reguliere juridische vakken (van Rechtsgeleerdheid klassiek) in aparte werkgroepen te volgen met alleen studenten van HC Law.

Vakbeschrijvingen

De vakbeschrijvingen vind je in de e-studiegids 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie