Universiteit Leiden

nl en

Honours College

Wil je meer uit je bachelorstudie halen en ben je in staat om een extra programma te volgen? Dan is het Honours College iets voor jou.

Wat is het Honours College?

Het Honours College is een extra programma voor ambitieuze, nieuwsgierige bachelorstudenten die uitdaging zoeken naast hun reguliere studie.

Je kunt een facultair traject volgen bij je eigen faculteit of een andere faculteit. Wil je zelf een programma samenstellen? Kies dan voor een individueel traject. Voor studenten die twee bachelorstudies tegelijk doen is er het Dubbele Bachelor Plus-programma.

Facultair traject

Alle faculteiten bieden een programma van 30 EC. Je kunt kiezen voor het traject van je eigen faculteit en je zo verder verdiepen in je studierichting. Maar je kunt ook je blikveld verbreden door een traject te volgen bij een andere faculteit.
Lees meer over de facultaire trajecten

Individueel traject

Stel zelf een programma van 30 EC samen dat aansluit op je interesses en ambities.
Lees meer over het individuele traject

Dubbele Bachelor Plus

Een programma speciaal voor studenten die twee bacheloropleidingen volgen. Het bestaat uit minimaal één Honours Class (5 EC).
Lees meer over het Dubbele Bachelor Plus-programma

Waarom kiezen voor het Honours College?

Je profiteert van kleinschalig onderwijs, waarin veel ruimte is voor discussie. Je hebt veel keuzevrijheid: dat geeft je de mogelijkheid om je eigen onderwijs deels zelf vorm te geven. Daarnaast krijg je de kans over de grenzen van je vakgebied heen te kijken en samen te werken met studenten en docenten uit verschillende disciplines.

Certificaat

Als je het Honours College-traject succesvol doorloopt krijg je een certificaat en vermelding op het diplomasupplement.

Honours College Law

Ben jij een nieuwsgierige, ambitieuze en enthousiaste student rechten of criminologie? Ben jij gemotiveerd om meer uit jezelf én uit je studie te halen? Dan is Honours College Law (HC Law) iets voor jou!
Meer info over het Honours College en andere HC-trajecten.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Een extracurriculair programma van in totaal minimaal 30 ec, bestaande uit:

 • een oriëntatiefase van 5 ec tijdens het tweede semester van het eerste jaar en minimaal 25 ec in het tweede en derde jaar van je bachelor of een programma van minimaal 30 ec in het tweede en derde jaar van je bachelor;
 • verdieping & verbreding;
 • kennis & vaardigheden;
 • ruimte voor onderzoek en stage;
 • veel vakken: flexibiliteit en keuzevrijheid binnen een gevarieerd vakkenaanbod;
 • ander onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van excursies, legal clinics en interactief onderwijs;
 • een interdisciplinaire Honours Class;
 • kleine werkgroepen;
 • intensiever contact tussen studenten en docenten.

HC Law is bedoeld voor:

 • studenten van de juridische opleidingen of de opleiding criminologie,
 • die meer willen en meer kunnen;
 • die gemotiveerd, enthousiast en ambitieus zijn, een brede academische belangstelling hebben en méér uit zichzelf willen halen;
 • die nieuwsgierig zijn naar thema's buiten hun eigen vakgebied;
 • met goede studieresultaten na het eerste en/of tweede semester van het eerste jaar (10-15% beste studenten, indicatie: 7,3 of hoger) en hun propedeuse in één jaar behalen.

Zie ook de website van de Honours Academy.

Na afronding van het HC Law programma ontvang je een Honours Certificaat tijdens een feestelijke bijeenkomst! Het certificaat geeft aan dat je in staat bent op een hoog niveau na te denken, te discussiëren en te schrijven over complexe vraagstukken. Bovendien heb je over de grenzen van je vakgebied heen gekeken en heb je intensieve contacten opgedaan met docenten en medestudenten!

Om een Honours Certificaat te behalen wordt in beginsel gevraagd dat je je bachelorstudie nominaal doorlopen hebt met een gewogen cijfergemiddelde van 7,0 of hoger en je daarnaast minimaal 30 punten hebt behaald van je Honours traject. Dit betekent echter niet dat er geen ruimte is om bijvoorbeeld naar het buitenland te gaan.

Honours Certificaat uitreiking 21 november 2017

Ervaringen van studenten

Mariska Kamsteeg - Rechtsgeleerdheid

Ik ben Mariska Kamsteeg, masterstudent Straf- en strafprocesrecht, ex-Honoursstudent, griffier en dit jaar de penningmeester van de Leiden Honours Community. Het zevende bestuur zal zich in de aankomende weken aan u voorstellen en ik bijt het spits af.

Op 21 november 2017 mag ik mijn Honourscertificaat in ontvangst nemen, en dat voelt als een kleine overwinning. Als Honoursstudent heeft de Academie mij ondergedompeld in interdisciplinaire onderwerpen, heb ik onderzoek gedaan voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en heb ik gespreks- en mediationtechnieken geleerd. Ik heb essays moeten schrijven ter grootte van de gemiddelde bachelorscriptie, papers over mijn “persoonlijke ontwikkeling” moeten opstellen en altijd maar een mening moeten vormen over onderwerpen die mij tot zes weken geleden vreemd waren.

Honours heeft mij een stapje voor gegeven in de hevige concurrentiestrijd voor stages op het gebied van het Strafrecht. Voor de Rechtbank Amsterdam speelde mee dat ik proceservaring heb opgedaan met het vak ‘Alternatieve conflicthantering tussen burger en overheid’ en ik heb met het vak ‘Collapsing Criminal Justice’ aan een advocatenkantoor bewezen dat ik kritisch kan denken over daderschap en de inzet van opsporingsbevoegdheden door politie en justitie.

Honours onderwijs is meer dan college volgen op de maandagavond (van vijf tot negen, wie bedenkt dat?!). Het is behoren tot een hele leuke, breed geïnteresseerde groep mensen met dezelfde go-getter mentaliteit. Datzelfde biedt de LHC.

Dus voor iedereen die twijfelt of het een goed idee is om de verplichting van 30 extra studiepunten (wat gelijk staat aan 840 UUR studie :O) op zich te nemen, DOEN! Verdiep, verbreed, ontdek en word lid van de LHC.

#MyHonoursExperience

Lineke Schrijver - Rechtsgeleerdheid

In mijn eerste jaar werd ik uitgenodigd om op gesprek te komen voor Honours College Law. "Spannend", dacht ik, "maar wat houdt het precies in?" Ik ging het vak Great Cases volgen en langzamerhand begreep ik wat Honours College Law mij te bieden heeft. Een unieke ervaring om met gepassioneerde en ambitieuze studenten samen in een zaal te zitten terwijl je een college van een professor volgt. Het is een intieme sfeer. Een sfeer die ik nu ook weer in mijn andere Honours vakken herken. HC Law biedt je de unieke mogelijkheid om vakken te ontdekken die je in het reguliere vakkenpakket niet tegenkomt. Een voorbeeld is mensenrechten. Op het moment doe ik onderzoek naar de rechten van de vrouw in Europa en Azië. Heel actueel en super interessant! Als je op zoek bent naar meer verdieping en uitdaging in je studie kan ik je Honours College Law zeer aanraden.

Bart Wesstein - Rechtsgeleerdheid

Als ik kijk naar mijn ervaring tot nu toe, dan kan ik zeggen dat het Honours College Law voor mij echt een extra dimensie van mijn studie betekent. Misschien wel het belangrijkste verschil met het reguliere onderwijs zijn de gedreven studenten en docenten. De positieve en motiverende omgeving die zo tot stand komt zorgt voor een leukere en soepelere manier van studeren. Door de relatief kleine groep studenten ontstaat tevens een kleinschaligere vorm van onderwijs. Dit vind ik zelf erg prettig, aangezien Rechtsgeleerdheid van zichzelf een vrij massale studie is. Je volgt werkgroepen vaak met dezelfde studenten waardoor je een hechtere band met ze krijgt. Daarnaast heb ik door de Leiden Honours Community, de studievereniging voor Honoursstudenten, ook veel studenten van andere studies leren kennen. Door het Honours College Law heb ik een leuke een leerzame aanvulling op mijn studie gevonden waarin ik mijn passie voor het recht goed kwijt kan!

Tamari Gagnidze - Rechtsgeleerdheid

“Honours College is veel meer dan alleen het volgen van extra vakken. Ik kwam in aanraking met studenten die ook hun passie hebben gevonden en hier het meest uit willen halen. Samen motiveren we elkaar en daarnaast kwam ik in aanraking met onderwerpen die buiten mijn reguliere studie Rechtsgeleerdheid vallen. Door het interdisciplinaire aspect van de (keuze)vakken, heb ik de mogelijkheid om het Honours traject zo te vormen naar mijn persoonlijke interesses en doelstellingen. Van debatteren tot het samen lezen van boeken of forensisch onderzoek, er is voor ieder wat wils. Met behulp van je medestudenten en de gemotiveerde docenten, ontwikkel je een kritische houding, wat naar mijn mening hét verschil is tussen Honours studenten en reguliere studenten!”

Marleen Hoenink - Rechtsgeleerdheid

“Eén van de aspecten aan HC-law die ik het leukste vind, is dat ik als honours student extra vakken kan volgen. Door 'argumentatie in recht en maatschappij' dat we nu volgen in het tweede jaar, merk ik al dat ik kritischer ben in discussies en drogredeneringen van opponenten makkelijker herken en onderuit haal. En in de oriënterende fase bij het vak 'effectiviteit van het recht' hebben we veel rechtsgebieden nader bekeken, wat mij heeft geholpen bij het verder bepalen van mijn voorkeur voor een specialisatie."

Robert de Regt - Rechtsgeleerdheid-International Business Law

Tijdens het eerste jaar van mijn rechtenstudie kwam ik er achter dat ik rechten heel interessant vond, maar toch miste er iets. Vooral de verdieping in mijn studie ontbrak voor mij. Bij het Honours College Law ga je door middel van extra Honours vakken en speciale Honours werkgroepen extra diep op de stof in. Deze verdieping helpt mij ook de reguliere vakken beter onder de knie te krijgen en hier ook beter te presteren. Daarnaast biedt het Honours College Law ook de mogelijkheid om eens een kijkje te nemen bij andere vakgebieden en kom je samen met gemotiveerde studenten, die dezelfde instelling als jij hebben, in werkgroepen te zitten, wat zeer levendige en interessante discussies tijdens werkgroepen oplevert. Zo ontstaat door het Honours onderwijs een positieve, motiverende en leergierige omgeving waar ook nog eens de basis gelegd wordt voor nieuwe studievrienden. Daarnaast heeft het Honours College Law mij ook kansen geboden die reguliere bachelorstudenten minder snel krijgen. Zo heb ik via het Honours College Law een onderzoeksfunctie bij een internationaal project binnengesleept en heb ik deelgenomen aan een bijzonder interessante Law Clinic over mensenrechten.

Liz van Ringelestijn - Rechtsgeleerdheid

''Gedurende het eerste jaar van mijn studie Rechten kwam ik erachter dat ik op zoek was naar meer verdieping. Bij Honours College is hier veel ruimte voor. Vanaf het tweede jaar kun je naast de extra Honours-vakken het reguliere onderwijs volgen in een vaste werkgroep. De werkgroep bestaat uit gemotiveerde honoursstudenten, die dezelfde interesses hebben en kritisch nadenken over de stof. Hierdoor ontstaan er vaak interessante gedachtewisselingen en is er veel interactie tussen de studenten en docenten en tussen de studenten onderling. Samen met je studiegenootjes en docenten bekijk je de stof vanuit verschillende invalshoeken en ga je dieper in op de achterliggende kwesties. Daarnaast zie je de andere honoursstudenten vrijwel dagelijks, waardoor je leuke contacten opdoet. Hiermee vormt Honours niet alleen een academische, maar ook een sociale verrijking van je juridische opleiding!''

Winnares Moot Court wisselbeker

Elodie Spekreijse, tevens studentambassadeur HC Law, heeft de wisselbeker 2017-2018 van Moot Court gewonnen. Een mooie prestatie!

The future lawyer

Artikelen van HC Law studenten gepubliceerd in het LegalBusinessWorld eMagazine

De studenten die het Honours College Law vak "Innovatie in het advocatenkantoor" (onder leiding van docent Lucas Noordhoorn) hebben gevolgd zagen hun artikelen gepubliceerd in het eMagazine LegalBusinessWorld. Heel inspirerend!

 

Zomer in de concrete jungle

In de zomer van 2016 heeft 3e jaars HC Law studente Lineke Schrijver deelgenomen aan de Netherlands Asia Honours Summer School (NAHSS). Lees hier haar verslag!

In de zomer van 2016 heb ik deelgenomen aan de Netherlands Asia Honours Summer School (NAHSS). Ongeveer een jaar geleden kwam ik achter dit geweldige programma. Op Facebook zag ik een Youtube filmpje voorbij komen met de slogan: Ben jij een ambitieuze bachelor student en heb jij zin in een onvergetelijke Azië ervaring? Meteen gaf ik mij op en kwam ik tot mijn vreugde door de selectierondes heen.

Eerst wist ik nog weinig van dit programma af maar al snel werd het duidelijk dat dit een top drie netwerk (‘triple helix’) is bestaande uit alle Nederlandse universiteiten, vier ministeries en grote Nederlandse en Chinese multinationals. Dat het programma erg serieus is merkte ik al bij de eerste bijeenkomsten in Nederland. Met een Kick off weekend bij PricewaterhouseCoopers en een masterclass bij de Brauw Blackstone Westbroek was de summer school dan echt begonnen. In totaal doen honderd studenten mee, ingedeeld in tien groepen van tien. Elke projectgroep heeft zijn eigen ‘werkgever’ waar de studenten een consultancyproject voor doen. Dit allemaal binnen het thema van dit jaar: circulaire economie. Mijn werkgever was OMA (the Office of Metropolitan Architecture) en zij zijn o.a. bekend door architect Rem Koolhaas, de Rotterdam en het CCTV gebouw in Beijing. Ik heb voor OMA gekozen omdat het een totaal andere discipline betreft dan mijn huidige studierichting Rechtsgeleerdheid.

Eind juni was het dan eindelijk zover: op naar Hong Kong! Zelf ben ik al een aantal keren in China geweest, al had ik in Hong Kong slechts de toerist uitgehangen en nog nooit daar gewoond. Hong Kong is een stad met ruim zeven miljoen inwoners op 1.100 vierkante kilometer. Hierdoor is het de vierde meest dichtbevolkte stad ter wereld! Wat extra bijzonder is dat zestig procent van het gebied van Hong Kong uit natuurparken moet bestaan. Daarom is Hong Kong ook echt de enige stad ter wereld die je een concrete jungle kan noemen!

In Hong Kong volgde ik samen met dertig andere NAHSSers en 650 internationals een summerschool aan de Chinese University of Hong Kong. Dit is een universiteit met een prachtige campus in het noorden van Hong Kong. Op maandag en vrijdag deden we bedrijfsbezoeken, waarbij o.a. KPMG, ABN AMRO, Friesland Campina en Loyens en Loeff zijn bezocht. Daarnaast kregen we mooi aangeklede borrels bij het Nederlandse Consulaat. Op dinsdag, woensdag en donderdag volgde we classes aan de universiteit. Zelf volgde ik Government and Politics of China en Chinese Foreign Policy. Dit waren erg interessante vakken gegeven door internationale professoren waar ik super veel van heb geleerd en die mij een andere blik op China en Azië hebben gegeven. Naast zware studiedagen was er gelukkig ook genoeg tijd om de stad te ontdekken. Tussen de skyscrapers, tempels, attractieparken, horse races,  duizenden winkelcentra en ellenlange avenues door bevindt zich tevens prachtige natuur. We huurden onze eigen junkboat, bezochten onbewoonde eilanden, maakten prachtige dagreizen naar de watervallen en kregen pijnlijke voeten door alle hiking trips.

In de laatste week kwamen alle honderd deelnemers bij elkaar in Shanghai; het financiële hart van China. Deze week bestond uit bedrijfsbezoeken, een bijeenkomst voor de partnerbedrijven van de NAHSS en laat ik eerlijk zijn: veel feesten. Op een dag liepen honderd Nederlanders met oranje polo’s van het Chinese mobielmerk Huawei door Shanghai. Iedereen wilde met ons op de foto wat tot erg grappige situaties leidde. Uiteraard ook een goede PR stunt voor Huawei!

Ik zou iedereen aanraden om mee te doen aan de NAHSS. Het programma biedt je oprecht een unieke kijk in China, Azië en de hele werksfeer daar. Je leert ambitieuze mensen kennen van allerlei verschillende disciplines en universiteiten. Niet alleen de zomerschool maar ook de mensen die ik heb ontmoet hebben werkelijk voor een onvergetelijke Azië ervaring gezorgd!

 

HC Law heeft een tweetal studentambassadeurs. Zij zijn onder andere betrokken bij voorlichtingsactiviteiten. Ze vertellen over hun ervaringen met het Honours College tijdens bijvoorbeeld open dagen en proefstudeerdagen, of bemannen een informatiestand. Ook fungeren zij min of meer als stem van de studenten binnen HC Law en naar de organisatie van HC Law.

De huidige studentambassadeurs HC Law zijn:
Elodie Spekreijse en Simon Hellendall

Elodie en Simon

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie